Меню сайта

Порівняльний аналіз бюджетних систем РФ, США

Чистий відсоток - включає відсоток, що виплачується по коштовних паперах Казначейства і інші відсотки.

Структура державних витрат міняється з часом. Сьогодні, уряд США витрачає більше по дискреційних і обов'язкових напрямах. Дискреційні витрати складають більше 6% ВВП. Сукупні витрати федерального бюджету в 2007 році склали 1898,2 трильйонів доларів (Додаток Є).

Структура видатків федерального бюджету РФ майже та сама, як і у США (Додаток Ж). На відміну від США серед витрат пріоритетного характеру федерального бюджету РФ слід виділити наступні:

соціальні витрати, доля яких зростає в загальному об'ємі бюджету; у структурі соціальних витрат також виділяються пріоритети: витрати на виплату пенсій, культуру та мистецтво;

військові витрати. Серед військових витрат пріоритетні витрати на оборонні науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки, розробки новітніх зразків зброї.

Згідно з прогнозами на 2010-2012 роки видаткова частина федеральних бюджетів РФ і США буде постійно збільшуватися, таким чином буде збільшуватись бюджетний дефіцит.

У різних країнах засоби фінансування бюджетного дефіциту однакові. Федеральний уряд США фінансує дефіцит головним чином за рахунок публічних запозичень. Виплати боргу залежать від витратних програм уряду і змін в податковому законодавстві, від політики управління державним боргом. В разі значного дефіциту, можна з упевненістю передбачати виплати за внутрішнім боргом, або ж фінансування дефіциту за рахунок нових запозичень. За останніх 15 років сумарний дефіцит США склав 2 600 мільярди доларів, а публічний борг зріс на 1 579 мільярдів доларів.

Як і федеральний уряд США для покриття дефіциту бюджету РФ використовуються державні запозичення - позики, що залучаються від фізичних і юридичних осіб, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, по яких виникають боргові зобов'язання РФ як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені в іноземній або російській валюті. У будь-якому разі зовнішні або внутрішні запозичення сприяють зниженню рівня життя населення, розвитку інфляції та збільшенню державного боргу країни, і як наслідок, - зниженню її рейтингу.

Таким чином, не зважаючи на подібні державні устрої, бюджетна політика РФ та США має різні пріоритетні видатки у бюджеті, різні податкові системи, що обумовлюється різною політичною та економічною спрямованістю.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...