Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Зміна ще одного показника негативно впливає на діяльність підприємства, хоча зменшення значення коефіцієнта використання максимально можливого фонду робочого часу є майже не помітним, в порівнянні значення 2011 та 2009 років (0,91 та 0,92 відповідно).

Середньорічна чисельність працівників проілюстрована на рис.2.1

Рис. 2.1. Середньорічна чисельність працівників

Детальніше розглянемо показники майнового стану ТОВ «Лагуна» в таблиці 2.2.

Майно - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Об’єктами аналізу використання капіталу є вид і склад майна, що має натурально-речову форму, цінні папери, капітальні та інші витрати, кошти й кошти в розрахунках, вивчається їхній склад і структура, оборотність, тому що стан фінансів підприємства залежить від швидкості обороту капіталу, що призводить до чергового витка припливу коштів.

До основних принципів майна можна віднести: принцип заміщення, принцип корисності, принцип оптимального розміру, принцип ефективного використання, принцип розумної обережності оцінок.

Таблиця 2.2

Показники майнового стану ТОВ «Лагуна»

Показники

Формула розрахунку

Роки

Відхилення 2011/2009рр (+/-)

2009р

2010р

2011р

Сума господарських коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства

Результат балансу(Б)

473,8

475,6

470,9

-2,9

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,1

0,8

0,1

-

Темпи зростання оборотних активів

305,1

214,8

67,0

-238,1

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,9

0,2

0,9

-

Коефіцієнт придатності необоротних активів

61,5

39,0

54,6

-6,9

Розрахувавши показники майнового стану підприємства, можна побачити що коефіцієнт зносу основних засобів у 2010 році становить 0,8. Це означає, що майновий стан підприємства є задовільний.

Темпи зростання оборотних активів у 2009 році складали 305,1, а у 2011 році знизилися до 67,0.

У 2011 році збільшилася сума господарських коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, у 2009 році сума складала 473,8 тис. грн., проте у 2011 році зменшилось до 470,9 тис. грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...