Меню сайта

Фінансово - економічні показники діяльності підприємства

Для аналізу діяльності підприємства за період 2009 - 2011 роки, розрахуємо наступні фінансові показники:

- зміни активів підприємства, зокрема: необоротних активів, основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів;

- дослідимо структуру та стан джерел формування капіталу: як власних так і залучених ;

- оцінимо структуру доходів та витрат підприємства, основні джерела формування прибутку, його прибутковість роботи;

- оцінимо достатність коштів підприємства для фінансування його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності та раціональність використання даних коштів;

- проаналізуємо ефективність використання коштів та майна підприємства за допомогою показників ділової активності;

- оцінимо прибутковість роботи підприємства за допомогою показників рентабельності.

Аналіз основних фінансових показників виконаємо за допомогою таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

„Фінансові показники діяльності підприємства”

Показники

Од. вимір.

Джерела інформації, розрахунок

2009р.

2010р.

2011р.

Відхилення 2011до 2009р.

Відхилення 2011до 2010р.

Абсол.

Відн.,%

Абсол.

Відн.,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Активи на к. р. - усього

Тис. грн.

ряд280ф.1

45494

61774,1

70642,3

25148,3

155,28

8868,2

114,36

2. Необоротні активи

Тис. грн.

ряд080 ф.1

28572

39935,7

49089,4

20517,4

171,81

9153,7

122,9

2.1. Основні засоби:

2.1.1.За первинною вартістю на кінець року

Тис. грн.

Ряд.031гр.4ф.1

32836

52277

58659,3

25823,3

178,6

6382,3

112,21

2.1.2. За залишковою вартістю на кінець року

Тис. грн.

Ряд.030гр.4ф.1

23549

39449,7

41144,3

17595,3

174,7

1694,6

104,3

2.1.3. Знос на кінець року

Тис. грн.

Ряд.032гр.4ф.1

9287

12827,3

17515

8228

188,6

4687,7

136,54

2.1.4.Середня вартість

Тис. грн.

½*(ряд031гр.3+ряд031гр.4)ф.1

30571

42556,5

54069,9

23498,9

176,9

11986

139,21

2.2. Нематеріальні активи:

2.2.1. За первинною вартістю на к. р.

Тис. грн.

Ряд.011гр.4ф.1

26

54,8

57,8

31,80

222,31

3

105,47

2.2.2. За залишковою вартістю на к. р.

Тис. грн.

Ряд.010гр.4ф.1

26

54,8

57,8

31,80

222,31

3

105,47

2.2.3. Знос на кінець року

Тис. грн.

Ряд.012гр.4ф.1

-

-

-

-

-

-

-

2.2.4. Середня вартість

Тис. грн.

½*(ряд011гр.3+ряд011гр.4)ф.1

26

40,4

56,3

30,30

216,54

15,9

139,36

2.3. Оборотні активи:

2.3.1. Усього на кінець року

Тис. грн.

ряд260гр.4ф.1

16849

21758,8

21449,5

4600,5

127,30

-309,3

98,58

 

2.3.2. Запаси на кінець року

Тис. грн.

(ряд100гр.4+ ряд110гр.4+ ряд120гр.4+ ряд130гр.4+ ряд140 гр.4)

14833

17051,4

16582,4

1749,4

111,79

-469

97,25

 

2.3.3. Дебіторськ. заборгованість на кінець року

Тис. грн.

(ряд150гр.4+ряд160гр.4 + ряд170гр.4 + ряд180гр.4 + ряд190гр.4 + ряд 200гр.4+ ряд 210гр.4)

1727

4210,2

3604,5

1877,5

208,71

-605,7

85,61

 

2.3.4. Грошові кошти на кінець року

Тис. грн.

Ряд220гр.4+ряд230г.4+ряд240гр4

76

123,4

1202,9

1126,9

1582,8

1079,5

974,8

2.3.5. Середні залишки оборотних активів

Тис. грн.

½*(ряд260 гр3+ряд260гр.4 ) ф.1

15622

19303,9

21604,15

5982,2

138,29

3681,9

123,57

3. Джерела формування капіталу на к.р. - усього. У тому числі:

Тис. грн.

ряд 640 ф.1

45494

61774,1

70642,3

25148,3

155,28

8868,2

114,36

3.1. Власний капітал

Тис. грн.

ряд 380 ф.1

42510

53541

69214,5

26704,5

162,82

15673,5

129,27

3.1.1.Статутний капітал

Тис. грн.

ряд 300 ф.1

20

20,5

20,5

0,5

102,50

0

100

 

3.1.2.Додатковий капітал

Тис. грн.

ряд320ф.1+ ряд330ф.1

8182

8035

7902,5

-279,5

96,58

-132,5

98,35

 

3.2.Позичковий капітал

Тис. грн.

ряд480ф.1+ряд 620ф.1

2787

7950,8

751,5

-2035,5

26,96

-7199,3

9,45

 

3.2.1.Довгострокові зобов’язання

Тис. грн.

ряд 480 ф.1

761

1932

11,8

-749,2

1,55

-1920,2

0,61

 

3.2.2.Короткострокові кредити

Тис. грн.

ряд500ф.1+ ряд510ф.1

1112

1518

-

-

-

-

-

 

3.2.3.Кредиторська заборгов-ть

Тис. грн.

ряд520ф.1 +ряд600ф.1

678

4205,1

571,7

-106,30

84,32

-3633,4

13,6

 

3.3. Середня вартість власного капіталу

Тис. грн.

(ряд380гр3+ряд380гр4 ф.1)/2

36547,5

48025,5

61377,75

24830,3

167,94

13352,3

127,8

 

3.4. Середня вартість сукупного капіталу

Тис. грн.

ряд640гр. +ряд640 гр.4ф.1)/2

40761

53634,05

66208,2

25447,2

162,43

12574,2

123,44

 

4. Фінансові результати

4.1. Чистий дохід (виручка) від реалізації

Тис. грн.

Ряд 035 гр.3 ф2

26473

26880,1

35113,2

8640,2

132,64

8233,1

130,63

4.2.Собівартість реалізованої продукції

Тис. грн.

Ряд 040 гр.3 ф2

15929

16985,8

21727,8

5798,8

136,40

4742

127,92

4.3. Валовий прибуток (збиток)

Тис. грн.

ряд.050гр.3+(ряд.055гр.3)ф.2

10544

9894,3

13385,4

2841,4

126,95

3491,1

135,28

4.4. Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Тис. грн.

ряд.100гр.3+(ряд105гр.3) ф.2

12437

11624,6

17067,2

4630,2

137,23

5442,6

146,82

4.5. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

Тис. грн.

ряд.170гр.3+(ряд.175 гр.3) ф.2

11872

10811,8

16746,1

4874,1

141,06

5934,3

154,89

4.6. Чистий прибуток (збиток)

Тис. грн.

ряд.220гр.3+(ряд.225 гр.3) ф.2

11863

10679

15953

4090

134,48

5274

149,39

5.Рух грошових коштів:

5.1. Чистий рух коштів від операційної діяльності

Тис. грн.

Ряд. 170 ф.3

11286

13060,4

18779,3

7493,3

166,39

5718,9

143,79

5.2. Чистий рух коштів від інвест. діяльності

Тис. грн.

ряд 300 ф.3

-10089

-14826,1

-14628

-4539

144,99

198,1

98,66

5.3. Чистий рух коштів від фін. діяльності

Тис. грн.

ряд 390 ф.3

1282

1813,9

-3071,8

-4353,8

-239,6

-4885,7

-169,35

5.4. Чистий рух коштів за рік

Тис. грн.

ряд 400 ф.3

-85

48,2

1079,5

1164,5

-1270

1031,3

2239,6

6. Показники ділової активності

6.1. Обіговість сукупного капіталу (капіталовід-ча)

Обороти

п.4.1. /п.3.4.

0,65

0,5

0,53

-0,12

81,54

0,03

106

6.2. Фондовіддача

Грн./ грн.

п.4.1./ п.2.1.4

0,87

0,63

0,65

-0,22

74,71

0,02

103,17

6.3.Фондомісткість

Грн./ грн.

п.2.1.4/ п.4.1.

1,15

1,58

1,54

0,39

133,91

-0,04

97,47

6.4. Коефіцієнт обіговості оборотних активів

Обороти

п.4.1./ п.2.3.5

1,69

1,39

1,63

-0,06

96,45

0,24

117,27

6.5. Коефіцієнт закріплення оборотних активів

Грн./ грн.

п.2.3.5/ п.4.1.

0,59

0,72

0,62

0,03

105,08

-0,10

86,11

6.6. Середній період обороту оборотних активів

Дн.

360дн./ п.6.4.

212,44

258,53

221,5

9,06

104,26

-37,03

85,68

6.7. Коефіцієнт обіговості дебіторської забор. (за товари, роботи, послуги)

Обороти

п.4.1./1/2*(ряд160ф1гр.3+ ряд 160ф1гр4)

93,38

69,47

90,06

-3,32

96,44

20,59

129,64

6.8. Середній період обороту дебіторської заборгованості.

Дн.

360дн./ п.6.7.

3,86

5,18

3,997

0,14

103,55

-1,183

77,16

6.8. Середній період обороту дебіторської заборгованості.

Дн.

360дн./ п.6.7.

3,86

5,18

3,997

0,14

103,55

-1,183

77,16

6.9. Коефіцієнт обіговостікред. забор. (за товари, роботи, послуги)

Обороти

п.4.1./1/2*(ряд530ф.1гр.3+ряд530ф1гр4)

106,53

14,58

9,82

-96,71

9,22

-4,76

67,35

6.10. Середній період обороту кред. заборг.

Дн.

360дн./ п.6.9

3,38

24,686

36,651

33,27

1084,4

11,97

148,47

6.11. Коефіцієнт обіговості запасів

Обороти

п.4.1./1/2*(ряд100гр3+ряд110гр.3+ряд120 гр.3+ряд130гр.3+ряд140гр3.ф.1+ряд100гр.4+ряд110гр.4+ряд120гр.4+ряд130гр.4+ряд140гр.4.ф1)

1,91

1,69

2,088

0,18

109,32

0,40

123,55

6.12. Середній період зберігання запасів

Дн.

360./ п.6.11

188,55

213,51

172,42

-16,13

91,45

-41,09

80,75

6.13. Тривалість операційного циклу

Дн.

п.6.12+ п.6.8.

192,41

218,7

176,41

-16,00

91,68

-42,29

80,66

6.14. Тривалість фінансового циклу

Дн.

п.6.13.-п.6.10.

189,03

194,01

139,76

-49,27

73,94

-54,25

72,04

7. Показники рентабельності підприємства

7.1. Рентабельність сукупного капіталу

п.4.5. / п.3.4.

0,291

0,202

0,253

-0,04

86,94

0,05

125,21

7.2. Рентабельність власного капіталу

п.4.5./ п.3.3.

0,325

0,225

0,273

-0,05

84,00

0,05

121,26

7.3. Рентабельність основних засобів

п.4.5./ п.2.1.4.

0,389

0,254

0,310

-0,08

79,69

0,06

121,93

7.4. Рентабельність оборотного капіталу

п.4.5./ п.2.3.5.

0,760

0,560

0,775

0,02

101,97

0,22

138,42

7.5. Валова рентабельність продажу

п.4.3./ п.4.1.

0,398

0,368

0,381

-0,02

95,73

0,01

103,59

7.6. Операційна рентабельність продажу

п.4.4./ п.4.1.

0,470

0,432

0,486

0,02

103,40

0,05

112,51

7.7. Чиста рентабельність продажу

п.4.6./ п.4.1.

0,448

0,397

0,454

0,01

101,34

0,06

114,44

7.8.Рентабельність продукції

п.4.3./ п.4.2.

0,662

0,583

0,616

-0,05

93,05

0,03

105,67

8. Платоспроможність:

8.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на к. р.

ряд.(220+ряд. 230+ ряд. 240) / ряд620ф1

0,038

0,021

1,626

1,59

4279

1,61

7743,8

8.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності на к. р.

(ряд.260-ряд.100 - ряд.110 - ряд.120 - ряд.130 - ряд. 140) / ряд. 620ф1

0,995

0,782

6,580

5,59

661,31

5,80

841,41

8.3. Коефіцієнт покриття на к. р.

ряд. 260/ ряд620ф1

8,316

3,615

28,998

20,68

348,7

25,38

802,15

9.Фінансова стійкість:

9.1. Коефіцієнт автономії на к. р.

ряд. 380/ ряд640ф1

0,934

0,867

0,980

0,05

104,93

0,11

113,01

9.2. Коефіцієнт маневреності на к. р.

ряд. 380- ряд.080/ ряд380ф1

0,328

0,254

0,291

-0,04

88,72

0,04

114,47

9.3. Коефіцієнт фінансування на к. р.

ряд. 380/ ряд.(480+620) ф1

15,253

6,734

92,102

76,85

603,83

85,37

1367,7

9.4. Коефіцієнт заборгованості на к. р.

ряд. (620/ ряд380ф1

0,048

0,112

0,011

-0,04

22,92

-0,10

9,54

9.5. Коефіцієнт забезпеченості запасів на к. р.

ряд. 380- ряд.080/ ряд.(100+ 110+120+130+140)ф1

0,940

0,798

1,214

0,27

129,15

0,42

152,09

9.6. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів на к. р.

ряд. 380- ряд.080/ ряд260ф1

6,880

2,260

27,207

20,33

395,45

24,95

1203,9

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...