Меню сайта

Зниження собівартості продукції

За рахунок підвищення ефективності організації трудового процесу, скорочення кількості працівників витрати на оплату праці можна скоротити на 1,2 грн. на 1 ц продукції.

Виходячи з цього, що витрати на оплату праці скоротяться на 1,20 грн. на 1 ц продукції, то відповідно загальний розмір витрат буде становити:

,5 - 1,2 = 73,3 грн/ц

Також можна зменшити відрахування на соціальні заходи на 0,5 грн., то відповідно загальний розмір витрат становитиме:

,3 - 0,5 = 72,8 грн/ц

Прогноз собівартості озимої пшениці на 2010 р. у ТОВ «Адоніс» Табл. 3.2.1

Показники

2009р.

2010 р.

Прогноз у % до 2009р.

Урожайність, ц/га

19,99

19,99

100%

Валовий збір, ц

4499

4499

100%

Ціна реалізації 1 ц, грн.

57,5

57,5

100%

Об’єм реалізації, ц

6413

6413

100%

Виручка від реалізації, тис. грн.

369

369

100%

Собівартість продукції, тис. грн.

478

327

68,4%

Собівартість 1 ц продукції, грн.

74,5

72,8

97,7%

Прибуток, тис. грн.

-109

42

259,5%

Рентабельність, %

0,77

112,8

-

При збереженні тієї самої площі посівів і тій самій ціни реалізації, але з урахуванням заходів дані по 2010 р. зміняться так:

· собівартість продукції зменшиться на 31,6%;

· прибуток збільшиться на 159,5%, або на 151 тис. грн.

· рентабельність збільшилась на 35,8%.

Але цей прогноз не можна назвати точним, бо на валовий збір і якість зерна впливають не тільки економічні (господарські) фактори, а й природні, які за останні кілька років стали непередбачуваними.

Висновки

В даній курсовій роботі була розглянута суть економічної категорії «прибуток», фактори впливу на формування прибутку та обґрунтування методики його визначення.

Дослідження виконувалось на базі даних тридцяти підприємств Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області. За досліджуване підприємство було обрано ТОВ «Адоніс», а за «підприємство-еталон» - агрокомплекс «Узин». Досліджуваний період - 2009 рік.

Аналізуючи дані підприємства, було визначено, що прибуток залежить від багатьох факторів, але його величина формується лише тоді, коли досягається синергетичний ефект цих факторів. Слід зазначити, що суттєве місце у процесі формування прибутку займає також наявність ринків збуту, адже багато підприємств не реалізовує всю вироблену продукцію, тому слід звернути на маркетингову сторону цього питання.

Було здійснено економічний аналіз досліджуваного підприємства. Виходячи з цього можна зробити наступні висновки:

– ТОВ «Адоніс» є не досить розвиненим підприємством, у порівнянні із підприємствами Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області;

– Спеціалізується на виробництві зернових і технічних рослин.

– Аналізуючи динаміку показників підприємства 2008-2009, можна сказати, що найуспішнішим був 2008 рік.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...