Меню сайта

Обґрунтування фінансової потреби підприємства в капітальних інвестиціях

. Заключні положення;

В нашій дипломній, роботі ми навели деякі особливості складання фінансової частини бізнес - плану. Отже, саме цей розділ є має особливе значення. Як правило, дуже важливо перше враження від запропонованого проекту, якщо він, звичайно, є інструментом для отримання додаткового фінансування. Потенційний інвестор скоріше не буде ретельно роздивлятися та досліджувати всі розділи запропонованого бізнес-плану, цим будуть займатися відповідні підрозділи банків або інвестиційних компаній.

Фінансовий розділ бізнес - плану є узагальнюючим, в ньому у вартісному вираженні наведені матеріали всіх інших розділів. Цей розділ бізнес - плану повинен дати можливість оцінити можливість проекту забезпечувати надходження грошових коштів у обсязі, достатньому для покриття витрат.

Тут доцільно окреслити загальні переваги від проекту. А саме, треба окреслити сторони, які виграють від здійснення проекту. Особливо це торкається проектів, які сприяють впровадженню енергоефективних технологій та є очевидно суспільне корисними. Цими сторонами можуть бути: національні та місцеві уряди (включаючи податкові органи), жителі, інвестори, фінансисти, постачальники обладнання та споживчих товарів, робітники, працівники компанії та ін.

В плані повинна бути зроблена спроба принести користь всім сторонам, створити безпрограшні ситуації.

Насправді, все що буде написано в цьому розділі потім повинно бути детально розкрито у основних розділах бізнес-плану. Але перед тим, як до цього перейти, треба детально окреслити само підприємство, яке висуває цей проект.

Необхідним є обґрунтування потреби в фінансових ресурсах, у джерелах фінансування, системі гарантій. Вимагається чіткий розподіл витрат проекту та використання коштів.

В процесі фінансового планування на підприємстві виконують наступні основні розрахунки:

Ø Змінних витрат на одиницю продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø Умовно - постійних витрат підприємства на плановий період;

Ø Виробничої собівартості одиниці кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø Варіантів цін реалізації одиниці кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø Виручки від реалізації кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг) та в цілому на період, що заплановано;

Ø Амортизаційних відрахувань;

Ø Податків та обов'язкових платежів;

Ø Собівартості продукції, що реалізується (товарів, робіт, послуг) та в цілому на період, що заплановано;

Ø Доходів від реалізації основних фондів та інших необоротних активів;

Ø Планового валового прибутку (збитку) від реалізації по кожному виду продукції (товарів, робіт, послуг) та в цілому на період, що заплановано;

Ø Платежів по добровільному страхуванню майна, медичному страхуванню робітників та ін.;

Ø Розподіл прибутку;

Ø Кошторисів формування та використання грошових фондів підприємства;

Ø Виплата дивідендів, що планується;

Ø Збільшення (зменшення) власного капіталу в плановому періоді;

Ø Приросту потреби в оборотних коштах та джерел її покриття;

Ø Потреби у короткострокових кредитах;

Ø Обсягів капітальних вкладень та джерел їх фінансування;

Ø Потреби у довгостроковому кредиті;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...