Меню сайта

Напрямки реформування основних прямих податків в проекті Податкового кодексу України

Передбачено також, що сукупний дохід буде зменшуватися на суму вартості втраченого майна, яке було застраховано. Оскільки втрачене майно компенсується страховими платежами, то до складу валового доходу платника податку включатимуться страхові відшкодування, а до складу витрат - вартість втраченого майна. Згідно з проектом Кодексу встановлюється щорічне декларування доходів фізичних осіб за умови одержання крім доходів за місцем основної роботи доходів з інших джерел, якщо вони перевищують 12 мінімальних заробітних плат на рік.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13.07.2000 р. № 1868-ІІІ проект Податкового кодексу України прийнято в першому читанні з урахуванням пропозицій, викладених у п. 1 цієї Постанови. Зокрема, запропоновано доповнити перехідні положення проекту окремим пунктом щодо проведення одноразового декларування майна фізичних осіб без документального підтвердження його вартості.

Згідно з п. 2 Постанови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності дано доручення разом з Кабінетом Міністрів України доопрацювати проект і винести його на розгляд парламенту у другому читанні з урахуванням поданих у встановленому порядку пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, а також пропозицій, викладених у п. 2 цієї Постанови. Зокрема, пропонується ставки податку на доходи фізичних осіб визначити за шкалою, що враховувала б розмір прожиткового мінімуму, а також за верхньою ставкою відповідала б ставці податку на прибуток, і передбачити зменшення податкового тиску стосовно фізичних осіб, що надають послуги у сфері роздрібної або оптової торгівлі, громадського харчування, фізичного оздоровлення, побутових і транспортних послуг, і застосування патенту для оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

На даний момент часу будемо чекати конструктивних дій Верховної Ради нового скликання, які привселюдно оголошують, тай в передвиборчих програмах майже в кожного кандидата окремим пунктом, і чи не найпершим, було виділено прийняття податкового Кодексу і його ефективне впровадження в дію. Але таких обіцянок ми, а особливо суб’єкти підприємницької діяльності, яким конче необхідна стабільна податкова система, вже наслухані, а конкретні дії ми побачили лише в кінці функціонування Верховної Ради України третього скликання. Отже заключне слово в впровадженні «економічної» конституції України за ВРУ четвертого скликання.

Зауважимо, що 23 грудня 2010 року в Україні був прийнятий новий Податковий кодекс України N 2856-VI, згідно якого в механізм прямого оподаткування України внесено суттєві зміни й більшість пунктів попереднього кодексу було відмінено.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи все сказане вище, можна зробити наступний висновок : прямі податки відіграють надзвичайно важливу та велику роль в ринковій економіці, саме в умовах ринкової економіки прямі податки реалізують себе на всі 100%. Країни які пішли цим шляхом ставлять на перше місце саме прямі податки а непрямі, оскільки якщо в країні переважають останні то це свідчить про її низький економічний розвиток, загальне зубожіння населення та низьку податкову культуру.

Переважання прямих податків і їх значна роль в країнах з ринковою економікою може свідчити не тільки економічний розвиток країни, а й культура населення, а особливо податкова культура. Цей фактор можна поставити поряд із фактором економічного росту. Саме податкова культура впливає на ефективність стягнення податків, масштаби ухилення від сплати, разом з іншими причинами створюють умови для підвищення ролі прямих податків. Пояснюється це тим, що надходження від основних видів прямих податків - податків на прибуток і особистого прибуткового податку - залежать від правильності декларування доходів, а остання - як від рівня оподаткування (помірні податки роблять економічні недоцільним ухилення від них, оскільки деякі засоби ухилення вимагають більших витрат на їхнє здійснення), так і від податкової культури. Якщо в західних країнах декларування стало невід'ємною частиною громадянського менталітету, а суспільна мораль орієнтована па публічне засудження тих, хто приховує доходи, то в розвинутих країнах, культура відносин ділового миру і громадян з державою ще не прийняла належного рівня.

Для того щоб подолати ці негативні фактори, державі необхідно здійснювати продуктивні перетворення в податковій системі. Але насамперед необхідно підняти економіку країни на рівень Європейської держави.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що прямі податки повинні відповідати наступним важливим вимогам: повинні не пригнічувати, а висувати виробництво; повинні використовуватися як державний інструмент для регулювання суспільних процесів; повинні забезпечити без дефіцитний бюджет держави.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...