Меню сайта

Аналіз фінансової стійкості

Висновки.Коефіцієнт автономії вище нормативного значення, в 2011 році (0,98) збільшився на 0,05 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 0,11, звідси слідує - збільшення власних коштів для формування активів підприємства; коефіцієнт концентрації залученого капіталу в 2011 році (0,011) зменшився на 0,049 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком - на 0,118, що свідчить про зменшення позикових коштів у формуванні активів підприємства; коефіцієнт фінансової залежності - в 2011 році (1,02) зменшився на 0,05 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 0,13, - що свідчить про збільшення власного капіталу; коефіцієнт фінансування в 2011 році (92,1) збільшився на 76,85 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 85,37 - достатність власного капіталу перед позиковими коштами, тобто можливість фінансування за рахунок власних джерел своєї виробничо - господарської діяльності; коефіцієнт заборгованості - в 2011 році (0,011) зменшився на 0,039 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 0,099, тобто понизилася залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування; високе значення довгострокових позикових коштів у загальній сумі довгострокового позичкового капіталу; коефіцієнт забезпеченості запасів і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів виконуються, тобто підприємство має достатньо власного оборотного капіталу для фінансування запасів та оборотних активів.

Отже, у 2009 році підприємство характеризується нестійким фінансовим станом; у 2010 році підприємство характеризується нестійким фінансовим станом; у 2011 році підприємство має абсолютну фінансову стійкість.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...