Меню сайта

Порівняльний аналіз бюджетних систем Німеччини та Великобританії

Великобританія та Німеччина - країни-члени ЄС, які, не зважаючи на різні державні устрої, посідають одні з самих високих місць у рейтингу країн за рівнем життя населення. Доцільно розглянути відмінні та схожі тенденції розвитку їх бюджетних систем.

Великобританія є унітарною державою з дворівневою бюджетною системою. Система фінансових взаємин між центральними і місцевими органами влади залишалася в цій країні незмінною з вікторіанських часів до кінця 1980-х років, хоча реформи, проведені протягом останніх 15 років, значно понизили роль місцевих бюджетів в економіці Великобританії. Так, після Другої Світової війни за органами місцевої самоврядності були закріплені повноваження по фінансуванню соціальних послуг, транспорту, освіти, житлово-комунального господарства. Згодом, після позбавлення місцевих органів влади права на будівництво і придбання житла, виведення з-під їх контролю деяких типів освітніх установ, приватизацію місцевого транспорту і комунальних мереж, витратні зобов'язання місцевих властей істотно скоротилися. В даний час з місцевих бюджетів фінансується всього 36% всіх державних витрат Великобританії.

Бюджетна система ФРН включає:

бюджет федерації;

спеціальні урядові фонди;

бюджети земель;

більше 10000 общин.

Для німецької бюджетної системи характерна триступінчата система міжбюджетного вирівнювання. По-перше, здійснюється прибуткове вирівнювання через вступи ПДВ до бюджетів суб'єктів федерації: 25% від долі бюджетів земель в загальних вступах ПДВ розподіляється між всіма землями. Другий вигляд міжбюджетного вирівнювання полягає в перерозподілі бюджетних ресурсів між бюджетами земель без втручання з боку федерального уряду. Третім виглядом фінансової підтримки регіонів у ФРН є прямі федеральні гранти деяким територіям. Бюджетна система, що склалася у ФРН, передбачає, що усередині кожного суб'єкта федерації існує власна методика перерозподілу ресурсів між бюджетами муніципальних утворень. Зазвичай при складанні таких методик органи влади земель виходять в першу чергу з витратних потреб муніципалітетів, зважаючи на структуру регіональної економіки.

Формування доходів держбюджету - це потужний регулюючий процес, він визначає такий важливий для економіки показник як "квота держави" (його доля у ВНП). Формування доходів визначать цілу систему фінансових каналів, по яких в казну стікаються засоби від фізичних і юридичних осіб. Тут особливу роль грає податкова політика як найважливіша підсистема бюджетної політики.

Розглянемо доходи федерального бюджету ФРН. Податкові надходження становлять 4 / 5 усіх доходів бюджету ФРН, 2 / 3 з них формуються за рахунок прямих податків (податку на зарплату, корпораціонного, промислового). Однак їхня частка в бюджетах різних рівнів різна. В 2008 році їх обсяг в абсолютному вираженні склав 239,2 млрд. євро. У порівнянні з 2006 роком податкові доходи збільшилися на 9,2 млрд. євро, а до 2010р. планується їх збільшення ще на 8,9 млрд. євро. Загалом з 2006 і до 2010 податкові надходження мають чітку тенденцію до збільшення. Серед основних податків, які передбачені бюджетним кодексом ФРГ розрізняють:

. Податок на додану вартість обкладається вся система приватного та громадського споживання.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...