Меню сайта

Аналіз фінансової стійкості

Висновки.Коефіцієнт автономії вище нормативного значення, в 2011 році (0,98) збільшився на 0,05 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 0,11, звідси слідує - збільшення власних коштів для формування активів підприємства; коефіцієнт концентрації залученого капіталу в 2011 році (0,011) зменшився на 0,049 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком - на 0,118, що свідчить про зменшення позикових коштів у формуванні активів підприємства; коефіцієнт фінансової залежності - в 2011 році (1,02) зменшився на 0,05 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 0,13, - що свідчить про збільшення власного капіталу; коефіцієнт фінансування в 2011 році (92,1) збільшився на 76,85 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 85,37 - достатність власного капіталу перед позиковими коштами, тобто можливість фінансування за рахунок власних джерел своєї виробничо - господарської діяльності; коефіцієнт заборгованості - в 2011 році (0,011) зменшився на 0,039 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 0,099, тобто понизилася залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування; високе значення довгострокових позикових коштів у загальній сумі довгострокового позичкового капіталу; коефіцієнт забезпеченості запасів і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів виконуються, тобто підприємство має достатньо власного оборотного капіталу для фінансування запасів та оборотних активів.

Отже, у 2009 році підприємство характеризується нестійким фінансовим станом; у 2010 році підприємство характеризується нестійким фінансовим станом; у 2011 році підприємство має абсолютну фінансову стійкість.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...