Меню сайта

Напрями удосконалення механізму оподаткування банку

В основі прийняття рішення у сфері податкового менеджменту є податкове планування та податкове адміністрування. Податкове планування може створити необхідні умови для стійкого розвитку банку, збільшити його фінансову стабільність. Можливості для бізнесу, рішення, аналізуються на основі наявності чи відсутності сплати податку, суми податку, податкових пільг та інших положення податкового законодавства. У результаті податкове планування створює оптимальний рівень податкового навантаження і вибирається в залежності від кількості податків, які сплачує банк, залежить від параметрів фінансового плану та заходів по його реалізації.

Застосування податкового планування в ділових відносинах банків створює такі важливі переваги для бізнесу: вміння аналізувати і використовувати в майбутньому більш сприятливих умов для розвитку бізнесу, підготовка до змін в навколишньому середовищі, конкурентоспроможність в порівнянні з іншими учасниками ринку, заохочення членів податкового планування для реалізації своїх рішень в подальшій роботі, більш раціональний розподіл і використання різних ресурсів, підвищення фінансової стійкості.

Збільште значення податкового планування в банку сьогоднішніх умовах діяльності банку зумовлюється цими обставинами [51]:

економічна нестабільність, високе податкове навантаження і постійні зміни в податковому законодавстві робить більш конкурентоспроможним ті банки, які оперативно реагувати на зміни, і це можуть зробити тільки банків, які мають багатоваріантні розрахунки податкової оптимізації;;

податкова економія є резервом для збільшення прибутку і служить довгостроковим джерелом фінансування інвестиційних програм і забезпечує основу для фінансової стабільності;

максимізація прибутку, створює умови для росту виплати дивідендів на акцію і збільшує капіталізацію (вартість) банку;

збільшення розміру банку та складності організаційних форм і видів діяльності. Масштаб, складність і різноманітність видів діяльності, вимагають особливої ​​уваги в банку до визначення податкових наслідків управлінських рішень;

динамічне середовище. У комерційній практиці в ринковій економіці динамічність середовища є у зв'язку з високим попитом і його постійними змінами. В економіці країни динамічність зовнішнього середовища визначається насамперед нестабільністю в соціально-політичній сфері. З урахуванням наведених вище умов рішення в галузі податкового управління банку мають бути зроблені за результатами моніторингу та аналізу змін факторів навколишнього середовища, прямого і непрямого впливу, в якому працюють банки. Таким чином, податкове планування стає стратегічним напрямком.

Таким чином, ми можемо визначити податкове планування банку як невід'ємну частину фінансового планування діяльності банку, яка включає в себе відповідні методи для розвитку альтернативного варіанту податкової діяльності відповідно до діючого податкового законодавства і відбір кращого з них, з т.з. стратегії банку щодо податкових наслідків його діяльності.

Податкове планування має супроводжувати всі операції банку, щоб забезпечити найбільш підходящий варіант для реалізації податкової відповідальності. Податкове планування для пропонованої функціональної моделі управління включає в себе аналіз схем оптимізації, розвиток альтернативних видів податкової діяльності банку, вибір оптимальної і відповідної методики податкового планування. Для обраного варіанта податкової діяльності складається календар податкових платежів, податкові графіки і бюджет податкових видатків, який є частиною операційного бюджету, враховуючи забезпечення банком власних податкових зобов'язань, а також діяльність банку в якості фіскального агента.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...