Меню сайта

Oбґрунтувaння вибoру метoдiв стрaхувaння вaлютних ризикiв пiдприємствa нa зoвнiшнiх ринкaх

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності багато фірм змушені працювати з валютними цінностями інших країн. Це є причиною того, що фірми схильні до впливу коливань ціни на ту чи іншу валюту, змінною в результаті дії сил пропозиції і попиту на неї. Для того, щоб максимально убезпечити себе і свою фірму від збитків при зміні курсу валют, директори підприємств використовують страхування валютних ризиків. Застрахувавши свій валютний ризик, підприємець втрачає деяку частку прибутку від здійснення зовнішньоекономічної операції, але зате отримує спокійний сон і впевненість у завтрашньому дні.

Існують такі методи страхування валютних ризиків, як валютні застереження, використання кошика валют, звернення до послуг страхових компаній та проведення операцій з використанням умов «форвард». Кожен з даних методів має як свої переваги, так і недоліки.

Валютні застереження - це спеціальні пункти зовнішньоекономічного контракту, в яких заявляється, що сума контракту може переглядатися залежно від змін курсу валюти, в якій буде здійснюватися розрахунок. Страхування валютних ризиків за допомогою обмовки дозволяє жодному з учасників угоди не отримати несподіваний збиток від різкого стрибка курсу валют, проте в той же час позбавляє їх можливості отримати надприбуток, якщо зміна курсу буде в вигідну для них бік.

Використання кошика валют означає, що розрахунок проводитиметься не в одній валюті, а комбінацією декількох валют в заздалегідь обумовлених пропорціях. Як правило, підбирають таку комбінацію валют, окремі елементи якої мають між собою зворотну кореляцію, тобто підвищення курсу однієї валюти збігається з пониженням курсу іншої. Найбільш популярний приклад - використання долара і євро: як правило, спад курсу долара супроводжується зростанням курсу євро і навпаки. Страхування валютних ризиків за допомогою використання кошика валют може дати непоганий ефект, якщо кошик підібрана правильно, однак після завершення контракту продавець понесе додаткові витрати по конвертації всіх валют, що повинно обов’язково їм враховуватися при виставленні ціни і плануванні прибутку від здійснення зовнішньоекономічної торгової операції.

Звернення до послуг стразові компаній використовується досить часто, однак разом з тим є одним з найдорожчих способів уберегти свої гроші. Як правило, страховики беруть досить серйозні премії за те, що в разі різкої зміни курсу валют компенсують вам суму збитку при настанні страхового випадку. Але страхування валютних ризиків таким способом є невиправдано дорогим, хоча, завдяки своїй надійності, має не меншу популярність, ніж інші шляхи страхування.

Проведення операцій з використанням умов «форвард» - це укладання контрактів про придбання тієї чи іншої валюти в майбутньому (як правило, через півроку і пізніше) за курсом, фіксованим на дату укладання контракту. Даний спосіб є швидше не страхування валютних ризиків, а якусь лотерею, оскільки заздалегідь невідомо, в який бік захитається валютний курс, і можливо як порятунок ваших грошей, так і позбавлення вас прибутку. Таким чином, форвардні операції, хоча і застосовуються досить часто, скоріше є самостійним способом отримання прибутку, ніж страхування від коливань курсів.

Система заходів зі зменшення валютних втрат називається хеджуванням hedging - огороджування).

Як правило українські підприємства можуть суттєво знизити валютний ризик зовнішньоекономічних угод за рахунок таких методів як правильний вибір валюти розрахунку та регулювання валютної позиції за контрактами.

Перший метод базується на тому що в контракті ціни встановлюються в тій валюті зміна курсу якої вигідна для даної організації Проте використання даного методу має свої труднощі перш за все слід розуміти що спрогнозувати рух валютних курсів якщо це взагалі можливо в найкращому випадку можна з вірогідністю не більше 70 %. Звідси постає питання раціональності використання даного методу в умовах кризи та швидкого розвитку світової економіки.

Таблиця 3.2

Методи хеджування валютних ризиків

Методи

Особливості використання

Внутрішні методи

структурне збалансування активів пасивів, кредиторської та дебіторської заборгованостей

створення певних фондів коштів з метою фінансового покриття потенційних збитків

зміна термінів платежів (leads and lags)

використовується за різких змін валютного курсу особливо під час девальвації чи ревальвації у разі значних коливань процентних ставок а також в умовах послаблення валютних позицій сторін можливого використання валютних обмежень фіскального режиму

реструктуризація валютної заборгованості

за умови якщо є певна заборгованість у зростаючій валюті погашення якої передбачалося за рахунок майбутніх надходжень валюти курс якої виявляє тенденцію до зниження

самострахування

при необхідності використовується для покриття можливих втрат при настанні несприятливих обставин

форвардні угоди

задля уникнення ризиків повʼязаних з операціями купівлі продажу іноземної валюти і передбачає її поставлення в строки понад два дні

опціонні угоди

покупець має право протягом певного терміну або купити зафіксованою ціною обумовлену суму іноземної валюти або продати її

Зовнішні методи

фінансові фючерси

одна зі сторін зобов’язується купити (продати) валюту за заздалегідь обумовленою ціною

паралельні позики

використовується коли дві сторони у двох різних країнах погоджуються надати рівновеликі кредити з однаковими строками погашення але виражені у відповідних валютах частіше національних місцевому позичальникові зазначеному іноземною стороною

операції своп

використовується при купівлі іноземної валюти на умовах спот з наступною оберненою операцією на умовах форвард

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
В своїй дипломінй роботі ми звернулися до теми “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів “ через її велику актуальність в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Основною проблемою підприємництва для нашого економічного середовища є відсутність оборотних коштів при ...

Організація діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району
фінансування облік поліклініка Інформація про діяльність підприємства необхідна - працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, ...