Меню сайта

Місце прямих податків в податковій та бюджетній структурі України, їх вплив на економіку країни

Дослідження складу податкової системи України свідчить, що в цілому в нашій державі створено досить сучасну податкову систему. У нас застосовуються основні види прямого оподаткування: прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб, майнове оподаткування (за винятком до цього часу не введеного податку на нерухоме майно), земельний податок. Поряд з цим податкова система України на сучасному етапі характеризується достатньо високим рівнем оподаткування. До об'єктивних причин такого становища можна віднести: 1) Реформування відносин власності. Так, існування державної власності і державних підприємств викликало необхідність їх державної підтримки. В умовах скасування платежів із прибутку цих підприємств виникла необхідність заміни їх відповідною системою податків, що давала би можливість акумулювати достатні для такої підтримки засоби. Тому, високий рівень відрахувань із прибутку в минулому потребував збереження рівня доходів держави з метою запобігання кризи державних фінансів. 2) Неможливість повної і швидкої комерціалізації галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, просвітництва, науки, культури й інших, що потребують значних державних засобів. 3) Необхідність росту державних витрат на соціальний захист населення внаслідок падіння рівня життя під впливом економічної кризи й інфляції. Перші дві причини могли пояснити високий рівень оподаткування на початку 90-х років, надалі вони повинні були обумовити його зменшення внаслідок як падіння частки державної власності, так і постійного скорочення витрат на розвиток соціально-культурної сфери. Єдиною об'єктивною причиною, що якоюсь мірою може пояснити ріст загального рівня оподаткування, є третя.

Тому можна сказати, що основні причини, які обумовлюють високий рівень оподаткування в Україні, лежать в області суб'єктивного чинника. Основні серед них: 1) Затримка з ринковими перетвореннями в Україні, що стала перешкодою на шляху скорочення витрат державного бюджету, а також, зменшенню рівня оподаткування. 2) Помилки в проведенні податкової політики, що породили значні масштаби ухилення від оподаткування. Неможливість акумулювати в цих умовах достатні доходи в державний бюджет призвела до посилення податкового тягаря на тих, хто ще сплачує податки. 3) Збільшення дефіциту державного бюджету, що відбувалися із-за непродуманої політики державних витрат і супроводжувалося пошуком шляхів збільшення державних доходів, а єдиним засобом такого збільшення рахувалося підвищення загального рівня оподаткування. Таким чином, рівень податкового тягаря в Україні можна оцінити як надмірний у тому змісті, що він вище, чим обумовлений об'єктивними причинами й обставинами. Проблеми держави у сфері формування доходів і бюджетного дефіциту полягають не стільки у застосуванні застарілих чи недієздатних форм і видів оподаткування, скільки в недосконалості податкової структури, що характеризується даними, наведеними в таблиці 2.1. [23;22].

Таблиця 2.1

Структура податків в Україні, %

Види податків і платежів

Роки Роки

2002333

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1. Прямі податки

45,0

52,8

55,5

52,5

47,3

46,3

42,8

46,75

53,75

в тому числі:

- податок на прибуток

-

-

37,7

32,0

26,5

25,3

22,3

24,7

24,0

- податок на доход

35,8

41,5

- прибутковий податок з громадян

7,2

9,9

12,3

15,1

15,3

15,4

15,6

17,3

25,0

- податок на промисел

0,01

0,02

0,02

0,03

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

- плата за землю

2,0

1,2

5,0

4,7

4,7

4,8

3,9

3,8

4,0

Податок з власників транспортних засобів

0,05

0,2

0,5

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

0,7

2. Непрямі податки

53,7

45,2

41,7

42,7

44,1

40,7

39,4

40,1

31,7

в тому числі:

- ПДВ

42,5

37,7

35,1

36,4

35,4

31,4

26,9

29,4

29,1

- акцизний збір

6,2

4,9

3,2

3,7

5,4

5,4

5,8

6,1

6,2

- мито

5,0

2,6

3,4

2,6

3,3

3,9

4,0

3,9

5,4

3. Платежі за ресурси

0,04

0,2

0,4

0,8

1,2

1,0

1,1

0,9

1,3

в тому числі:

- лісовий доход

0,02

0,06

0,05

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

0,3

- плата за воду

0,02

0,05

0,2

0,4

0,8

0,6

0,6

0,5

0,6

- плата за корисні копалини

-

0,05

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,4

4. Плата за державні послуги і компенсаційні доходи

1,1

1,5

1,4

2,2

5,7

10,3

11,3

10,75

10,9

в тому числі:

- державне мито .

0,3

0,6

0,6

1,1

1,3

1,2

1,5

1,35

1,5

- плата за видачу патентів, ліцензій, сертифікатів та інші послуги

-

-

-

-

-

2,9

3,2

3,2

3,3

- відрахування на геологорозвідувальні роботи

0,8

0,9

0,8

1,1

0,8

0,6

0,8

0,6

0,6

Відрахування на шляхові роботи

-

-

-

-

3,6

5,6

5,8

5,5

5,5

5. Місцеві податки і збори

0,2

0,3

1,0

1,8

1,7

1,7

1,9

1,5

2,35

Податкові надходження (всього)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...