Меню сайта

Місце прямих податків в податковій та бюджетній структурі України, їх вплив на економіку країни

У системі прямого оподаткування в нашій країні слід відзначити невелику роль податку на майно. В 2005 р. він становив у нас всього 0,3 %, тоді як у Німеччині-2,7 %, а у США- 11,1 %. І хоча цей податок ніде не є провідним, він може - як у США чи Великобританії - давати вагомі надходження.

Таким чином, підбиваючи підсумки порівняльного аналізу податкової структури в Україні та в розвинутих державах, слід зазначити, що названі відмінності є не просто різним арифметичним співвідношенням окремих груп і видів податків. Це відображення різних ідеологій та спрямованості податкової політики. Скільки б не говорилося про послаблення податкового тиску на підприємства, за умов тієї податкової структури, що існує в Україні, зробити це дуже складно. Тому так важливо послідовно і цілеспрямовано, поступово, крок за кроком, але постійно і наполегливо вдосконалювати податкову структуру нашої держави. Без цього дуже важко досягти позитивних зрушень у її податковій, фінансовій і економічній політиці.

В умовах ринкової економіки дуже важливим для України є розвиток системи прямого оподаткування, а особливо оподаткування доходів фізичних осіб. Тенденцію до зростання ролі цього податку в нашій державі слід розглядати як позитивну, особливо щодо порівняння з податковими системами провідних країн світу. Однак при цьому важливо чітко визначити і оцінити чинники такого зростання, їх, стосовно до кожного податку, може бути три: зростання податкової бази; розширення об'єкта оподаткування; підвищення ставок податку та його питомої ваги.

У цілому ж можна засвідчити, що, по-перше, поступове підвищення питомої ваги прибуткового податку з громадян не є наслідком падіння надходжень інших доходів, а викликане зростанням маси самого цього податку. По-друге, збільшення суми прибуткового податку з громадян зумовлене як певним зростанням доходів населення, так і підвищенням рівня їх оподаткування: надходження прибуткового податку з громадян зростають стрімкіше, ніж їх грошові доходи. Проте пояснити такі тенденції досить складно, адже ні зміна ставок цього податку, ні розширення об'єкта оподаткування в 2008-2010рр. не відзначалися.

У цілому тенденція до зростання рівня прибуткового оподаткування громадян, з огляду на досить низький рівень їх доходів, є негативною. На жаль, таку тенденцію відображено і в проекті нового Закону України “Про податок на доходи фізичних осіб”. Загальна ідея цього проекту полягає в тому, що певне зниження ставок податку супроводжується істотним розширенням переліку доходів, які підлягають оподаткуванню. Але водночас не визначено саму ідеологію встановлення таких доходів [30 c. 58]. Причому ніякі посилання авторів законопроекту на світовий досвід не можуть пояснити охоплення оподаткуванням практично всіх доходів громадян.

На нашу думку, в теорію і практику індивідуального прибуткового оподаткування слід ввести поняття первинних і вторинних доходів. Оподаткуванню мають підлягати тільки первинні доходи - від роботи за наймом, від підприємницької діяльності, від капіталу. Вторинні доходи слід оподатковувати тільки як виняток. Наприклад, невиправданим є оподаткування доходів громадян від реалізації майна. Адже це всього лише повернення витрат, що раніше здійснювалися за рахунок первинних доходів, з яких уже стягнуто податок. При цьому оподаткуванню можуть підлягати тільки додаткові доходи-різниця між цінами купівлі та продажу. Такий порядок дозволить встановити принцип однократності стягнення податку на доходи фізичних осіб.

Зростання ролі та місця індивідуального прибуткового оподаткування повинне відбуватися не за рахунок підвищення ставок податку та розширення об'єкта оподаткування. Необхідним є зростання податкової бази - доходів населення, а це процес досить тривалий залежить, насамперед, від забезпечення зростання ВВП і підвищення питомої ваги в ньому оплати праці. З точки зору проблем бюджетного дефіциту, підвищення доходів населення має дуже важливе значення: прибутковий податок з громадян є одним з найстабільніших і найнадійніших видів бюджетних доходів, тому підвищення його питомої ваги стабілізує доходну базу бюджету.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...