Меню сайта

Аналіз майнового стану підприємства та його фінансових результатів

За даними таблиці, рентабельність активів даного підприємства у 2001 році становила 52,24%, у 2003 році -52,38%, тобто темп приросту був лише 0,27%, на що вплинув майже однаковий темп приросту обсягу активів (26,8%) і прибутку від операційної діяльності (27,14%). В 2003 році рентабельність активів стала від'ємною (-9,8%). Причиною цьому стало від'ємне значення прибутку від операційної діяльності.

Рентабельність власного капіталу суттєво збільшилась з 2001 по 2002 роки (на 6611,82%) у зв'язку із збільшенням власного капіталу на 164,69%., і зменшилась на -116,42% у 2003 році, що пов'язано з від'ємним значенням чистого прибутку та збільшенням власного капіталу (на 31,92%).

Аналізуючи рентабельність реалізації, необхідно відмітити чітку тенденцію до її зниження: 2001 рік -15,31%, 2002 рік - 13,15%, 2003 -2,08%. Причиною цьому стало як збільшення прибутку від операційної діяльності та чистого доходу від реалізації продукції у 2002 році, так і від'ємне значення прибутку від операційної діяльності в 2003 році.

Рентабельність продукції, як і рентабельність реалізації, погіршувалася з кожним роком (2001 -21,55%, 2002 - 17,2%, 2003 -2,42%). Причиною цьому також стало зниження прибутку від операційної діяльності і збільшення собівартості реалізованої продукції.

Аналіз рентабельності виручки показав її зниження до 2002 року на 12,4%, а до 2003 року на 115,65%. І це знов - таки пояснюється зниженням прибутку від операційної діяльності і нечіткою тенденцією до збільшення виручки від реалізації.

Рентабельність чистих активів, пов'язана з обсягом активів, чистим прибутком і розміром поточних зобов'язань дорівнює рентабельності власного капіталу.

Взагалі, можна відмітити, що дане підприємство діяло не рентабельно на протязі 2003 року.

Аналіз показників ділової активності представлений у таблиці 13 і характеризує ефективність роботи підприємства у використанні активів.

Коефіцієнт обороту оборотних активів збільшувався з 3,5 оборотів (об.) у 2001, 4,08об. у 2002 до 4,85об. у 2003 роках.

Таблиця 13.

Аналіз ділової активності підприємства

Показники

Роки

, тис. грн

Темп приросту (%)

   

2001

2002

2003

2002/2001

2003/2002

1

Чистий дохід від реалізації продукції

1030,00

1524,40

1459,00

48,00

-4,29

2

Середній обсяг оборотних активів всього

294,50

373,75

301,00

26,91

-19,46

3

Коефіцієнт обороту оборотних активів

3,50

4,08

4,85

16,62

18,84

4

Собівартість реалізованої продукції

731,70

1165,80

1254,30

59,33

7,59

5

Середній обсяг запасів

192,15

254,75

159,80

32,58

-37,27

6

Коефіцієнт оборотності запасів

3,81

4,58

7,85

20,18

71,52

7

Середній обсяг дебіторської заборгованості

75,30

86,00

109,25

14,21

27,03

8

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

13,68

17,73

13,35

29,59

-24,66

9

Середній обсяг кредиторської заборгованості: за товари, роботи та послуги

240,25

237,75

125,50

-1,04

-47,21

10

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

4,29

6,41

11,63

49,56

81,31

11

Тривалість одного обороту активів

104,36

89,49

75,30

-14,25

-15,85

12

Тривалість одного обороту запасів

95,85

79,76

46,50

-16,79

-41,70

13

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості (середній період погашення дебіторської заборгованості)

26,68

20,59

27,33

-22,83

32,73

14

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості (середній період погашення кредиторської заборгованості)

85,14

56,93

31,40

-33,14

-44,85

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...