Меню сайта

Капітальні інвестиції та джерела їх фінансування

q Можливість використання досвідчених співвласників в якості професійних радників з питань управління.

2.

Перетворення підприємства у відкрите акціонерне товариство і проведення відкритої підписки на акції.

Так, залучити капітал можуть підприємства, які мають гарну репутацію і бажають збільшити обсяги виробництва. Переваги цього способу:

o Швидке покращення фінансового стану, що, у свою чергу, полегшує залучення необхідних кредитів на більш вигідних умовах;

o Встановлення "справедливої ціни" підприємства завдяки можливості котирування акцій підприємства на біржі;

o Можливість стимулювання провідних спеціалістів, шляхом передачі їм частки акцій;

o Покращення іміджу компанії;

o Забезпечення ліквідності акцій;

o Можливість зростання курсу акцій компанії.

Недоліки проведення відкритої підписки на акції:

o Втрата конфіденційності, необхідність відкриття інформації про діяльність компанії та її фінансовий стан;

o Обмеження діяльності менеджерів компанії;

o Можлива втрата контролю над компанією внаслідок консолідації пакета акцій у руках одного або декількох інвесторів.

3.

Венчурне фінансування. Венчурний фінансист поділяє ризик з ініціатором проекту, при цьому сподівається отримати більш високий прибуток. Венчурне фінансування поділяють на три стадії:

1. фінансування передінвестиційної стадії проекту:

o проведення науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт, розробку бізнес-плану, формування початкового капіталу;

o фінансування створення компанії - розробка прототипу, стратегії маркетингу, покриття витрат до виробничого характеру.

2. фінансування виробничої стадії проекту:

o витрати на виготовлення інструментів, на маркетинг;

o створення або розширення необхідних виробничих потужностей;

o формування оборотного капіталу.

Фінансування шляхом отримання позики може відбуватися кількома способами:

1. З використанням традиційних інструментів позичкового фінансування. До них належать довгострокові банківські кредити, розміщення облігацій та кредити юридичних осіб.

2. Фінансування шляхом лізингу (оренди). Сутність лізингу полягаєв тому, що при нестачі вільних коштів на придбання обладнання,підприємство може звернутись до лізингової компанії. Остання на підставіугоди з підприємством купує необхідне обладнання у власника та надаєйого в оренду підприємству. Фінансовий лізинг передбачає викуп об'єкталізингу після закінчення строку оренди.

Переваги лізингу:

o підприємство отримує пільгові умови оподаткування. Це пов'язано з тим, що лізингові платежі відносяться на собівартість, тобто не підлягають оподаткуванню;

o лізинг дозволяє підприємству отримати обладнання та почати його експлуатацію, не відволікаючи кошти з обігу.

Недоліки лізингу:

o витрати на лізинг звичайно перевищують витрати на придбання активу в інший спосіб;

o підприємство не може розірвати лізингову угоду достроково, бо це призведе до суттєвих штрафних санкцій.

Підводячи підсумки глави 1.1 необхідно звернути увагу на такі особливості та характеристики капіталовкладень:

Капітальні вкладення або реальні інвестиції

- це довгострокове вкладення капіталу у відтворення основних засобів, в інноваційні нематеріальні активи, в приріст запасів товарне - матеріальних цінностей та в інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства чи покращенням умов праці та побуту персоналу.

Існують такі види капітальних вкладень:

1. Вкладання коштів у матеріальні активи (основні засоби).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...