Меню сайта

Характеристика ринку форекс

Основою для одержання прибутку на різноманітних фінансових ринках є просте правило: купувати дешевше, а продавати дорожче. Таким чином, уся робота на фінансових ринках зводиться до послідовного здійснення торговельних операцій з купівлі-продажу фінансових інструментів: валюти, цінних паперів та індексу їх курсів.

Торгівля валютою - вельми привабливий бізнес як для корпорацій, так і для трейдерів-індивідуалів, що заробляють гроші на Форекс, - специфічного різновиду фінансового ринку, призначеного для такої торгівлі. В порівнянні з іншими секторами світової фінансової системи, цей ринок володіє такими особливостями, як:

- здатність швидко реагувати на дію численних і постійно змінних зовнішніх чинників;

- доступність для всіх трейдерів, що працюють з основними валютами;

гарантія якості і ліквідності основних валют;

підвищена увага до окремих валют;

цілодобове функціонування, що дозволяє трейдерам працювати поза звичайним робочим часом або під час національних свят в їх країнах, використовуючи зарубіжні ринки, що працюють в цей час;

виключно висока прибутковість в порівнянні з іншими фінансовими ринками.

За останні три десятиліття Форекс поступово розвинувся у найбільший фінансовий ринок у світі, щоденний обіг якого складає від 1 до 3 трильйонів доларів США. Учасниками ринку є банки й брокерські контори, корпорації транспортно-імпортні фірми, різноманітні фонди, індивідуальні інвестори. Фінансові установи, що постійно здійснюють котирування курсів купівлі й продажу різноманітних валют й вступають в угоди за ними, називаються маркет-майкерами (market-maker), це 20% світових банків, що здійснюють до 60% обсягу усіх угод. Фінансові установи, які здійснюють запит вартості валют - маркет-юзери (market-user). На сьогодні мільйони людей по всьому світу проводять торгові та ігрові операції на ринку Форекс і отримують реальний прибуток за рахунок коливань валютних курсів. Операції на валютному ринку на сьогоднішній день є одним з основних джерел доходу банків і фінансових установ світу. Наприклад, 80% від усього прибутку найбільшого швейцарського банку Union Bank of Switzerland (UBS) у 1994 р. склали конверсійні операції з валютами, і лише 20% - доходи від кредитів і торгівлі цінними паперами.

Зовнішньоекономічні операції у більшості випадків пов’язані з обміном однієї національної валюти на іншу. У цьому зв’язку виникає необхідність у встановленні співвідношення обміну між валютами - валютного курсу.

Іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що не підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти в грошових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України.

Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни, при операціях купівлі-продажу. Така ціна може встановлюватися виходячи із співвідношення попиту і пропозиції на визначену валюту в умовах вільного ринку.

Суть роботи ринку Форекс - це здійснення операцій купівлі та продажу валютних контрактів з метою одержання прибутку за рахунок зміни в часі курсів валют. Торгівля валютними контрактами на Форекс заснована на принципах «маржевої торгівлі» і здійснюється через Market - Makers, які котирують валюти за цінами, капітал ринка, що відображає, на даний момент часу. Суть «маржевої торгівлі» зводиться до наступного: інвестор, розміщуючи заставний капітал, отримує можливість управління цільовими кредитами, що виділяються під цю заставу і гарантувати своїм депозитом можливі втрати по відкритих валютних позиціях.

Кредитне плече дозволяє інвестору контролювати інвестиції набагато більшого об'єму, ніж сума маржевого забезпечення. Розмір плеча може бути різним, наприклад: 1:100, 1:33, 1:20, 1:10. Більшість дилінгових центрів на сьогоднішній день для дрібних інвесторів надають кредитне плече 1:100.

Іншими словами, якщо інвестор розташував заставний капітал в 10,000 доларів, то йому відкривається кредитна лінія в 100 разів більше, тобто він оперує сумою в 1 мільйон доларів, ризикуючи при цьому тільки своїми 10-ма тисячами. Відкрита позиція називається лотом. 1 лот - це 1000 доларів від маржевого депозиту. І означає, що на покладені 10,000 доларів, Ви можете відкрити до 10-ти лотів одночасно.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...