Меню сайта

Проблеми застосування податкових соціальних пільг та пропозиції щодо їх вирішення

Недоліком є також те, що у розрахунок приймається не будь-який дохід, нарахований працівнику, а тільки дохід у вигляді заробітної плати й прирівняних до неї доходів (виплат, компенсацій і відшкодувань). Тобто доходи, які не відносяться до заробітної плати найманого робітника та не прирівнюються до неї з метою оподаткування на право отримання податкової соціальної пільги не впливають. При цьому соціальний статус платника також не має значення. Отже, таке обмеження створює для платників, з погляду їх соціального статусу, мотивацію в одержанні доходів від трудової діяльності, що також не відповідає спрямованості податкової соціальної пільги.

Крім того, пп. 6.3.3 п. 6.3 ст. 6 Закону № 889-ІV [1] позбавлено права на одержання податкової соціальної пільги осіб, які виконують громадські роботи, які отримують заробітну плату під час позбавлення волі, учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, які отримують стипендію з бюджету, військовослужбовців, учасників екіпажу транспортного засобу за межами території України, державних службовців, а також самозайнятих осіб. На думку автора, такий підхід є порушенням принципу рівності платників, оскільки позбавляє їх права на застосування пільги незалежно від розміру їх доходу.

Порядок застосування податкової соціальної пільги передбачає, що у випадку, якщо граничний дохід, який дає право на податкову соціальну пільгу, перевищений, то оподаткування всього отриманого доходу здійснюється за базовою ставкою. Такий механізм призводить до того, що виникає діапазон заробітної плати, у якому збільшення нарахованого доходу працівника понад розмір граничного доходу означає скорочення чистого доходу працівника за рахунок збільшення суми доходу, до якого застосовуються пільги. Іншими словами, заробітна плата, яка нараховується в цьому діапазоні, обкладається більш високим податком, що знижує ефективність витрат роботодавця на оплату праці і рівень мотивації працівника [15, с. 122].

Такий діапазон залежить від мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та категорії працівника, який має право на податкову соціальну пільгу. Доцільно розглянути залежність нарахованої суми податку з доходів фізичних осіб з урахуванням соціальних внесків і розміру чистого доходу працівників від нарахованої їм заробітної плати для трьох варіантів застосування податкової соціальної пільги у 2009 р. (табл. 3.1) [15, с. 123].

Таблиця 3.1

Зміна чистого доходу платника (зі врахуванням утриманих внесків) при збільшенні нарахованої заробітної плати для трьох варіантів податкової соціальної пільги у 2009 р., грн.

Нарахована заробітна плата

Внески (3,6%)

База для ПДФО

Базовий розмір ПСП (50% мінімальної заробітної плати)

150% базового розміру ПСП

200% базового розміру ПСП

ПСП

Сума ПДФО

Чистий дохід

ПСП

Сума ПДФО

Чистий дохід

ПСП

Сума ПДФО

Чистий дохід

860,00

30,96

829,04

302,50

78,98

750,06

453,75

56,29

772,75

605,00

33,61

795,43

880,00

31,68

848,32

302,50

81,87

766,45

453,75

59,19

789,13

605,00

36,50

811,82

900,00

32,40

867,60

302,50

84,77

782,84

453,75

62,08

805,52

605,00

39,39

828,21

920,00

33,12

886,88

302,50

87,66

799,22

453,75

64,97

821,91

605,00

42,28

844,60

940,00

33,84

906,16

302,50

90,55

815,61

453,75

67,86

838,30

605,00

45,17

860,99

941,00

33,88

907,12

-

136,07

771,06

-

136,07

771,06

-

136,07

771,06

950,00

34,20

915,80

-

137,37

778,43

-

137,37

778,43

-

137,37

778,43

960,00

34,56

925,44

-

138,82

786,62

-

138,82

786,62

-

138,82

786,62

970,00

34,92

935,08

-

140,26

794,82

-

140,26

794,82

-

140,26

794,82

980,00

35,28

944,72

-

141,71

803,01

-

141,71

803,01

-

141,71

803,01

990,00

35,64

954,36

-

143,15

811,21

-

143,15

811,21

-

143,15

811,21

995,00

35,82

959,18

-

143,88

815,30

-

143,88

815,30

-

143,88

815,30

996,00

35,86

960,14

-

144,02

816,12

-

144,02

816,12

-

144,02

816,12

1000,00

36,00

964,00

-

144,60

819,40

-

144,60

819,40

-

144,60

819,40

1010,00

36,36

973,64

-

146,05

827,59

-

146,05

827,59

-

146,05

827,59

1023,00

36,83

986,17

-

147,93

838,25

-

147,93

838,25

-

147,93

838,25

1024,00

36,86

987,14

-

148,07

839,07

-

148,07

839,07

-

148,07

839,07

1040,00

37,44

1002,56

-

150,38

852,18

-

150,38

852,18

-

150,38

852,18

1050,00

37,80

1012,20

-

151,83

860,37

-

151,83

860,37

-

151,83

860,37

1051,00

37,84

1013,16

-

151,97

861,19

-

151,97

861,19

-

151,97

861,19

1060,00

38,16

1021,84

-

153,28

868,56

-

153,28

868,56

-

153,28

868,56

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...