Меню сайта

Загальна характеристика діяльності кредитних спілок України та КС „Фаворит-Миколаїв”

Ломбардний тип кредитної спілки найчастіше створюється за територіальними принципом, так би мовити, „на вулиці”. Кредитна спілка такого типу, як правило, має кілька великих членів - вкладників, які контролюють її чи доручають свої гроші одній довіреній особі. Кредити видаються під заставу будь - якій особі, яка формально приймається у члени спілки, а після повернення кредиту вибуває із спілки “за власним бажанням”.

Кредитні спілки цього типу мають значні активи при незначній кількості постійних членів і великій кількості членів, які виходять зі спілки після повернення кредиту. У таких спілках - велика частка (до 30%) неповернутих кредитів і реалізованих унаслідок цього предметів застави. Фінансова політика спрямована на надання кредитів під порівняно великі проценти. Спілки цього типу часто дають рекламу в місцевих газетах на зразок “Кредити фізичним особам під заставу”. Демократія у таких спілках часто обмежена. Демократичне вирішення питань існує тільки серед членів-вкладників. Позичальники, як правило, є тимчасовими членами, вони обмежені у реальних правах. За механізм своєї діяльності цей тип кредитної спілки найбільше нагадує ломбард, а із західних аналогів - ощадно - позикову асоціацію акціонерного типу.

Інвестиційний тип кредитної спілки часто створюється при якійсь комерційній структурі холдингового або трастового типу і діє за територіальними принципом. Така кредитна спілка акумулює кошти дрібних вкладників під певні проекти (будівництво житла, додаткове пенсійне забезпечення, ритуальні послуги, постачання товарів та інше), має багато видів ощадних або цільових внесків. Спілки цього типу мають значну суму активів та багато членів, котрі, як правило, мають дрібні вклади й малоактивні. Такі спілки часто дають рекламу у пресі про „Приймання вкладів на вигідних умовах”. Фінансова політика у них спрямована на залучення дрібних коштів, їх концентрацію та інвестування у великих розмірах. Форма кредитної спілки, особливо такого типу, потенційно може бути використана для побудови фінансової піраміди. У таких спілках через велику кількість членів майже не проводяться щорічні загальні збори. До складу органів правління переважно входять засновники, яких не переобирають загальними зборами. За механізмом своєї діяльності спілки такого типу нагадують із західних аналогів інвестиційну чи трастову компанії.

Ощадно-позиковий тип кредитної спілки найнаближеніший до кредитних спілок західного зразка. Це демократична організація, у якій немає чітко вираженої вузької групи людей (вкладників чи позичальників), в інтересах діє спілка. Фінансова політика спрямована на надання дешевих кредитів та нарахування вищих, ніж у інших фінансових установах, процентів на вклади членів спілки. Є різноманітні умови вкладів і позичок. По можливості надаються інші види послуг, не заборонених чинним законодавством. Усі члени спілки рівноправні. Керівні органи спілки обираються щорічними загальними зборами і виконують покладені на них функції. Зростання кількості членів та активів, як правило, здійснюється поступово. Кредитні спілки такого типу є членами НАКСУ.

Крім цих чотирьох типів, можуть бути й перехідні, змішані форми, які одночасно мають ознаку кількох типів кредитних спілок. А ще спілки одного типу можуть із часом набувати рис інших типів кредитних спілок.

Слід зауважити, що наведений поділ кредитних спілок України на певні типи досить умовний, але в Україні на сьогодні реально існують кредитні спілки із різними завданнями, закладеними ще під час їх заснування. Точніше у багатьох випадках під виглядом кредитних спілок існують суб’єкти господарювання, які, користуються статутом неприбуткових організації, здійснюють свою діяльність не для організації взаємодопомоги, а для отримання прибутку. Нині під виглядом кредитних спілок часто діють ломбарди, агентства нерухомості, трасти й інші суб’єкти, які прагнуть проводить фінансові операції на ринку грошей.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...