Меню сайта

Антикризові заходи в діяльності підприємства

фінансовий управління економічний криза

Як і всі підприємства, приватна виробничо-комерційна фірма «Адлер» зіткнулася у 2009 році і наступних роках з негативним явищем сучасної економіки - світовою фінансовою кризою. Як і всередині підприємства, так і на державному рівні були прийняті різні заходи, спрямовані як на стабілізацію ситуації всередині підприємств, так і на ліквідацію наслідків кризи в державі в цілому. Відзначається також періодичність криз та їх системність [60 c. 2]. Це означає, що, по-перше, кризи в економіці - це закономірне явище, що виявляється через певні періоди, а по-друге, що такого роду явище не є суто «економічним». Тобто спостерігається зміна в багатьох сферах життя людини, починаючи від політики [60 c. 4], і закінчуючи психологією і моральністю [10 c. 62]. Система заходів, яка приймається на приватній виробничо-комерційній фірмі «Адлер» для протистояння кризі спрямована на нейтралізацію негативних наслідків, до яких відносять:

Зниження попиту на продукцію;

Масові звільнення;

Зниження рівня оплати праці;

Скорочення виробництва;

Неможливість повернення раніше позичених підприємству або підприємством коштів;

Недолік коштів для забезпечення основної діяльності;

Неможливість сплати податків;

Деякі з цих проблем були вирішені підприємством, деякі чекають свого рішення. Розглянемо три основні негативні тенденції, виникнувши на підприємстві в цей період, і ті заходи, до яких підприємство вдався для їх нейтралізації.

Перша тенденція пов'язана з нестачею коштів, необхідних для здійснення своєї діяльності. Специфіка діяльності приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер» передбачає утворення великої суми дебіторської заборгованості, так як необхідно перевезти товар до Німеччини, Італії або Австрії. Виходячи з географічного принципу сегментації збуту, за яким 97% продукції підлягає експорту в країни далекого зарубіжжя, робимо висновок про значущості суми, яка могла «зависнути» при рефінансуванні дебіторської заборгованості. Ці кошти, а точніше їх брак, і є причиною таких відхилень як: нестача коштів, для забезпечення основної діяльності, зниження рівня оплати праці, скорочення виробництва, неможливість повернення раніше позичених підприємству коштів. Проаналізувавши вигоди від можливості використання кредиту приватній виробничо-комерційній фірмі «Адлер» у 2010 році привернуло даний кредит. Це пов'язано з пільговими умовами кредитування, що є одним із напрямів державної політики ліквідації наслідків кризи. Розглянемо дані умови:

Плата за користування бюджетного кредиту для забезпечення виплат податків, зборів та інших обов'язкових платежів встановлюється в розмірі 6 відсотків річних.

Відсутність простроченої заборгованості за раніше виданими бюджетних коштів на поворотній основі (бюджетним кредитами) і простроченої заборгованості по платежах до республіканського і місцевого бюджету станом на 1 жовтня 2008 року;

Наявність висновку виконавчого органу державної влади, у віданні якого знаходяться питання економічної політики про проведення попередньої перевірки фінансового стану організації, на підставі якої буде виявлено негативний вплив світової фінансової кризи на економіку організації, що виразилося:

) в зниженні обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) в IV кварталі 2010 року по відношенню до середньомісячного обсягу за січень-вересень 2009 року і прогнозованого зниження обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) в 2010 році по відношенню до планових показників на відповідний період ;

) у скороченні показників ліквідності та фінансової стійкості організації на дату звітного періоду в порівнянні з аналогічним показником за станом на 1 жовтня 2009 року;

) в зростанні на початок звітного періоду по відношенню до 1 жовтня 2009 року обсягу простроченої дебіторської заборгованості (тривалістю понад 3 місяці) або збільшенні залишків готової продукції через неможливість реалізації;

) наявність дефіциту оборотного капіталу та його зростання в звітному періоді по відношенню до 1 жовтня 2009 року.

Кошти, отримані в результаті залучення кредиту, підприємство, в основному, направило на сплату податків. Таким чином, державний вплив на економіку в цьому періоді можна назвати успішним і своєчасним, так як 2010 рік вважається переломним роком світової фінансової кризи.

Друга тенденція пов'язана з проблемою кадрів на підприємстві. Справа в тому, що найбільш кваліфіковані кадри залишають підприємство першими в разі, якщо їх щось не влаштовує: будь то рівень заробітної плати, затримки розрахунків по заробітній платі чи умови праці. В період кризи ці негативні тенденції набувають більш виражений характер і можуть проявлятися систематично. Політика приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер» на час кризи полягала в мінімізації рівня звільнень, збереженні на підприємстві можливо більшого числа працівників. Необхідно відзначити, що в основу прийняття такої концепції лягли не лише економічні інтереси, а й деякі інші - моральні та етичні. Колектив працівників цехів - це на 97% жінки. Звільнення такою викликає обурення багато всім колективі і може спричинити масових звільнень. Це пов'язано з тим, що спеціальність швачки - досить-таки вузька, і багато хто з швачок працюють на підприємстві по 10-15 років. Природно, що за цей час вони набувають велике число однодумниць.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...