Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Зміна ще одного показника негативно впливає на діяльність підприємства, хоча зменшення значення коефіцієнта використання максимально можливого фонду робочого часу є майже не помітним, в порівнянні значення 2011 та 2009 років (0,91 та 0,92 відповідно).

Середньорічна чисельність працівників проілюстрована на рис.2.1

Рис. 2.1. Середньорічна чисельність працівників

Детальніше розглянемо показники майнового стану ТОВ «Лагуна» в таблиці 2.2.

Майно - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Об’єктами аналізу використання капіталу є вид і склад майна, що має натурально-речову форму, цінні папери, капітальні та інші витрати, кошти й кошти в розрахунках, вивчається їхній склад і структура, оборотність, тому що стан фінансів підприємства залежить від швидкості обороту капіталу, що призводить до чергового витка припливу коштів.

До основних принципів майна можна віднести: принцип заміщення, принцип корисності, принцип оптимального розміру, принцип ефективного використання, принцип розумної обережності оцінок.

Таблиця 2.2

Показники майнового стану ТОВ «Лагуна»

Показники

Формула розрахунку

Роки

Відхилення 2011/2009рр (+/-)

2009р

2010р

2011р

Сума господарських коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства

Результат балансу(Б)

473,8

475,6

470,9

-2,9

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,1

0,8

0,1

-

Темпи зростання оборотних активів

305,1

214,8

67,0

-238,1

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,9

0,2

0,9

-

Коефіцієнт придатності необоротних активів

61,5

39,0

54,6

-6,9

Розрахувавши показники майнового стану підприємства, можна побачити що коефіцієнт зносу основних засобів у 2010 році становить 0,8. Це означає, що майновий стан підприємства є задовільний.

Темпи зростання оборотних активів у 2009 році складали 305,1, а у 2011 році знизилися до 67,0.

У 2011 році збільшилася сума господарських коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, у 2009 році сума складала 473,8 тис. грн., проте у 2011 році зменшилось до 470,9 тис. грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...