Меню сайта

Зниження собівартості продукції

Зниження собівартості продукції є важливою умовою економічної ефективності виробництва і забезпечення розширеного відтворення в сільському господарстві. Воно передбачає збільшення виробництва продукції рослинництва і зменшення затрат праці і виробничих ресурсів на її виробництво.

Головний шлях зниження собівартості продукції рослинництва - це підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Основні витрати по вирощуванню сільськогосподарських культур здійснюються незалежно від рівня врожайності і продуктивності.

Для зниження собівартості продукції рослинництва ТОВ «Адоніс» потрібно:

Ø впроваджувати прогресивні системи землеробства, науково-обґрунтовані сівозміни і передові технології виробництва;

Ø послідовна інтенсифікація виробництва шляхом раціональної хімізації і поліпшення родючості землі;

Ø впровадження у виробництво нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Дотримання всіх агротехнічних вимог;

Ø удосконалення галузевої структури підприємства з організацією на вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва, що забезпечує краще використання ресурсів, більш швидке запровадження досягнень НТП і передової практики.

Ці та інші заходи вимагають збільшення виробничих витрат на 1 га сільськогосподарських культур, але одночасно сприяють зменшенню собівартості одиниці продукції.

Одним із шляхів підвищення ефективності виробництва зерна є впровадження високоякісних сортів. Економічно доведено, що підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 50% забезпечується використанням добрив, на 25% - впровадження високоврожайних і перспективних сортів і гібридів, на 25% поліпшенням обробітку ґрунту.

Інтенсифікація зернового господарства неможлива без комплексної механізації виробництва зерна. Вона є основою для впровадження інтенсивних та індустріальних технологій вирощування, забезпечує зростання продуктивності праці при виробництві зерна. Забезпечення господарств надійною системою машин (тракторів, пристроїв та знарядь, комбайнів та інше) дає змогу якісно і в оптимальні агротехнічні строки виконувати всі види робіт, що сприяє підвищенню врожайності зернових і значно зменшує втрати зерна при збиранні врожаю.

За даними наукових досліджень при збиранні врожаю зернових культур на п’ятий день після повного достигання втрати зерна не перевищують 3-4%, а вже на десятий день вони зростуть на 17-20%.

Також важливим заходом по зниженню собівартості виробництва зерна - це підвищення організації трудового процесу.

Важливим резервом підвищення економічної ефективності зернового виробництва є поліпшення якості зерна, особливо за рахунок високоврожайних твердих сортів пшениці з високим вмістом білка (15 - 17%) і клейковини (28 - 43%).

Розглянемо спосіб зниження собівартості озимої пшениці вищезазначеним методом - виберемо новий сорт озимої пшениці Луганчанка. Сортовласники: Луганський інститут агропромислового виробництва УААН, ТОВ “Насіння Луганщини”. Різновидність - лютесценс. Форма куща прямостояча. Рослини середньорослі (85-95 см). Листки в період колосіння широкі, неопушені, темно-зеленого кольору. Колос безостий, білий, циліндричний, середній за довжиною (8,5-9,5 см), середньощільний (20-25 колосків на 10 см стрижня), неопушений. Колоскова луска вище середнього розміру, овальної форми, з сильно виявленою нервацією. Зубець колоскової луски майже на одному рівні з плечем, середньозігнутий. Плече пряме, широке. Кіль злегка зігнутий, сильно виражений. Зернівка червона, чітко овальної форми, середньої крупності (маса 1000 зерен 41-43 г). Продуктивна кущистість висока, з доброю синхронністю стеблоутворення. Середньостиглий сорт, має підвищені адаптивні якості для умов Степу України. Виділяється високими морозо- і зимостійкістю (8,6-9,0 балів), підвищеною жаро- та посухостійкістю (7,5-8,0 балів), польовою стійкістю до ураження комплексом бактеріальних та грибкових захворювань (8,2 бали). Високоврожайний. Потенціальна урожайність 90 ц/га. За роки держсортовипробування середня урожайність на різних попередниках була 48,7-64,6 ц/га. У 2004 році на Вінницькому ДЦЕСР отримано урожай 82,7 ц/га. Сорт має добру стійкість до вилягання. Переважно висівати у другій половині оптимальних для кожної зони дат. Добре відзивається на фон живлення, особливо на ранньовесняне внесення добрив. Належить до групи сильних сортів. За даними держсортовипробування вміст білка 14,1-14,5 %, клейковини 31,3-31,7 %, об’єм хліба 1080-1100 см³. Загальна оцінка - 5,0 бала. Напрямок використання - зерно для харчової промисловості. Занесений до Реєстру сортів рослин України.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...