Меню сайта

Недоліки та загальні напрями вдосконалення організаційно-правової діяльності кредитних спілок

З метою зменшення витрат на впровадження та обслуговування мікрокредитів, найбільш привабливою формою кредитних угод є „револьверний кредит”.

Револьверний кредит є підтипом „відкритого” („Open-end credit”). Умови оформлення даного кредиту передбачають укладання довготермінового договору (наприклад на 1 рік) на кредитне обслуговування з членом КС, згідно якого останньому надається право протягом дії договору час від часу отримувати мікрокредити на соціальні потреби у обумовлених договором сумах, наприклад, 100 грн. При цьому, надання чергового кредиту можливе тільки у разі відсутності кредитної заборгованості по цьому договору. Усі операції по наданню та сплатах по кредитах відображаються у особовій карточці Позичальника, яка є обов'язковим додатком до договору.

Під терміном „обмеження” розуміються максимально допустимі для кожного типу послуг умови, такі як максимальна сума кредиту, максимальний строк користування, максимальна питома вага окремого типу послуг у кредитному портфелі, максимальне відношення одного платежу до рівня заробітної плати члена КС.

На підставі аналізу та проведеного дослідження логічно встановлювати максимальний рівень кредиту, що надається, у розмірі 50% середньої заробітної плати. Максимальний строк - 3 роки. Процентна ставка виходячи з строку надання кредиту - від максимального 3 роки до мінімальної за 1 місяць. При цьому слід мати на увазі, що процентна ставка повинна бути приблизно на одному рівні з процентними ставками на інші види кредитів. Це пов'язано з тим, що у разі недотримання цього принципу, людині буде більш зручно користуватись іншими типами кредитів, реально приховуючи дійсний рівень ризику.

Існує два підходи до забезпечення мікрокредитування [18]:

. Робота з підприємством. Як правило, кредитна спілка укладає договори про, співпрацю з підприємствами, на яких працюють їх члени. Згідно з цим договором підприємство виступає поручителем за виконання зобов'язань своїх працівників-членів КС за зобов’язаннями по мікрокредитах у межах заробітної плати працівників.

В такому випадку, член КС, який бажає підписати договір про кредитне обслуговування, пише та затверджує у бухгалтерії підприємства заяву про перерахування на вимогу КС частину його заробітної плати у разі наявності в нього кредитної заборгованості перед КС.

. Робота „на вулицю”. В цьому випадку між позичальником та КС укладається договір кредитної лінії в забезпечення якого укладається договір застави на весь термін дії кредитного договору. При цьому, дія договору застави не припиняється з виконанням окремого зобов'язання по договору. Однак, слід зазначити, що застосування такого виду забезпечення є проблематичним внаслідок складності реалізації застави та відсутності належного контролю за Позичальником.

Безперечно, що, запровадивши цю програму, кредитна спілка „Фаворит-Миколаїв” просунеться у своєму розвитку ще на декілька кроків.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...