Меню сайта

Закордонний досвід розвитку кредитних спілок

У світі кредитні спілки відносяться до кооперативних організацій. В більшості країн кооператив - це відкрите демократичне об’єднання осіб з метою самозабезпечення необхідними послугами, яке здійснює господарську діяльність на неприбуткових засадах від імені та в інтересах своїх членів, що є його рівноправними власниками - користувачами. В зв’язку з цим, кооперативи мають особливий правовий статус неприбуткових (non-profit) організацій, а їх діяльність регулюється не підприємницьким, а спеціальним (кооперативним) законодавством.

Кредитні кооперативи сьогодні займають важливе місце у світовому господарстві. За понад 150 - літню історію розвитку кредитної кооперації вони стали дійсно світовим явищем. Кооперативні фінансово - кредитні установи існують більш ніж у 100 країнах світу, налічують понад 900 тисяч організацій, які об’єднують майже 800 мільйонів членів. Кредитні кооперативи набули поширення у багатьох країнах світу, де зустрічаються під найрізноманітнішими назвами: „Credit Union” (кредитна спілка) - найбільш розповсюджена назва кредитного кооперативу в США, Канаді, Ірландії, Кореї, Австралії та багатьох інших країнах „Caisses populaires” (народна каса) - в провінції Квебек, Канада; „Credit cooperative” (кредитний кооператив) - у Франції, Перу та багатьох інших країнах, „Cooperativas de Ahorro y Credito” (ощадно - кредитна кооператив) - в багатьох країнах Латинської Америки, „Cpoldzielcza Kasa Oszczednosciowo - Kredytowa” (кооперативна ощадно - кредитна каса) - у Польщі; „Co-operative Bank” (кооперативний банк) - в Індії та інших країнах. Крім цього, кредитні кооперативи зустрічаються під назвами: народний банк, взаємний банк, товариство взаємного кредиту, кредитне товариство, ощадно - позикове товариство (спілка, асоціація), фінансовий кооператив, сільська каса, Райфайзен - каса, каса взаємодопомоги тощо [9, с.18].

Кооперативні фінансово - кредитні установи, здійснюючи практичну реалізацію міжнародних кооперативних принципів світового кооперативного руху, співпрацюють між собою на національному, регіональному та міжнародному рівні. На світовому рівні кредитні спілки різних країн об’єднані у Всесвітню Раду кредитних спілок (World Council of Credit Union - WOCCU), до якої входять національні та регіональні об’єднання кредитних спілок і кооперативів 85 країн світу (табл. 1.1) [14].

Членами Всесвітньої ради кредитних спілок є національні асоціації кредитних спілок Великобританії, Канади, США, Австралії, Фіджі, Ірландії, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, Росії, України, а також регіональні конфедерації кредитних спілок Африки, Азії, Латинської Америки та Карибського басейну.

Таблиця 1.1

Статистика членства Всесвітньої ради кредитних спілок

Континент

Кількість представників країн

Кількість кредитних кооперативів

Кількість членів, тис.

Заощадження, млн. дол.

Позики, млн. дол.

Активи, млн. дол.

Африка

28

4478

2467,3

481,9

396,0

523,1

Азія

13

15769

7823,7

18917,8

13650,4

21085,3

Австралія

3

420

3080,2

9650,8

8543,2

11062,4

Північна Америка

2

11474

67894,4

292854,4

222446,3

332906,7

Латинська Америка

15

2521

5068,3

2484,2

4785,5

8033,3

Карибський басейн

19

412

1083,4

653,6

590,7

882,6

Європа

5

1170

2267,8

4200,3

3171,9

4900,8

Всього

85

36244

89685

331043,3

253584,0

379334,2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...