Меню сайта

Порівняльний аналіз бюджетних систем РФ, США

Чистий відсоток - включає відсоток, що виплачується по коштовних паперах Казначейства і інші відсотки.

Структура державних витрат міняється з часом. Сьогодні, уряд США витрачає більше по дискреційних і обов'язкових напрямах. Дискреційні витрати складають більше 6% ВВП. Сукупні витрати федерального бюджету в 2007 році склали 1898,2 трильйонів доларів (Додаток Є).

Структура видатків федерального бюджету РФ майже та сама, як і у США (Додаток Ж). На відміну від США серед витрат пріоритетного характеру федерального бюджету РФ слід виділити наступні:

соціальні витрати, доля яких зростає в загальному об'ємі бюджету; у структурі соціальних витрат також виділяються пріоритети: витрати на виплату пенсій, культуру та мистецтво;

військові витрати. Серед військових витрат пріоритетні витрати на оборонні науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки, розробки новітніх зразків зброї.

Згідно з прогнозами на 2010-2012 роки видаткова частина федеральних бюджетів РФ і США буде постійно збільшуватися, таким чином буде збільшуватись бюджетний дефіцит.

У різних країнах засоби фінансування бюджетного дефіциту однакові. Федеральний уряд США фінансує дефіцит головним чином за рахунок публічних запозичень. Виплати боргу залежать від витратних програм уряду і змін в податковому законодавстві, від політики управління державним боргом. В разі значного дефіциту, можна з упевненістю передбачати виплати за внутрішнім боргом, або ж фінансування дефіциту за рахунок нових запозичень. За останніх 15 років сумарний дефіцит США склав 2 600 мільярди доларів, а публічний борг зріс на 1 579 мільярдів доларів.

Як і федеральний уряд США для покриття дефіциту бюджету РФ використовуються державні запозичення - позики, що залучаються від фізичних і юридичних осіб, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, по яких виникають боргові зобов'язання РФ як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені в іноземній або російській валюті. У будь-якому разі зовнішні або внутрішні запозичення сприяють зниженню рівня життя населення, розвитку інфляції та збільшенню державного боргу країни, і як наслідок, - зниженню її рейтингу.

Таким чином, не зважаючи на подібні державні устрої, бюджетна політика РФ та США має різні пріоритетні видатки у бюджеті, різні податкові системи, що обумовлюється різною політичною та економічною спрямованістю.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...