Меню сайта

Напрями удосконалення механізму оподаткування банку

Підсистема податкового управління банком - платника податків, направлена на оптимізації податкового вантаження і виявлення ризиків податків через співпрацю податкового планування, аналізу податків, податкового обліку і податкового контролю, в процесі адміністративного ухвалення рішення.

Заходи податкового управління для підсистеми банку - податкового агента передбачають нарахування сум податків, зборів, обов'язкових платежів інших об’єктів оподаткування в податковому обліку, виявлення і аналіз ризиків податків, податковий контроль після правильності обчислень зобов'язань з податків, своєчасність сплати їх в бюджеті і представлення податкового і бухгалтерського обліку.

Визначено, що податкове вантаження банку може бути таким, що характеризується одним індексом, от чому для оцінки його рівня запропоновано використовувати систему взаємопов’язаних індексів, які обраховуються як відношення суми нарахованих податків (або тільки податок на прибуток), до певного значення показника діяльності банку, визначеного за встановленими правилами податкового і фінансового обліку. Тому індекси, визначені на підставі інформації податкового обліку, не можуть використовуватися для обчислення максимальних значень в заходах оптимізації. Потреба обчислення таких індексів зумовлена тим, що на їх основі органами Державної податкової служби України оцінюється діяльність банку при складанні планів-графіків виведення документальних перевірок.

Податковий аналіз в банках пропоновано проводити після 3-х напрямів. Перший - це загальний податковий аналіз податкової діяльності банку, об'єкти оподаткування і розмірів податку, чинників, які впливають на їх формування, а також ефективність навантажень податків реалізованих заходів податкового планування. Другий напрямок передбачає аналіз податкового вантаження банку, для якого пропоновано використовувати систему індексів. Третій - включає аналіз ризиків податків для вибраного варіанту діяльності і в процесі податкового контролю.

Податковий облік, як інструмент податкового управління, має забезпечити вірність і повноту формування податкових баз, обчислення суми зобов'язань податків, своєчасне складання і представлення податкової звітності.

Податковий контроль у рамках функціональної моделі податкового управління розглядається нами як послідовне виконання процесів, направлене на пошук рішень, і це забезпечить відповідність отриманих результатів до завдань або планів. Для ефективного функціонування податкового контролю необхідно, щоб були визначені контрольовані параметри методи вимірювання регульованих параметрів, забезпечити своєчасність виведення порівняльного аналізу отриманих результатів, щоб розвивати комплекс заходів, які направлені на заміні в регульованих параметрах. Контрольна функція податкового управління банком буде реалізована у напрямі виправлення процесів в рамках інших функцій податкового управління відповідно до планових податкових показників діяльності банку.

Додаток

Перелік банків, які знизили обсяги сплати податку на прибуток станом на 01.09.2011 року

№ п/п

№ п/п

Код Області

Найменування банку або філії банку

на 01.09.2011 року

Переплата по податку на прибуток на 01.09.11р.

на 01.09.2010 року

Переплата по податку на прибуток на 01.09.10р.

Відхилення (гр.5 - гр.9)

Сплачено всього

В т.ч. податок на прибуток

Сплачено всього

В т.ч. податок на прибуток

     

Найбільші банки

             

1

1

26

ВАТ "Райффайзен банк Аваль"

248 382,1

128 889,8

17 803,9

244 775,9

166 358,4

2 070,1

-37 468,6

2

2

26

ЗАТ "ОТП Банк"

123 121,0

88 772,6

4 745,5

115 098,9

95 195,5

5 461,9

-6 422,9

3

3

26

АБ "Брокбізнесбанк"

43 428,9

28 322,1

10 042,3

47 031,0

29 160,0

4 405,6

-837,8

4

4

26

ТОВ "Укрпромбанк"

42 176,17

18 104,15

578,39

41 874,67

26 672,19

1 208,51

-8 568,0

5

5

26

ВАТ "Кредитпромбанк"

19 383,1

3 491,5

941,5

28 616,7

15 784,8

397,3

-12 293,3

     

Усього по групі

476 491,2

267 580,1

34 111,6

477 397,1

333 170,8

13 543,3

-65 590,7

     

Великі банки

             

6

1

26

АКБ "Правекс-Банк"

45 358,43

10 758,36

752,63

46 611,36

19 562,41

0,19

-9 104,1

7

2

5

ЗАТ "Донгорбанк"

20 966,6

16 029,5

2 313,9

21 941,1

18 929,4

35,3

-2 899,9

8

3

15

АКБ "Імексбанк"

9855,98

4730,66

1071,44

10641,59

6437,41

3407,6

-1 706,8

9

4

26

ТОВ "КБ"Фінансова ініціатива"

3367,43

928,92

53,23

1845,6

1469,61

50,36

-540,7

10

5

8

АКБ "Індустріалбанк"

21420,66

12555,03

330,47

36470,01

29217,18

1132,91

-16 662,2

     

Усього по групі

100 969,10

45 002,42

4 521,62

117 509,66

75 915,96

4 626,37

-30 913,5

     

Середні банки

             

11

1

26

ТОВ КБ Дельта

35 489,74

13 928,25

301,84

25 827,50

14 190,12

46,88

-261,9

12

2

26

АКБ "Київ"

10 521,7

3 228,7

3032,82

11 103,6

7 024,4

95,67

-3 795,6

13

3

26

ЗАТ "Прокредит Банк"

18 163,89

6 308,47

3 501,80

17 975,28

10 443,44

6 025,19

-4 135,0

14

4

15

ВАТ "Морський транспортний банк"

10907,96

4555,49

19,26

9027,58

4829,11

19,2

-273,6

15

5

26

ТОВ "КБ "Актив-Банк"

7 228,4

3 816,9

60,44

7 220,1

5 206,5

0,37

-1 389,6

16

6

26

АБ "Таврика"

7 100,9

2 520,9

4,88

7 232,5

3 891,8

78,17

-1 370,9

17

7

26

АТ "Укрінбанк"

9 022,8

1 097,0

3,63

8 152,3

2 932,7

12,02

-1 835,7

18

8

26

АКБ "Трансбанк"

4 498,0

1 019,3

128,97

6 212,6

2 176,4

168,44

-1 157,0

     

Усього по групі

102 933,2

36 475,1

7 053,64

92 751,4

50 694,4

6 445,94

-14 219,3

     

Малі банки

           

19

1

25

ВАТ Банк Демарк"

2431,06

127,28

8,64

1807,19

543,99

0

-416,7

20

2

5

ВАТ АКБ "Капітал"

2138,4

733,5

51,8

1634,3

760,0

67,5

-26,6

21

3

26

ТОВ КБ Даніель

2 110,23

545,05

2,06

2 037,42

1 044,52

4,99

-499,5

22

4

26

ЗАТ "Банк Петрокоммерц-Україна"

6 619,0

3 983,2

83,56

7 203,7

4 414,3

15,6

-431,1

23

5

8

АБ "Металург"

3564,85

768,13

0,64

4368,58

2401,78

73,2

-1 633,7

24

6

5

ТОВ КБ "Український фінансовий світ"

826,5

240,8

0,0

538,0

262,2

25,5

-21,4

25

7

15

ТОВ КБ "СоцКом Банк"

1851,44

1134,1

0,4

1527,67

1143,92

0,33

-9,8

26

8

26

ТОВ "Партнер-банк"

2 404,33

207,99

0,00

2 100,01

348,71

29,56

-140,7

27

9

26

АБ "Укргазпромбанк"

3 121,79

1 673,65

1,76

2 916,18

1 992,58

1,37

-318,9

28

10

26

АКБ "Iнтеграл"

2 025,52

727,7

35,12

2 012,30

766,91

0,31

-39,2

29

11

26

ЗАТ "Європейський банк раціональниго фінансування"

1 682,2

1 085,0

191,93

2 288,6

1 646,2

62,31

-561,2

30

12

4

АКБ "НОВИЙ"

1 470,4

85,4

54,64

1 565,8

484,5

146,53

-399,1

31

13

5

ВАТ КБ "Промекономбанк"

1 885,5

182,2

1,4

1 530,5

804,2

134,4

-622,0

32

14

15

АКБ "Порто-Франко"

764,38

127,65

0

1118,27

491,15

125,95

-363,5

33

15

4

ВАТ "КБ "ПРИЧОРНОМОР'Я"

1 424,6

658,4

76,31

1 256,5

696,0

76,73

-37,5

34

16

26

ТОВ КБ Українська фінансова група

3 365,33

740,01

34,78

1 425,37

781,55

36,30

-41,5

35

17

20

ВАТ "Реал банк"

1213,87

415,48

116,36

1258,66

656,02

4,05

-240,5

37

19

20

АКРБ "Регіон - Банк"

1 890,7

919,2

18,56

1 922,8

1 402,4

53,04

-483,2

38

20

25

ЗАТ "Полікомбанк"

1054,18

142,51

0

990,26

285,08

0,03

-142,6

39

21

4

ЗАТ "АКБ "СИГМАБАНК"

156,47

102,85

0,00

168,82

126,01

0,00

-23,2

40

22

5

ТОВ "Унікомбанк"

849,4

609,5

25,7

948,6

737,5

46,3

-128,0

41

23

26

АК "Промислово-Фінансовий Банк"

1 883,49

1 181,73

5,27

2 161,23

1 201,74

199,37

-20,0

42

24

26

ТОВ "Комерційний Iндустріальний Банк"

1 383,46

478,4

1,05

1 114,55

568,76

1,05

-90,4

43

25

26

ВАТ "ТММ-Банк"

603,54

434,98

4,02

653,46

560,75

4,02

-125,8

44

26

5

ТОВ "Банк Фамільний"

942,5

11,0

59,9

926,0

174,6

2,5

-163,6

45

27

26

КРЕДИТ-ОПТИМА

261,2

103,4

0

317,7

281,3

0

-177,9

46

28

25

ВАТ АБ "Приватінвест"

260

41,44

0

617,78

171,9

36,17

-130,5

47

29

26

АКБ "Альянс"

216,7

114,8

1,68

242,7

163,7

1,68

-48,9

     

Усього по групі

50 761,3

18 626,2

777,12

48 234,6

26 015,9

1149,1

-7 389,8

     

Всього

731 154,9

367 683,8

46 464,0

735 892,7

485 797,1

25 764,7

-118 113,3

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...