Меню сайта

Ситуаційні завдання

Завдання 1

Під час документальної перевірки за перший квартал поточного року підприємству було донараховану суму податку на прибуток в сумі 5000 грн.

Потрібно: нарахувати підприємству суму штрафних санкцій при умові, що перевірка відбулася в грудні цього ж року.

Відповідь:

Згідно зі ст. 123.1. Податкового кодексу, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суми від’ємного значення суми податку,то це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми від’ємного значення суми податку на додану вартість.

У зв‘язку з проведенням перевірки у грудні поточного року, сума штрафних санкцій буде складати: 5000*25%* 9(місяц.) = 11250 грн.

Завдання 2

Узгоджене податкове зобов’язання в сумі 10000 грн. підприємство сплатило на 30 днів пізніше встановлених строків.

Потрібно:

нарахувати підприємству суму штрафних санкцій;

нарахувати суму пені, при умові , що ставка НБУ на початок виникнення податкового зобов’язання дорівнювала 10%, а в день погашення 20%.

Відповідь:

У разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених податковим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Пеня.

Після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається:

а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного податковим Кодексом;

б) при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні - рішенні згідно із податковим Кодексом.

Нарахування пені закінчується:

у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань.

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Штрафні санкції = 10000 * 10 % = 1000 грн.

Пеня =( 10000+1000)*20%*120%=2640 грн.

Завдання 3

Платник податків подав податкову декларацію на 7 днів пізніше строку, визначеного законодавством.

Потрібно:

визначити вид фінансової санкції і нарахувати її.

Відповідь:

Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності:

. Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Читайте більше

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...