Меню сайта

Обґрунтування фінансової потреби підприємства в капітальних інвестиціях

. Заключні положення;

В нашій дипломній, роботі ми навели деякі особливості складання фінансової частини бізнес - плану. Отже, саме цей розділ є має особливе значення. Як правило, дуже важливо перше враження від запропонованого проекту, якщо він, звичайно, є інструментом для отримання додаткового фінансування. Потенційний інвестор скоріше не буде ретельно роздивлятися та досліджувати всі розділи запропонованого бізнес-плану, цим будуть займатися відповідні підрозділи банків або інвестиційних компаній.

Фінансовий розділ бізнес - плану є узагальнюючим, в ньому у вартісному вираженні наведені матеріали всіх інших розділів. Цей розділ бізнес - плану повинен дати можливість оцінити можливість проекту забезпечувати надходження грошових коштів у обсязі, достатньому для покриття витрат.

Тут доцільно окреслити загальні переваги від проекту. А саме, треба окреслити сторони, які виграють від здійснення проекту. Особливо це торкається проектів, які сприяють впровадженню енергоефективних технологій та є очевидно суспільне корисними. Цими сторонами можуть бути: національні та місцеві уряди (включаючи податкові органи), жителі, інвестори, фінансисти, постачальники обладнання та споживчих товарів, робітники, працівники компанії та ін.

В плані повинна бути зроблена спроба принести користь всім сторонам, створити безпрограшні ситуації.

Насправді, все що буде написано в цьому розділі потім повинно бути детально розкрито у основних розділах бізнес-плану. Але перед тим, як до цього перейти, треба детально окреслити само підприємство, яке висуває цей проект.

Необхідним є обґрунтування потреби в фінансових ресурсах, у джерелах фінансування, системі гарантій. Вимагається чіткий розподіл витрат проекту та використання коштів.

В процесі фінансового планування на підприємстві виконують наступні основні розрахунки:

Ø Змінних витрат на одиницю продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø Умовно - постійних витрат підприємства на плановий період;

Ø Виробничої собівартості одиниці кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø Варіантів цін реалізації одиниці кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø Виручки від реалізації кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг) та в цілому на період, що заплановано;

Ø Амортизаційних відрахувань;

Ø Податків та обов'язкових платежів;

Ø Собівартості продукції, що реалізується (товарів, робіт, послуг) та в цілому на період, що заплановано;

Ø Доходів від реалізації основних фондів та інших необоротних активів;

Ø Планового валового прибутку (збитку) від реалізації по кожному виду продукції (товарів, робіт, послуг) та в цілому на період, що заплановано;

Ø Платежів по добровільному страхуванню майна, медичному страхуванню робітників та ін.;

Ø Розподіл прибутку;

Ø Кошторисів формування та використання грошових фондів підприємства;

Ø Виплата дивідендів, що планується;

Ø Збільшення (зменшення) власного капіталу в плановому періоді;

Ø Приросту потреби в оборотних коштах та джерел її покриття;

Ø Потреби у короткострокових кредитах;

Ø Обсягів капітальних вкладень та джерел їх фінансування;

Ø Потреби у довгостроковому кредиті;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...

Нацiональний Банк Украiни статус i завдання
Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став ...