Меню сайта

Облік капітальних інвестицій

Дебіторська заборгованість збільшувалась протягом періоду з 1 січня 2002 року по 1 січня 2003 року, з 1 січня 2003 року по 1 січня 2004 року вона стабілізувалась. Це спричинилось зниженням попиту на продукцію підприємства. Таке істотне відволікання обігових коштів було компенсоване одночасним збільшенням кредиторської заборгованості.

Зростання обсягу власного капіталу у структурі пасиву балансу на фоні зменшення частки поточних зобов'язань з 2002 до 2003 року, говорить про можливість фірми самостійно відповідати за своїми зобов'язаннями.

Аналіз структури основних засобів дозволив зробити висновок про зменшення рівня фізичного та морального зносу основних фондів та збільшення рівня фізичного І морального оновлення основних фондів

підприємства протягом періоду, що досліджувався. Це свідчить про позитивні зміни використання основних засобів.

Аналіз співвідношення між темпами зміни виручки від реалізації продукції та обсягу балансу показав, що з 2001 до 2002 року ефективність використання майна підприємства підвищилась, а з 2002 до 2003 -зменшилася. З 2001 до 2003 року підприємство збільшувало обсяги реалізації завдяки збільшенню активів, а в 2003 році виручка і обсяги майна знизилася, що негативно впливає на прибуток підприємства.

З 2001 до 2002 року виручка підприємства від реалізації продукції зросла на 45%, а з 2002 до 2003 року знизилася на 3%. Саме зміна цього фактору вплинула на всі фінансові показники діяльності підприємства. При цьому собівартість продукції продовжувала зростати. А виходячи з того, що собівартість становить значну частину виручки, упали показники валового і операційного прибутку. Збільшення різноманітних витрат також негативно вплинуло на роботу фірми. Результатом збільшення собівартості, витрат та непропорційного збільшення доходів стало від'ємне значення чистого прибутку підприємства (-30,4%), що означає нестійкість фінансового стану підприємства протягом періоду, що досліджувався.

Аналіз рентабельності даного підприємства показав, що показники рентабельності покращилися з 2001 до 2002 року і погіршилися з 2001 до 2003 року. Таке коливання цих показників обумовлене, перш за все, зміною виручки від реалізації на протязі трьох років та збільшенням собівартості продукції. Тобто підприємство ТОВ "Обрій" з 2002 до 2003 року діяло більш рентабельно, ніж з 2002 до 2003.

Показники ділової активності підприємства характеризують оборотність капіталу фірми, яка, в основному, покращується протягом даного періоду. Так, покращилися коефіцієнти оборотності активів, запасів, кредиторської заборгованості. А, відповідно ним, зменшилась і тривалість обороту активів, запасів та кредиторської заборгованості. Разом з тим, зменшення коефіцієнту та збільшення обороту дебіторської заборгованості

вказує на затримку грошових платежів нашому підприємству, що зменшує фінансові можливості фірми.

4.

В дипломній роботі використані данні ТОВ "Обрій". Це підприємство входить до галузі легкої промисловості. Форма власності на підприємстві: товариство з обмеженою відповідальністю.

"Обрій" був заснований в 1994 році. З моменту створення фірми на ринок України була представлена така продукція: фурнітура та аксесуари для легкої промисловості найвищої якості провідних лідерів з Германії, а також чохли для одягу, пластикові козирки для головних уборів та чоловічі сорочки власного виробництва. Для організації даного виробництва ТОВ "Обрій" має орендні площі 1000 м. кв. Всі таблиці, які стосуються обґрунтування потреби підприємства в капіталовкладеннях, наведені у розділі 3. Основним для початку виробництва головних уборів є потреба в обладнанні, сировині і матеріалах, а також оборотний капітал. У перший місяць роботи над виробництвом головних уборів ТОВ "Обрій" зробить закупку необхідного обладнання та сировини, яка потрібна для початку виробництва. На етапі початкового виробництва головних уборів планується асортимент, який складається з 5 моделей, але він буде поступово збільшуватися і до 2006 року досягне 25 - 30 видів даної продукції. Для реалізації проекту необхідно $ 67810. Джерелом фінансування інвестицій будуть іноземні інвестиції, які планується повернути інвесторам через строк окупності інвестицій, а також 50% чистого прибутку за кожен рік дії проекту. Плануючи розвиток виробництва головних уборів на наступні 3 роки (2005, 2006, 2007), необхідно звернути увагу на зміну таких показників: Виручка від реалізації продукції буде поступово зростати з $ 1430000 у 2005 році до $ 3042000 у 2007. Це планове зростання обумовлене,

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...