Меню сайта

Аналіз фінансової стійкості

Висновки.Коефіцієнт автономії вище нормативного значення, в 2011 році (0,98) збільшився на 0,05 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 0,11, звідси слідує - збільшення власних коштів для формування активів підприємства; коефіцієнт концентрації залученого капіталу в 2011 році (0,011) зменшився на 0,049 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком - на 0,118, що свідчить про зменшення позикових коштів у формуванні активів підприємства; коефіцієнт фінансової залежності - в 2011 році (1,02) зменшився на 0,05 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 0,13, - що свідчить про збільшення власного капіталу; коефіцієнт фінансування в 2011 році (92,1) збільшився на 76,85 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 85,37 - достатність власного капіталу перед позиковими коштами, тобто можливість фінансування за рахунок власних джерел своєї виробничо - господарської діяльності; коефіцієнт заборгованості - в 2011 році (0,011) зменшився на 0,039 в порівнянні з 2009 роком, а в порівнянні з 2010 роком на 0,099, тобто понизилася залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування; високе значення довгострокових позикових коштів у загальній сумі довгострокового позичкового капіталу; коефіцієнт забезпеченості запасів і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів виконуються, тобто підприємство має достатньо власного оборотного капіталу для фінансування запасів та оборотних активів.

Отже, у 2009 році підприємство характеризується нестійким фінансовим станом; у 2010 році підприємство характеризується нестійким фінансовим станом; у 2011 році підприємство має абсолютну фінансову стійкість.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...