Меню сайта

Напрямки реформування основних прямих податків в проекті Податкового кодексу України

Водночас проектом Кодексу передбачено зберегти щоквартальне подання декларації з податку на прибуток та щоквартальну сплату податку для підприємств, які мали від’ємне значення об’єкта оподаткування за минулий рік (тобто збиткових підприємств), а також для новостворених підприємств протягом першого року їх діяльності.

А для підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, проектом Кодексу передбачено, що вони сплачуватимуть податок на прибуток за підсумками звітного податкового року. Враховуючи вищезазначене, ці підприємства не нараховуватимуть та не сплачуватимуть авансові платежі. Таким чином, для цих підприємств встановлюється порядок оподаткування, який сприятиме їх зацікавленості у виробництві сільськогосподарської продукції. У разі здійснення цими підприємствами діяльності іншої, ніж виробництво сільгосппродукції власного виробництва, вони сплачуватимуть податок на прибуток від цієї діяльності у загальновстановленому порядку.

Крім того, проектом передбачено змінити порядок визначення дати збільшення валового доходу i валових витрат виробництва та обігу. Зокрема, дата виникнення валового доходу визначатиметься у момент передачі права власності на продукцію (товари, інші активи). При цьому валові витрати визнаватимуться витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, будуть відображатися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були фактично здійснені. Такий підхід при визначенні дати збільшення валового доходу i валових витрат дасть можливість узгодити бухгалтерський та податковий облік, що значно спростить для платника ведення податкового обліку [34, c.71-73].

Відповідно до положень проекту Кодексу сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, зменшується на суму вартості торгового патенту на провадження деяких видів підприємницької діяльності. Тобто вартість торгового патенту є складовою частиною податку на прибуток. Тому в проекті Кодексу порядок патентування деяких видів підприємницької діяльності подано в розділі «Податок на прибуток підприємств» як спеціальний порядок справляння цього податку. При цьому зазначене зменшення податку на прибуток запропоновано застосовувати лише до прибутку, одержаного від того виду діяльності, на який придбано патент.

Враховуючи, що відповідно до положень проекту Кодексу суб’єкти малого підприємництва мають можливість використовувати спрощену систему оподаткування, подальше застосування спеціального торгового патенту проектом Кодексу не передбачається.

липня 2000 року Верховна Рада України ухвалила проект Податкового кодексу в першому читанні з урахуванням ряду застережень та пропозицій, які знайшли відображення в постанові Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України». Проте з деякими пропозиціями, в тому числі й щодо податку на прибуток підприємств, принципово не можна погодитись, оскільки вони призведуть до значних втрат бюджетних надходжень та до ускладнення адміністрування податків. Зокрема, не можуть бути підтримані пропозиції щодо запровадження менш суворої регламентації переліку витрат, на які платник податку зменшує валовий дохід при визначенні оподатковуваного прибутку, та збільшення норм амортизації. Запропонований проектом Кодексу порядок визначення валових витрат дає змогу платникові податку відносити всі витрати, пов’язані з його господарською діяльністю, до валових витрат виробництва та обігу [36, с.29].

Стосовно пропозиції щодо усунення регламентації списання витрат подвійного призначення, зокрема витрат на експлуатацію легкових автомобілів, пально-мастильні матеріали, поліпшення та ремонт легкових автомобілів, а також витрат на рекламу та презентації, на відрядження, заміну товару по гарантії, спецодяг працівників, науково-технічне забезпечення діяльності тощо, то вона, на нашу думку, є неприйнятною, оскільки призведе до необґрунтованого звуження бази оподаткування i, як наслідок, - до втрат бюджету.

Запропоноване в постанові збільшення норм амортизаційних відрахувань також неминуче призведе до зниження надходжень від податку на прибуток. Враховуючи те, що проектом Кодексу передбачено можливість застосування платником податку прискореної амортизації основних фондів групи 3 і не передбачено централізації нарахованих амортизаційних відрахувань i застосування понижуючих коефіцієнтів до норм амортизації, вважаємо недоцільним на даному етапі збільшувати норми амортизації.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...