Меню сайта

Недоліки та загальні напрями вдосконалення організаційно-правової діяльності кредитних спілок

З метою зменшення витрат на впровадження та обслуговування мікрокредитів, найбільш привабливою формою кредитних угод є „револьверний кредит”.

Револьверний кредит є підтипом „відкритого” („Open-end credit”). Умови оформлення даного кредиту передбачають укладання довготермінового договору (наприклад на 1 рік) на кредитне обслуговування з членом КС, згідно якого останньому надається право протягом дії договору час від часу отримувати мікрокредити на соціальні потреби у обумовлених договором сумах, наприклад, 100 грн. При цьому, надання чергового кредиту можливе тільки у разі відсутності кредитної заборгованості по цьому договору. Усі операції по наданню та сплатах по кредитах відображаються у особовій карточці Позичальника, яка є обов'язковим додатком до договору.

Під терміном „обмеження” розуміються максимально допустимі для кожного типу послуг умови, такі як максимальна сума кредиту, максимальний строк користування, максимальна питома вага окремого типу послуг у кредитному портфелі, максимальне відношення одного платежу до рівня заробітної плати члена КС.

На підставі аналізу та проведеного дослідження логічно встановлювати максимальний рівень кредиту, що надається, у розмірі 50% середньої заробітної плати. Максимальний строк - 3 роки. Процентна ставка виходячи з строку надання кредиту - від максимального 3 роки до мінімальної за 1 місяць. При цьому слід мати на увазі, що процентна ставка повинна бути приблизно на одному рівні з процентними ставками на інші види кредитів. Це пов'язано з тим, що у разі недотримання цього принципу, людині буде більш зручно користуватись іншими типами кредитів, реально приховуючи дійсний рівень ризику.

Існує два підходи до забезпечення мікрокредитування [18]:

. Робота з підприємством. Як правило, кредитна спілка укладає договори про, співпрацю з підприємствами, на яких працюють їх члени. Згідно з цим договором підприємство виступає поручителем за виконання зобов'язань своїх працівників-членів КС за зобов’язаннями по мікрокредитах у межах заробітної плати працівників.

В такому випадку, член КС, який бажає підписати договір про кредитне обслуговування, пише та затверджує у бухгалтерії підприємства заяву про перерахування на вимогу КС частину його заробітної плати у разі наявності в нього кредитної заборгованості перед КС.

. Робота „на вулицю”. В цьому випадку між позичальником та КС укладається договір кредитної лінії в забезпечення якого укладається договір застави на весь термін дії кредитного договору. При цьому, дія договору застави не припиняється з виконанням окремого зобов'язання по договору. Однак, слід зазначити, що застосування такого виду забезпечення є проблематичним внаслідок складності реалізації застави та відсутності належного контролю за Позичальником.

Безперечно, що, запровадивши цю програму, кредитна спілка „Фаворит-Миколаїв” просунеться у своєму розвитку ще на декілька кроків.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...