Меню сайта

Вплив оподаткування на показники та напрямки банківської діяльності

Структурування банківських факторів, включаючи здатність впливати на управління банком, представлені на рис.1.1.

У більшості робіт на цю тему, класифікація факторів здійснюється за ступенем їх впливу на банк. Зокрема, автори розрізняють середовище прямого проміжне середовище або «середовище завдань»), непрямі (зовнішнє середовище) і внутрішнє середовище.

До факторів зовнішнього середовища, за якими банк не може впливати і має пристосовуватися (тобто чинники, які безпосередньо впливають на банки) є наступні:

політична і правова сфера - політична структура державного управління стабільність уряду, законність і механізми реалізації економічної політики уряду;

економічні чинники - стан національної економіки (ВВП, інфляція, фінансове становище господарюючих суб'єктів і населення), оподаткування, бізнес-коливання, рівень розвитку та ринкових умов, інфраструктури, ринку, конкуренції у банківській сфері, інвестиційних процесів;

соціально-демографічні особливості - підтримка або відсутність довіри до банківської діяльності, профспілкової діяльності і вплив на громадську думку, число потенційних користувачів (структура населення, зміни в деяких групах), кількість існуючих і потенційних характеристик робочої сили для кваліфікованої робочої сили (якість робочої сили та професійний рівень);

державний контроль і регулювання діяльності банків (грошово-кредитна політика, вимоги по дотриманню стандартів економічної, облікової політики, методи визначення бухгалтерського обліку, банківського нагляду).

Ми вважаємо, що факторами навколишнього середовища, на які банк може вплинути або змінити (фактори непрямого впливу) є:

вибір партнерів, співробітників, клієнтів, сегментів ринку, вихід на нові ринки;

методи конкуренції;

розвиток банківських продуктів і послуг;

зв'язок та інформаційна середа - вибір систем і комунікацій, передачі та обробки інформації, комп'ютерні системи, форми і методи для отримання інформації;

науково-технічний потенціал - інструменти технічного розвитку, технології робіт і послуг, наявність прикладних досліджень.

Слід підкреслити, що всі елементи навколишнього середовища взаємопов'язані, ця зміна (наприклад, політичної чи економічної) призводить до значних змін в інших (наприклад, соціально-демографічних або юридичній).

Зверніть увагу, що при взаємодія банків з зовнішнім середовищем має певні характеристики: окремі компоненти навколишнього середовища роблять різний вплив на окремі банки. Крім того, банки в свою чергу, мають можливість впливати на певні фактори навколишнього середовища, використання або адаптувати їх для досягнення стратегічних цілей. Саме тому необхідно проводити дослідження і аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів навколишнього середовища банку в той же час у зв'язку з аналізом сильних і слабких сторін банку.

Виходячи з цілей дослідження, завданням яких є виявлення впливу оподаткування як фактору в банківській сфері, всі зовнішні чинники, що представляють особливий інтерес для банку, у складі яких вагомим і впливовим на діяльність банків є система оподаткування. Область наукових статей з проблем оподаткування банків навряд чи розроблена у вітчизняній економічній літературі, а внесли значний вклад у вивчення питань, пов'язаних з оподаткуванням компаній і проаналізували різні аспекти податкової системи України роботи О.Д. Василика [12, 13], А.І. Крисоватого [53, 54], В.Л. Андрущенко [3], О.Д. Данілова [28] . В них значна увага зосереджена на обгрунтуванні ролі та місця податків в економічній системі. Деякі аспекти впливу оподаткування на діяльність суб'єктів добре освітлено в роботах Ю.Б. Іванова, В.В. Лащака, Р.П. Жарка, Є.Б. Бережного, Д.М. Серебрянського.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...