Меню сайта

Керування розподілом прибутку підприємства

. Здійснення операційної діяльності пов'язано з капіталом, вже інвестованим у неї, у той час як майбутнє інвестування капіталу є предметом інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Інвестований в операційну діяльність капітал приймає форму операційних активів підприємства. Від складу цих активів, їхньої збалансованості, швидкості обертання й інших характеристик значною мірою залежить здатність підприємства генерувати операційний прибуток. Тому одним з важливих факторів успішного формування операційного прибутку є ефективне керування операційними активами підприємства.

. У процесі операційної діяльності споживається значний обсяг живої праці, на відміну від інвестиційної і фінансової діяльності, де витрати цієї праці несуттєві. Відповідно і здатність підприємства генерувати операційний прибуток у значній мірі залежить від достатності використовуваних трудових ресурсів, професійного і кваліфікаційного складу персоналу і т.п. Використання живої праці значною мірою визначає специфіку операційних витрат, пов'язаних зі стимулюванням персоналу, забезпеченням належних умов праці, формуванням особливих видів податкових платежів підприємства і т.п., що відбивається і на умовах формування операційного його прибутку.

. Операційній діяльності властиві, поряд із загальними, і специфічні види ризиків, поєднувані поняттям операційний ризик. Тому рівень операційного прибутку, одержуваний підприємством при різних альтернативних варіантах господарювання, повинен у першу чергу співвідноситися з рівнем операційного ризику.

Розглянуті особливості формування операційного прибутку, пов'язані зі специфікою здійснення операційної діяльності підприємства, вимагають всебічного обліку в процесі керування нею.

Операційна діяльність підприємства складається з ряду послідовно здійснюваних етапів, характер яких визначається галузевими особливостями. Розглядаючи послідовність здійснення операційної діяльності підприємств основних галузей діяльності, варто виявити їхню роль у формуванні операційного прибутку. Як на підприємствах промисловості, так і на підприємствах торгівлі перші два етапи здійснення операційної діяльності пов'язані винятково з формуванням витрат, у той час як третій етап - переважно з формуванням доходів і частково з формуванням витрат. Це визначає і формування конкретних типів центрів відповідальності підприємства в процесі здійснення операційної діяльності:

на базі структурних підрозділів, що здійснюють перші два етапи операційної діяльності, повинні формуватися центри витрат;

на базі структурних підрозділів, що здійснюють заключний етап операційної діяльності, повинні формуватися в основному центри доходу (хоча окремі з таких підрозділів, наприклад, відділ реклами чи відділ вивчення попиту, можуть служити базою формування центрів витрат);

на базі структурних підрозділів, що здійснюють усі три етапи операційної діяльності, повинні формуватися центри прибутку.

У процесі всіх трьох етапів операційної діяльності підприємство витрачає різні види ресурсів. Ці ресурси прийнято підрозділяти на наступні чотири групи: а) матеріальні ресурси; б) нематеріальні ресурси; в) трудові ресурси; г) фінансові ресурси. Хоча усі види цих ресурсів беруть участь у різних видах операційної діяльності - постачальницькі, виробничі і збутові, пропорції й обсяги їхнього використання в розрізі кожного з них істотно розрізняються.

Це визначає особливу структуру витрат кожного типу формованих на підприємстві центрів відповідальності.

Операційна діяльність підприємства постійно відновляється і здійснюється по замкнутому циклу. Найбільш чітко цей процес характерний для оборотних активів підприємства ( 3.1).

Період повного обороту всієї суми оборотних активів, у процесі якого відбувається послідовна зміна їхніх форм, називається операційним циклом.

Найважливішою характеристикою операційного циклу, що істотно впливає на інтенсивність формування операційного прибутку, є загальна його тривалість. Вона включає період часу від моменту витрати грошових активів на придбання виробничих запасів сировини і матеріалів до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм готову продукцію.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...