Меню сайта

Порівняльний аналіз бюджетних систем Німеччини та Великобританії

. Прибутковий податок. Частка прибуткового податку перевищує 1 / 3 загальної суми податкових надходжень. Прибутковий податок стягується з фізичних осіб. Його різновидами є податок на заробітну плату і податок на доходи з капіталу.

. Податок на прибуток. В даний час з початком функціонування єдиного європейського внутрішнього ринку у всіх країнах - членах Європейського Союзу вводиться однакова ставка: мінімальна - у розмірі 30%, максимальна - 40%. Частка податку на прибуток знижується в структурі податкових доходів, хоча і незначно з 8,69 в 2006 р. до 7,96% у 2010р.

. Податок на сиру нафту. У 2008 р. його питома вага склала 19,93%. Його питома вага з 2006 до 2008 р. скоротився з 21,03 до 19,93, до 2010 прогнозується скорочення до 18,8%. В абсолютному вираженні сума податку коливається незначно.

. Інші федеральні податки. Їх питома вага з 2006 р. по 2008р. знижується з 10,56 до 10,42%, але до 2010 планується збільшення його частки до 10,64%.

. Частка промислового податку невелика - менше 1%, але оскільки більша його частина перерозподіляється до бюджетів громад, то він відіграє важливу роль.

. Податок на тютюн в абсолютному і відносному вираженні в динаміці зменшується.

Крім податкових надходжень доходи центрального бюджету складаються з прибутку від економічної діяльності державних підприємств і рентних платежів. У цю статтю доходів регулярно включаються багатомільярдні прибуток центрального банку ФРН. Дещо менше значення мають надходження процентних виплат за надані міждержавні кредити, доходи від участі в капіталі, а також кошти від реалізації цих участей.

Розглянемо систему доходів Великобританії.

В цілому податкова система Великобританії повторює податкову систему Німеччини.

Як ми бачимо, сукупний дохід Великобританії досить значний і складає 572,2 млрд. євро у 2008 році. Це майже більше на 10% у порівнянні з 2006 роком. Основна тенденція, яку можна прослідити в доходах Великобританії - це подальше збільшення частки податкових надходжень у доходах країни. Питому вагу в надходженнях до доходу країни займають ПДВ (15%), податок на корпоративну діяльність (9%) та національні страхові внески (18%).

Одним із знарядь впливу держави на процес суспільного відтворення виступають державні видатки. За рахунок бюджету в першу чергу забезпечується фінансування традиційних сфер діяльності федерації. Розглянемо видатки Німеччини та Великобританії.

Питома вага витрат центрального уряду у ВНП залишається порівняно стабільним у ФРН: від 13% в підвищувальних фазах до 15% в роки криз. Найбільша питома вага належить витратам на соціальне забезпечення (45,9%). До 2010 планується збільшення на 2,4 млрд. євро. До цього розділу відносяться такі витрати: послуги пенсійного страхування, ринок робочої сили, послуги для сімей, дотації на оренду житла, премії за будівництво житла, послуги жертвам війни, відшкодування збитків, сільськогосподарська соціальна політика та інше. Серед соціальних видатків найбільша питома вага належить послуг пенсійного страхування (31,1%), ринку робочої сили (8%).

Як ми бачимо, структура видатків Великобританії суттєво відрізняється від структури видатків Німеччини. Наприклад, у Великобританії існують видатки на національну лотерею, побутові послуги, а видатки на соціальне забезпечення складають трохи більше третини усіх видатків. Значні видатки у порівнянні з іншими відводяться на обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргів.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...