Меню сайта

Методичні підходи до розробки програми фінансування капітальних інвестицій

На стадії завершальної оцінки визначається ступінь досягнення Цілей проекту, із набутого досвіду робляться висновки для його використання в подальших проектах. Під час цієї стадії необхідно

порівнювати фактичні результати проекту із запланованими.

Ідея проекту може обумовлюватися:

. Незадоволеними потребами і пошуком можливих шляхів їх задоволення;

2. Ініціативою приватних чи державних фірм, які прагнуть одержати переваги у використанні нових можливостей;

. Наявністю невикористаних або не до використаних матеріальних чи людських ресурсів та можливістю їх застосування у більш продуктивних галузях;

. Необхідністю зробити додаткові капітальні вкладення;

. Прагненням створити сприятливі умови для формування відповідної інфраструктури виробництва й управління;

. Пропозиціями іноземних громадян або фірм щодо інвестицій;

. Інвестиційними стратегіями, розробленими іншими країнами, а також можливостями, що виникають у зв'язку з міжнародними договорами;

8. Діяльністю організацій щодо надання двосторонньої допомоги і поточними проектами цих організацій у даній країні. [31]

Для розробки програми фінансування Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій в Україні запропонувало від 21 квітня 1997 року методику складання бізнес - планів.[50]

Ця Методика розроблена відповідно до Положення про Реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р.К 1403 для надання методичної допомоги спеціалістам підприємств, Агентства, інших органів виконавчої влади, банків та інвесторів при складанні бізнес-планів, а також для їх оцінки з метою вибору найбільш ефективного бізнес-плану в процесі проведення реструктуризації підприємств. За цією методикою Бізнес-план - це специфічний плановий документ, в якому відображено організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт, послуг.

План дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на виготовлення і реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її потенційну прибутковість. План повинен також дати відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору самоокупності витрат. Особливістю даної Методики є те, що вона містить рекомендації для підприємств, які здійснюють реструктуризацію і планують подальший випуск як традиційних, так і нових для даного підприємства видів продукції з урахуванням організаційних змін існуючих структурних підрозділів.

Перелік основних розділів Бізнес - плану:

1. Резюме;

2. Загальна характеристика підприємства;

3. Історична довідка;

4. Характеристика продукції, ринків збуту, маркетинг;

5. План виробництва;

6. Організаційний план;

7. Фінансовий план та програма інвестицій;

8. Аналіз можливих ризиків та їх страхування;

9. Охорона навколишнього середовища;

10.Заключні положення;

Найважливішим розділом бізнес - плану є фінансовий план, тобто складання програми фінансування. Цей розділ плану повинен дати можливість оцінити можливість проекту забезпечувати надходження грошових коштів в обсязі, достатньому для обслуговування боргу чи дивідендів.

Необхідно докладно описати необхідність в фінансових ресурсах, можливі джерела та схеми фінансування, відповідальність позичальників та систему гарантій. Особливе значення необхідно приділити поточному та прогнозному стану оточуючого економічного середовища. Також необхідно чітко передбачити всі витрати грошових коштів, описати всі умови кредитів. Необхідно відобразити: ставки податків, інфляцію, формування капіталу за рахунок власних коштів, випуск акцій та інше., порядок виплати займів.

Звичайно фінансовий розділ бізнес - плану представлений трьома основними документами:

1. Звіт про прибуток та збитки.

2. План руху грошових коштів

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...