Меню сайта

Напрями удосконалення механізму оподаткування банку

Податковому менеджменту як складовій частини фінансів управління особлива обмежена незалежність, оскільки він з'явився в суспільстві тільки в процесі реалізації належних дій і рішень і, не маючи самостійного характеру, істотно впливає на ухвалення рішень і сприяє збільшенню ефективності діяльності банку. Необхідно, щоб використовувати інструменти податкового управління у взаємозв'язку з функціями фінансами управління, яке дозволить істотно вплинути на податкові наслідки адміністративних рішень, і сприятиме збільшенню ефективності діяльності банку.

Визначено, що реалізація податкової діяльності банку повинна забезпечити не так мінімізацію податкового вантаження, скільки збільшення ефективності функціонування банку в цілому, беручи до уваги його цілі і завдання.

У результаті дослідження податковий менеджмент банку розуміється як система контролю за податковою діяльністю, яка передбачає використання належних інструментів для визначення податкового вантаження і ризиків податків з метою їх оптимізація в межах фінансової стратегії розвитку банківську і поточного податкового законодавства.

Податкове вантаження банку звичайно, визначено як узагальнюючий показник підбиття підсумків впливу оподаткування на результати діяльності банку, це конкретизує частину платежів податки на користь держави (у бюджеті).

Станом на в 01.09.2011р. середній індекс загального податкового вантаження в цілому на банківській системі склав 14,9%. Середнє податкове вантаження від податку на прибуток у банківській системі на 01.09.2011р. склало 5,89% при 5,67% - протягом минулого року. Зростання частинки податку на прибуток в структурі платежів податків банків було наслідком зростання податкового вантаження від податку на прибуток груп «найбільших» і «великих» банків, як забезпечують більшість надходжень цього податку в бюджеті.

Ігнорування податкових ризиків у процесі управління фінансами банку може приводити до істотних негативних наслідків таких як прямі втрати після фінансових рішень, втраченої економічної вигоди через ухвалення рішень, адміністративно неефективних, от чому запропоновано під податковим ризиком, як предметом податкового управління банком, зрозуміти вірогідність виникнення фінансових і нефінансових втрат в результаті реалізації податкової діяльності банку.

Для формування і розвитку теоретичних принципів податкового управління банком теорія податкового управління була сполучена з основами системного аналізу і процесного підходу. Визначено, що до податкового управління, властивого всі характерні ознаки системи: присутність елементів, взаємозв'язки між ними, можливість для саморозвитку, зв'язок з навколишнім середовищем, у взаєминах, з якими система має цілісність. Вхідними ресурсами податкового менеджменту є законодавче, нормативне і інформативне забезпечення. Результатом податкового менеджменту є забезпечення оптимальної кореляції між податковим вантаженням з результатами ефективності діяльності банку і регулювання рівня податкових ризиків згідно до цілей і завдань діяльності банку.

Систему податкового менеджменту, виходячи із основних функцій банку запропоновано розглядати як сукупність двох підсистем: підсистеми податкового менеджменту власне банку як платника різних податків та підсистеми податкового менеджменту його як податкового агента, до кожної, з яких характерні завдання, об'єкти і інструменти.

Функціонування системи податкового менеджменту у банку передбачає ефективну співпрацю його інструментів: податкове планування, аналіз податків, податкового обліку (який включає і розвиток облікової політики для цілей оподаткування) і податковий контроль, в процесі ухвалення фінансових рішень відносно податкового вантаження і податкових ризиків банку.

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...