Меню сайта

Недоліки та загальні напрями вдосконалення організаційно-правової діяльності кредитних спілок

Перспективним бачиться напрямок створення кредитними спілками центрів фінансової взаємодопомоги (специфічних філій кредитної спілки у певних організованих групах, у кожній з яких створюватиметься рекомендаційна рада). Через такі центри кредитні спілки зможуть структурувати своє членство і активно працювати із поручительством. Це дозволить вирішити проблему несумлінних позичальників та неповернення позик. Люди будуть серйозніше ставиться до кредиту і відчувати більшу відповідальність за власні дії та дії своїх колег.

Проблему несумлінних позичальників допоможе вирішити і створення спеціальних установ, в яких би існувала база даних про неповерненні кредити і осіб, які їх не повернули. Це дало б можливість кредитним спілкам, перед тим як прийняти нового члена, перевірити його „кредитну історію”.

Кредитні спілки мають гарні перспективи для розвитку на селі. Сьогодні в нашій державі задекларовано безліч всіляких програм для сільського господарства, фермерства тощо. Місія Світового банку вивчала проблеми кредитування в селі, підготувала законопроект, спрямований на те, щоб полегшити доступ до перерозподілу фінансових ресурсів. Це дало б змогу підвищити ефективність агросектору. Місія звернула увагу, що українські ферми навіть не розраховують на можливість отримання позики: це дуже складна процедура. Та немає належного забезпечення: земля ще дуже слабо використовується як можливий ресурс для отримання кредитів в установах кредитних спілок [7].

Сільське господарство потребує істотної допомоги, в першу чергу, фінансової. Як свідчить досвід, вона надходить не завжди вчасно і не завжди тим, хто її особливо потребує. Кредитними спілками тут є над чим працювати і вони розвиватимуться швидкими темпами.

Враховуючи те, що кредитна спілка, по своїй суті, це кооператив, то для успішного розвитку в Україні кредитної кооперації необхідно активно пропагувати кооперативну ідею серед широких верств населення. В умовах низького рівня кооперативних знань у людей нормальне існування кооперативних організацій неможливе. Справжнє відродження кооперативного руху почнеться лише тоді, коли люди зрозуміють суть кооперативно ідеї та підтримають її. Тому необхідно доносити кооперативну ідею економічної самодопомоги до найширших верств населення (через телебачення, публікацію в періодичних виданнях тощо).

Для цього треба мати спеціаліста-маркетолога, який на базі аналізу зовнішнього середовища (економічного, політичного, нормативно-правового, конкурентного тощо) буде розробляти та впроваджувати низку заходів щодо просування своїх послуг на фінансовому ринку.

Що стосується номенклатури послуг для кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв”, то в перспективі можна її розширити за рахунок:

надання кредиту підприємцям дрібного та середнього бізнесу, фермерам;

надання кредиту на навчання, лікування тощо;

заняття благодійною діяльністю: підтримка інвалідів, організація свят для членів спілки, подарунків їх дітям, відкриття дитячого рахунку тощо.

Задля збільшення свого капіталу кредитній спілці „Фаворит-Миколаїв” потрібно збільшити кількість членів. Це можливо за умови поширення ідеї кредитної кооперації серед населення, шляхом використання рекламних засобів: місцевого радіо та телебачення, преси, біг-бордів тощо.

Прискорить розвиток кредитної спілки введення нових видів кредитів, яких спілка раніше не надавала. Так, НАКСУ разом із Канадською програмою розвитку кредитних спілок в Україні створили програму мікрокредитування (хвильовки), яку деякі кредитні спілки вже застосовують [15]. На жаль, „Фаворит-Миколаїв” досі не працює з мікропозиками. Вважається, що цю Програму доцільно було б впровадити в спілці.

Основою ідеєю програми мікрокредитування є невисока, у абсолютному виразі сплата по кредиту, яка обумовлена невеликим строком кредитування.

Інтерес до цього типу кредитування полягає в тому, що на невеликих активах кредитна спілка може задовольнити кредитні потреби великої кількості членів КС, забезпечивши при цьому досить високу прибутковість та незначний ризик кредитного продукту. Перш за все , це стосується ситуацій, пов'язаних з затримкою заробітної плати членам КС, коли вони відчувають необхідність у невеликих сумах на придбання продуктів та товарів першої необхідності.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...