Меню сайта

Вплив оподаткування на показники та напрямки банківської діяльності

Більше уваги до дослідження конкретних оподаткування окремих видів банківських операцій і розробці напрямів їх покращення, викладені в роботах російських вчених, таких як М.Л. Бутильков, О.І. Борисов [8, 9]. Більша частина робіт розглядає розвиток оподаткування банків та видачу податкових пільг для інвестиційних банків. У той же час об'єктивний аналіз оподаткування як фактора банківської діяльності та оптимізації її впливу не проводилось. Немає методів визначення податкового навантаження на банки та їх вплив на ефективність банку.

Вплив на податкові результати функціонування банку визнається більшістю вчених. Зокрема, існує думка, що оподаткування відноситься до прямих зовнішніх факторів, які безпосередньо впливають на напрямок, масштаби та інструменти банківської діяльності. Значення податків і податкової системи як фактора банківської діяльності, зумовлене функціями, які вони виконують. Серед учених немає єдності в підході до розподілу податкових функцій [60]. Тим не менше, найбільш поширеним думка, що податки мають дві основні функції - фіскальну та регулюючу.

Фіскальна функція особливо важлива, тому що цей варіант податки виконують свою головну мету - наповнення дохідної частини бюджету країни для задоволення потреб суспільства. Характерною особливістю цієї функції є її стабільність, що дозволяє формувати доходи державного бюджету на постійній основі. Сталість означає, що податки не повинні вступати в бюджет разовими платежами на невизначений термін, а рівномірно протягом бюджетного року в чітко визначених умовах. Оскільки мета полягає у забезпеченні витрат то час їх сплати мають бути узгоджені з термінами фінансування витрат уряду.

Зі збільшенням ролі регулюючої функції держави збільшилася сума податку, а саме для забезпечення гармонізації інтересів усіх учасників податкових відносин. Ця функція здійснюється впливом податків на різні види діяльності суб'єктів. Таким чином, як відзначає А.І. Крисоватий [53], регулюючі функції в залежності від впливу податків на діяльність господарюючих суб'єктів можна розглядати як стимул. якщо деякі параметри заохочують платника покращувати результати своєї діяльності

Наприклад, при високих податках банки направлені ​​на зниження норми прибутку, створюючи штучні витрати. Надання ж переваг, таких, як оподаткування державних цінних паперів і доходів за кредитами для підприємств у пріоритетних секторах і т.д., спрямовані на зміцнення банківської діяльності в цих областях.

З іншого боку, оподаткування інших економічних агентів впливає на діяльність банків в інших секторах економіки, безпосередньо не пов'язаних з банківською. Наприклад, , на думку Н.І. Версаль [16], збільшення податкового тягаря не тільки на банківські установи, а й для інших компаній і приватних осіб змушує згорнути свою діяльність, може зменшити розмір свого бізнесу. У свою чергу, обмеження господарської діяльності веде до збільшення безробіття, а це означає, що зниження депозитів фізичних осіб.

Як правило, застосування регулюючої функції оподаткування забезпечується застосуванням прямих податків, що стягуються при здійсненні виробничого процесу (прибутковий податок, податок на прибуток і т.д.), у той час як непрямі податки (ПДВ, податок від продажу продукції, акциз) виконують переважно фіскальну функцію.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...