Меню сайта

Oбґрунтувaння вибoру метoдiв стрaхувaння вaлютних ризикiв пiдприємствa нa зoвнiшнiх ринкaх

Експортер зазвичай прагне встановити валюту ціни контракту в “сильній валюті”, тобто у валюті, що має тенденцію до ревальвації протягом терміну дії контракту. Імпортер, навпаки, зацікавлений у встановленні “слабкої” валюти ціни. Тоді в момент оплати за контрактом йому доведеться платити меншу суму у своїй валюті, чим передбачалося. Таким чином, вдало обрана валюта ціни дозволяє не лише уникнути втрат, пов’язаних з коливаннями валютних курсів, але й одержати певний прибуток.

Таким чином, вибір валюти ціни - це своєрідний метод хеджування валютного ризику. Однак він має ряд недоліків.

По-перше, очікування зміни валютного курсу можуть не виправдатися, тобто невірно буде оцінений напрямок зміни валютного курсу (зростання чи падіння), або невірно буде оцінена динаміка руху валютного курсу, розміри його коливань.

По-друге, при укладанні контракту не завжди існує можливість вибрати найзручнішу валюту ціни, тому що іноді міжнародні торговельні порядки вимагають укладання контракту у валюті, що в цілому може не влаштовувати ні експортера, ні імпортера. Так, наприклад, ціни на нафту прийнято встановлювати в доларах США.

Другим методом страхування валютної виручки від валютного ризику є включення у контракт положення про перегляд суми контракту у випадку різкого коливання курсу перерахування валюти ціни у валюту платежу - валютного застереження.

Валютне застереження є різновидом захисних застережень і особливо часто використовується у контрактах на постачання обладнання протягом значного періоду часу. Захисні застереження - договірні умови, що включаються в угоди та контракти, які передбачають можливість перегляду ціни контракту в процесі їхнього виконання з метою страхування валютних, кредитних та інших ризиків.

Таким чином, захисні застереження застосовуються для обмеження втрат контрагентів міжнародних економічних відносин. Усі застереження побудовані за принципом ув’язування належних платежів зі змінами, що відбуваються на валютних і товарних ринках.

На практиці можуть використовуватися різні види валютних застережень (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Класифікація валютних застережень

№ пор.

Критерії класифікації

Види валютних застережень

1

За напрямком дії

- односторонні; - двосторонні

2

За способом дії

- прямі; - непрямі

3

За кількістю валют, що використовуються

- одновалютні; - мультивалютні (зі стандартним або нестандартним кошиком валют)

Зазвичай, валютні застереження, що включаються в контракт, передбачають одночасний захист інтересів як експортера, так і імпортера. Значно рідше зустрічається варіант одностороннього застереження, за якого від несприятливої зміни валютного курсу страхується лише одна зі сторін: або експортер, або імпортер. Цей вибір визначається “силою” сторін при веденні переговорів.

Наприклад, експортер є монополістом унікальної продукції, що вимагає багато підприємств. У цьому випадку він може наполягти на введенні в контракт одностороннього застереження, яке передбачає перерахування суми контракту тільки у випадку несприятливої саме для експортера зміни валютного курсу. Але можливості застосування такого роду валютних застережень вкрай обмежені.

Пряме валютне застереження виникає тоді, коли валюта платежу і валюта ціни в контракті збігаються. У цьому випадку передбачається введення в контракт нової валюти - валюти застереження. Зміна ціни товару здійснюється пропорційно зміні курсу цієї валюти до валюти ціни на момент платежу в порівнянні з моментом укладання контракту або кредитної угоди.

Фіксація валютного курсу може здійснюватися залежно від умов укладеної угоди не лише в день підписання контракту, але, наприклад, у день реального постачання товару або виконання однією зі сторін якої-небудь іншої умови.

Непряме валютне застереження застосовується тоді, коли валюта ціни не збігається з валютою платежу. Зміни суми контракту відбуваються при зміні курсу перерахування валюти ціни у валюту платежу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...