Меню сайта

Зниження собівартості продукції

Зниження собівартості продукції є важливою умовою економічної ефективності виробництва і забезпечення розширеного відтворення в сільському господарстві. Воно передбачає збільшення виробництва продукції рослинництва і зменшення затрат праці і виробничих ресурсів на її виробництво.

Головний шлях зниження собівартості продукції рослинництва - це підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Основні витрати по вирощуванню сільськогосподарських культур здійснюються незалежно від рівня врожайності і продуктивності.

Для зниження собівартості продукції рослинництва ТОВ «Адоніс» потрібно:

Ø впроваджувати прогресивні системи землеробства, науково-обґрунтовані сівозміни і передові технології виробництва;

Ø послідовна інтенсифікація виробництва шляхом раціональної хімізації і поліпшення родючості землі;

Ø впровадження у виробництво нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Дотримання всіх агротехнічних вимог;

Ø удосконалення галузевої структури підприємства з організацією на вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва, що забезпечує краще використання ресурсів, більш швидке запровадження досягнень НТП і передової практики.

Ці та інші заходи вимагають збільшення виробничих витрат на 1 га сільськогосподарських культур, але одночасно сприяють зменшенню собівартості одиниці продукції.

Одним із шляхів підвищення ефективності виробництва зерна є впровадження високоякісних сортів. Економічно доведено, що підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 50% забезпечується використанням добрив, на 25% - впровадження високоврожайних і перспективних сортів і гібридів, на 25% поліпшенням обробітку ґрунту.

Інтенсифікація зернового господарства неможлива без комплексної механізації виробництва зерна. Вона є основою для впровадження інтенсивних та індустріальних технологій вирощування, забезпечує зростання продуктивності праці при виробництві зерна. Забезпечення господарств надійною системою машин (тракторів, пристроїв та знарядь, комбайнів та інше) дає змогу якісно і в оптимальні агротехнічні строки виконувати всі види робіт, що сприяє підвищенню врожайності зернових і значно зменшує втрати зерна при збиранні врожаю.

За даними наукових досліджень при збиранні врожаю зернових культур на п’ятий день після повного достигання втрати зерна не перевищують 3-4%, а вже на десятий день вони зростуть на 17-20%.

Також важливим заходом по зниженню собівартості виробництва зерна - це підвищення організації трудового процесу.

Важливим резервом підвищення економічної ефективності зернового виробництва є поліпшення якості зерна, особливо за рахунок високоврожайних твердих сортів пшениці з високим вмістом білка (15 - 17%) і клейковини (28 - 43%).

Розглянемо спосіб зниження собівартості озимої пшениці вищезазначеним методом - виберемо новий сорт озимої пшениці Луганчанка. Сортовласники: Луганський інститут агропромислового виробництва УААН, ТОВ “Насіння Луганщини”. Різновидність - лютесценс. Форма куща прямостояча. Рослини середньорослі (85-95 см). Листки в період колосіння широкі, неопушені, темно-зеленого кольору. Колос безостий, білий, циліндричний, середній за довжиною (8,5-9,5 см), середньощільний (20-25 колосків на 10 см стрижня), неопушений. Колоскова луска вище середнього розміру, овальної форми, з сильно виявленою нервацією. Зубець колоскової луски майже на одному рівні з плечем, середньозігнутий. Плече пряме, широке. Кіль злегка зігнутий, сильно виражений. Зернівка червона, чітко овальної форми, середньої крупності (маса 1000 зерен 41-43 г). Продуктивна кущистість висока, з доброю синхронністю стеблоутворення. Середньостиглий сорт, має підвищені адаптивні якості для умов Степу України. Виділяється високими морозо- і зимостійкістю (8,6-9,0 балів), підвищеною жаро- та посухостійкістю (7,5-8,0 балів), польовою стійкістю до ураження комплексом бактеріальних та грибкових захворювань (8,2 бали). Високоврожайний. Потенціальна урожайність 90 ц/га. За роки держсортовипробування середня урожайність на різних попередниках була 48,7-64,6 ц/га. У 2004 році на Вінницькому ДЦЕСР отримано урожай 82,7 ц/га. Сорт має добру стійкість до вилягання. Переважно висівати у другій половині оптимальних для кожної зони дат. Добре відзивається на фон живлення, особливо на ранньовесняне внесення добрив. Належить до групи сильних сортів. За даними держсортовипробування вміст білка 14,1-14,5 %, клейковини 31,3-31,7 %, об’єм хліба 1080-1100 см³. Загальна оцінка - 5,0 бала. Напрямок використання - зерно для харчової промисловості. Занесений до Реєстру сортів рослин України.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...