Меню сайта

Місце прямих податків в податковій та бюджетній структурі України, їх вплив на економіку країни

Дослідження складу податкової системи України свідчить, що в цілому в нашій державі створено досить сучасну податкову систему. У нас застосовуються основні види прямого оподаткування: прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб, майнове оподаткування (за винятком до цього часу не введеного податку на нерухоме майно), земельний податок. Поряд з цим податкова система України на сучасному етапі характеризується достатньо високим рівнем оподаткування. До об'єктивних причин такого становища можна віднести: 1) Реформування відносин власності. Так, існування державної власності і державних підприємств викликало необхідність їх державної підтримки. В умовах скасування платежів із прибутку цих підприємств виникла необхідність заміни їх відповідною системою податків, що давала би можливість акумулювати достатні для такої підтримки засоби. Тому, високий рівень відрахувань із прибутку в минулому потребував збереження рівня доходів держави з метою запобігання кризи державних фінансів. 2) Неможливість повної і швидкої комерціалізації галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, просвітництва, науки, культури й інших, що потребують значних державних засобів. 3) Необхідність росту державних витрат на соціальний захист населення внаслідок падіння рівня життя під впливом економічної кризи й інфляції. Перші дві причини могли пояснити високий рівень оподаткування на початку 90-х років, надалі вони повинні були обумовити його зменшення внаслідок як падіння частки державної власності, так і постійного скорочення витрат на розвиток соціально-культурної сфери. Єдиною об'єктивною причиною, що якоюсь мірою може пояснити ріст загального рівня оподаткування, є третя.

Тому можна сказати, що основні причини, які обумовлюють високий рівень оподаткування в Україні, лежать в області суб'єктивного чинника. Основні серед них: 1) Затримка з ринковими перетвореннями в Україні, що стала перешкодою на шляху скорочення витрат державного бюджету, а також, зменшенню рівня оподаткування. 2) Помилки в проведенні податкової політики, що породили значні масштаби ухилення від оподаткування. Неможливість акумулювати в цих умовах достатні доходи в державний бюджет призвела до посилення податкового тягаря на тих, хто ще сплачує податки. 3) Збільшення дефіциту державного бюджету, що відбувалися із-за непродуманої політики державних витрат і супроводжувалося пошуком шляхів збільшення державних доходів, а єдиним засобом такого збільшення рахувалося підвищення загального рівня оподаткування. Таким чином, рівень податкового тягаря в Україні можна оцінити як надмірний у тому змісті, що він вище, чим обумовлений об'єктивними причинами й обставинами. Проблеми держави у сфері формування доходів і бюджетного дефіциту полягають не стільки у застосуванні застарілих чи недієздатних форм і видів оподаткування, скільки в недосконалості податкової структури, що характеризується даними, наведеними в таблиці 2.1. [23;22].

Таблиця 2.1

Структура податків в Україні, %

Види податків і платежів

Роки Роки

2002333

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1. Прямі податки

45,0

52,8

55,5

52,5

47,3

46,3

42,8

46,75

53,75

в тому числі:

- податок на прибуток

-

-

37,7

32,0

26,5

25,3

22,3

24,7

24,0

- податок на доход

35,8

41,5

- прибутковий податок з громадян

7,2

9,9

12,3

15,1

15,3

15,4

15,6

17,3

25,0

- податок на промисел

0,01

0,02

0,02

0,03

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

- плата за землю

2,0

1,2

5,0

4,7

4,7

4,8

3,9

3,8

4,0

Податок з власників транспортних засобів

0,05

0,2

0,5

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

0,7

2. Непрямі податки

53,7

45,2

41,7

42,7

44,1

40,7

39,4

40,1

31,7

в тому числі:

- ПДВ

42,5

37,7

35,1

36,4

35,4

31,4

26,9

29,4

29,1

- акцизний збір

6,2

4,9

3,2

3,7

5,4

5,4

5,8

6,1

6,2

- мито

5,0

2,6

3,4

2,6

3,3

3,9

4,0

3,9

5,4

3. Платежі за ресурси

0,04

0,2

0,4

0,8

1,2

1,0

1,1

0,9

1,3

в тому числі:

- лісовий доход

0,02

0,06

0,05

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

0,3

- плата за воду

0,02

0,05

0,2

0,4

0,8

0,6

0,6

0,5

0,6

- плата за корисні копалини

-

0,05

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,4

4. Плата за державні послуги і компенсаційні доходи

1,1

1,5

1,4

2,2

5,7

10,3

11,3

10,75

10,9

в тому числі:

- державне мито .

0,3

0,6

0,6

1,1

1,3

1,2

1,5

1,35

1,5

- плата за видачу патентів, ліцензій, сертифікатів та інші послуги

-

-

-

-

-

2,9

3,2

3,2

3,3

- відрахування на геологорозвідувальні роботи

0,8

0,9

0,8

1,1

0,8

0,6

0,8

0,6

0,6

Відрахування на шляхові роботи

-

-

-

-

3,6

5,6

5,8

5,5

5,5

5. Місцеві податки і збори

0,2

0,3

1,0

1,8

1,7

1,7

1,9

1,5

2,35

Податкові надходження (всього)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...