Меню сайта

Показники структури капіталу

Аналіз беззбитковості визначає на основі даних бюджетування параметри точки беззбитковості: 1484 штук або, відповідно, 118300 грн, тобто при такому обсязі виробництва і реалізації витрати будуть дорівнювати виручці від реалізації, а фінансовий результат буде нульовим. Інакше кажучи, це нижня границя обсягу виробництва і реалізації або поріг рентабельності в грошовому виразі.

Далі можливо встановити, що запас фінансової міцності становить 116407,20 грн або 49,60%. Тобто на 116407,20 грн фактична виручка перевищує виручку у точці беззбитковості, а відсоткове значення ЗФМ вказує на те, що підприємство може витримати 49,60% - зниження виручки не потрапляючи при цьому у зону збитків.

Сила впливу операційного важеля виявляється в тому, що будь-яка зміна виручки завжди породжує більш сильну зміну прибутку. СВОВ становить 2,02. Це означає, що 2,02% зміни прибутку дає 1% зміни виручки, СВОВ вказує на рівень підприємницького ризику. У результаті аналізу СВОВ за таблицею 15 маємо, що зростання виручки призводить до зниження СВОВ, тобто до зниження підприємницького ризику, а зменшення виручки призводить до збільшення СВОВ і збільшення підприємницького ризику.

Аналіз чутливості дає відповідь на 2 питання:

як зміниться прибуток, якщо зміниться один з елементів структури витрат?

На скільки можливо змінити обсяг реалізації, щоб отримати колишній прибуток?

Результатом аналізу чутливості є ранжування показників, що впливають а прибуток, за ступенем їх впливу.

Ранжування:

Найбільший вплив на прибуток за даними аналізу чутливості виконує ціна, бо при 10% збільшенні ціни прибуток збільшиться на 38,19%.

При 10% зниженні змінних витрат прибуток зростає на 19,3%.

При 10% збільшенні обсягу реалізації прибутку зростає на 20,2%.

При 10% зниженні постійних витрат прибуток збільшився на 8,88%.

Отже, як видно з ранжування, підприємству для забезпечення фінансової стійкості необхідно найбільшу увагу приділяти ціні продукції.

Також сильний вплив на прибуток має зниження змінних витрат, яке може бути досягнуто через економію витрат енергії, основних матеріалів, оплата праці основних виробничих робочих і агентів по збуту, витрат на впровадження і постачання продукції, інших витрат, що відносяться до змінних.

Іншим важливим елементом у питанні збільшення прибутку і підвищенні фінансової стійкості підприємства є збільшення обсягу реалізації продукції, тому підприємству важливо проаналізувати можливість підприємства до збільшення обсягу виробленої та реалізованої продукції.

На прибуток також впливають постійні витрати, тому необхідно приділити увагу їх оптимізації, яка має призвести до збільшення прибутку. Це можна досягнути за рахунок зниження витрат на обслуговування основного виробництва, та інших витрат загальновиробничого призначення, торгових і адміністративних витрат (постійна частина).

У результаті аналізу фінансового стану фірми було встановлено наступне:

1. Коефіцієнт ліквідності

Загальна ліквідність на початок планового періоду у межах норми, а на кінець планового періоду збільшилася, що призвело до перевищення норм, що було викликано більш значним збільшенням обсягів оборотних коштів, порівняно зі збільшенням обсягу короткострокових зобов’язань. Для встановлення нормального рівня загальної ліквідності необхідно звернути увагу на збільшення короткострокових зобов’язань, тобто брати кредит.

Термінова ліквідність зросла на початку планового періоду порівняно із результатами на кінець періоду. Це було викликано більш швидкими темпами росту грошових коштів і дебіторської заборгованості, короткострокових зобов’язань.

Абсолютна ліквідність зросла, що було викликано значними темпами росту грошових коштів підприємства. Обидва періоди показник перевищував межі норм (0,2 - 0,25). Для доведення показника до нормального рівня необхідно, як було визначено раніше, звернути увагу на отримання кредитів.

Чистий грошовий капітал зріс, що було викликано значним ростом оборотних коштів. Тобто підприємство має фінансові ресурси для розширення своєї діяльності в майбутньому. Це служить для інвесторів і кредиторів позитивним індикатором для вкладення засобів у компанію.

. Коефіцієнт ділової активності

Оборотність активів та інші показники ділової активності можливо розрахувати лише на кінець планового періоду, бо для початку планового періоду відсутні дані по виручці і собівартості реалізованої продукції. Значення оборотності активів на кінець планового періоду свідчить про те, що 1,63 грн. реалізованої продукції принесла 1 грн активів.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...