Меню сайта

Напрями удосконалення механізму оподаткування банку

зниження фінансових результатів та ефективності діяльності банку внаслідок цього;

помилки в податковому плануванні, через не урахування факторів податкових ризиків або неправильної оцінки їх наслідків;

зменшення своїх фінансових ресурсів в зв'язку з відтоком коштів шляхом сплати податкових платежів та фінансових санкцій;

виникнення податкових зобов'язань банку, у зв'язку з непередбаченими подіями.

До не фінансових наслідків податкових ризиків належать:

збільшення ймовірності проведення податкових перевірок, використовуючи неправильні методи податкового планування;

- застосування до співробітників банку заходів адміністративної та кримінальної відповідальності в результаті податкових перевірок;

- шкода репутації банку в результаті судового перегляду дій податкових органів;

прийняття неефективних управлінських рішень, які можуть призвести до втрати економічної вигоди для банку

За результатами податкового аналізу операцій банку з метою виявлення факторів і видів податкових ризиків, приймаються рішення про наступні кроки щодо усунення причин податкових ризиків: коригуються методи податкового планування, щоб скасувати операцію, в результаті якої виникають податкові ризики, переглядаються процедури роботи з мінімізації наслідків податкових ризиків, якщо операція не може бути відмінена.

Крім того, необхідний постійний моніторинг податкових ризиків банку на основі аналізу податкових змін в податковому законодавстві і концентрації ризиків (наприклад, виявлення операцій, пов'язаних з тими ж типами податкових ризиків, визначення операцій одного і того ж типу податкових ризиків і т.д.). Створення ефективної системи виявлення податкових ризиків і мінімізації їх наслідків, на основі податкового аналізу дозволяє поліпшити репутацію банку, а при відсутності негативних факторів, підвищити довіру потенційних інвесторів і вкладників.

На останньому етапі здійснюється аналіз податкових ризиків для обраного банком варіанту оподаткування, встановлюються значення контрольованих параметрів в заданих областях банку, визначаються напрямки для податкового планування.

В систематизованому вигляді інформації про податки повинні бути включені в звіти, які дозволяють менеджерам різних рівнів встановити поточний стан і перспективи. Звіти повинні мати попереджувальний характер, вони повинні реально відображати операції банку, які обкладаються податком, проблеми і наслідки. Крім того, відомості, отримані на дослідному етапі податкового аналізу використовується в процесі внутрішнього фінансового контролю, а також при коригуванні планіви на наступний податковий період.

Висновки

За результатами дослідження зроблено наступні висновки та пропозиції наукового, теоретичного та прикладного характеру.

Визначено, що оподаткування належить групі зовнішньоекономічних чинників банківської діяльності, до яких банк повинен пристосувати. Залежно від впливу, необхідно відрізняти систему оподаткування фактично банку, яка прямо впливає на його фінансові результати, ліквідність, фінансові ресурси, собівартість і послуги банку, і систему оподаткування інших суб’єктів - контрагентів банка яка, опосередковано чим нить вплив на асортимент банківської продукції і послуг, розвиток ресурсного потенціалу, напрями діяльності банку.

З'ясовано на підставі аналізу і систематизації теоретичних і методичних основ податкового управління, що податковий менеджмент це податкове управління - невід'ємна частина управління фінансами, якій характерна особлива обмежена незалежність, тому що податкові відносини, оскільки вони є складова частина фінансів, виникають на перерозподільній стадія відтворювального процесу.

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...