Меню сайта

Порівняльний аналіз бюджетних систем Німеччини та Великобританії

Великобританія та Німеччина - країни-члени ЄС, які, не зважаючи на різні державні устрої, посідають одні з самих високих місць у рейтингу країн за рівнем життя населення. Доцільно розглянути відмінні та схожі тенденції розвитку їх бюджетних систем.

Великобританія є унітарною державою з дворівневою бюджетною системою. Система фінансових взаємин між центральними і місцевими органами влади залишалася в цій країні незмінною з вікторіанських часів до кінця 1980-х років, хоча реформи, проведені протягом останніх 15 років, значно понизили роль місцевих бюджетів в економіці Великобританії. Так, після Другої Світової війни за органами місцевої самоврядності були закріплені повноваження по фінансуванню соціальних послуг, транспорту, освіти, житлово-комунального господарства. Згодом, після позбавлення місцевих органів влади права на будівництво і придбання житла, виведення з-під їх контролю деяких типів освітніх установ, приватизацію місцевого транспорту і комунальних мереж, витратні зобов'язання місцевих властей істотно скоротилися. В даний час з місцевих бюджетів фінансується всього 36% всіх державних витрат Великобританії.

Бюджетна система ФРН включає:

бюджет федерації;

спеціальні урядові фонди;

бюджети земель;

більше 10000 общин.

Для німецької бюджетної системи характерна триступінчата система міжбюджетного вирівнювання. По-перше, здійснюється прибуткове вирівнювання через вступи ПДВ до бюджетів суб'єктів федерації: 25% від долі бюджетів земель в загальних вступах ПДВ розподіляється між всіма землями. Другий вигляд міжбюджетного вирівнювання полягає в перерозподілі бюджетних ресурсів між бюджетами земель без втручання з боку федерального уряду. Третім виглядом фінансової підтримки регіонів у ФРН є прямі федеральні гранти деяким територіям. Бюджетна система, що склалася у ФРН, передбачає, що усередині кожного суб'єкта федерації існує власна методика перерозподілу ресурсів між бюджетами муніципальних утворень. Зазвичай при складанні таких методик органи влади земель виходять в першу чергу з витратних потреб муніципалітетів, зважаючи на структуру регіональної економіки.

Формування доходів держбюджету - це потужний регулюючий процес, він визначає такий важливий для економіки показник як "квота держави" (його доля у ВНП). Формування доходів визначать цілу систему фінансових каналів, по яких в казну стікаються засоби від фізичних і юридичних осіб. Тут особливу роль грає податкова політика як найважливіша підсистема бюджетної політики.

Розглянемо доходи федерального бюджету ФРН. Податкові надходження становлять 4 / 5 усіх доходів бюджету ФРН, 2 / 3 з них формуються за рахунок прямих податків (податку на зарплату, корпораціонного, промислового). Однак їхня частка в бюджетах різних рівнів різна. В 2008 році їх обсяг в абсолютному вираженні склав 239,2 млрд. євро. У порівнянні з 2006 роком податкові доходи збільшилися на 9,2 млрд. євро, а до 2010р. планується їх збільшення ще на 8,9 млрд. євро. Загалом з 2006 і до 2010 податкові надходження мають чітку тенденцію до збільшення. Серед основних податків, які передбачені бюджетним кодексом ФРГ розрізняють:

. Податок на додану вартість обкладається вся система приватного та громадського споживання.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...