Меню сайта

Обґрунтування потреби в капітальних інвестиціях

На етапі початкового виробництва головних уборів планується асортимент, який складається з 5 моделей:

ü 02028;

ü Утка;

ü Жиріновка;

ü Легіон;

ü Восьмиклинка,

але він буде поступово збільшуватися і до 2006 року досягне 25 - 30 видів даної продукції.

Прогноз продажу головних уборів, виручка, яку планується отримати та відпускна ціна одиниці виробу наведено у таблиці 18.

Таблиця 18

Прогноз продажу готової продукції

Рік

Кількість

штук за

один тиждень

Кількість

штук за рік

Собівартість

реалізованих виробів

Ціна

одного

виробу ($)

Виручка

від

реалізації ($)

Виручка

від

реалізації грн

2005

5000

260000

14882,5

5,5

1430000

7579000

2006

7000

364000

22919,1

6

2184000

11575200

2007

9000

468000

32414,1

6,5

3042000

16122600

Відповідно плану, щотижневий приріст продажу становить 2000 штук за рік. В таблиці 19 наведені необхідні витрати на сировину і матеріали, заробітну плату, соціальні відрахування з доходу для виготовлення однієї одиниці продукції и обґрунтування собівартості виробу.

Таблиця 19

Собівартість готової продукції.

Рік.

2005

2006

2007

1

Витрати на сировину та матеріали ($/шт).

1,75

1,923

2,115

2

Заробітна плата ($/шт).

0,900

0,990

1,089

3

Соціальні відрахування з доходу

0,329

0,361

0,397

Собівартість продукції ($/шт).

2,977

3,274

3,602

Собівартість продукції (грн /шт).

15,778

17,352

19,091

Виходячи з даних таблиці зрозуміло, що собівартість виробу становить $2,98, $3,27 та $3,60 у 2005, 2006 і 2007 роках відповідно. Відпускна ціна виробів при цьому становить $4,5, $5, $5,5.

Ціна головних уборів буде включати вартість сировини та матеріалів, оплату праці, інші витрати та відрахування, які здійснюються відповідно дійсному законодавству.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...