Меню сайта

Обґрунтування потреби в капітальних інвестиціях

На етапі початкового виробництва головних уборів планується асортимент, який складається з 5 моделей:

ü 02028;

ü Утка;

ü Жиріновка;

ü Легіон;

ü Восьмиклинка,

але він буде поступово збільшуватися і до 2006 року досягне 25 - 30 видів даної продукції.

Прогноз продажу головних уборів, виручка, яку планується отримати та відпускна ціна одиниці виробу наведено у таблиці 18.

Таблиця 18

Прогноз продажу готової продукції

Рік

Кількість

штук за

один тиждень

Кількість

штук за рік

Собівартість

реалізованих виробів

Ціна

одного

виробу ($)

Виручка

від

реалізації ($)

Виручка

від

реалізації грн

2005

5000

260000

14882,5

5,5

1430000

7579000

2006

7000

364000

22919,1

6

2184000

11575200

2007

9000

468000

32414,1

6,5

3042000

16122600

Відповідно плану, щотижневий приріст продажу становить 2000 штук за рік. В таблиці 19 наведені необхідні витрати на сировину і матеріали, заробітну плату, соціальні відрахування з доходу для виготовлення однієї одиниці продукції и обґрунтування собівартості виробу.

Таблиця 19

Собівартість готової продукції.

Рік.

2005

2006

2007

1

Витрати на сировину та матеріали ($/шт).

1,75

1,923

2,115

2

Заробітна плата ($/шт).

0,900

0,990

1,089

3

Соціальні відрахування з доходу

0,329

0,361

0,397

Собівартість продукції ($/шт).

2,977

3,274

3,602

Собівартість продукції (грн /шт).

15,778

17,352

19,091

Виходячи з даних таблиці зрозуміло, що собівартість виробу становить $2,98, $3,27 та $3,60 у 2005, 2006 і 2007 роках відповідно. Відпускна ціна виробів при цьому становить $4,5, $5, $5,5.

Ціна головних уборів буде включати вартість сировини та матеріалів, оплату праці, інші витрати та відрахування, які здійснюються відповідно дійсному законодавству.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...