Меню сайта

Перспективи перетворення кредитних спілок у банківські структури

Члени кредитної спілки несуть відповідальність за її зобов’язаннями. Ця відповідальність може бути обмеженою або необмеженою. Обмежена відповідальність - це та, коли член спілки відповідає за своїми зобов’язаннями в межах визначеної статутом або законом грошової суми, яка здебільшого є кратною величині пайового внеску (паю). Найпоширенішим розміром обмеженої відповідальності є один (обов’язковий) пай. У деяких випадках сума відповідальності кратна 2, 3, 5, 10 розмірам обов’язкового паю. Іноді - 1/4 або 1/2 паю. Необмежена відповідальність та, коли члени кооперативу відповідають за його зобов’язаннями всім своїм особистим майном. Цей вид відповідальності був поширений у ХІХ столітті на початку розвитку кооперативного руху. Нині він майже не застосовується. Отже, діяльність кредитних спілок, як і всіх інших справжніх кооперативів, є неприбутковою за своєю суттю. Неприбутковість цих організацій визначається тим, що:

вони засновуються членами з метою самозабезпечення товарами або послугами, а не для отримання прибутку від обслуговування сторонніх осіб;

вони надають послуги лише своїм членам, які водночас є рівноправними власниками та користувачами (клієнтами);

вони прагнуть зменшити витрати своїх членів, а не отримати дохід від їх обслуговування;

кошти, які отримує кредитна спілка від інвестування в боргові зобов’язання третіх осіб, є її пасивними доходами. Інвестиції - не мета діяльності кредитної спілки, а засіб підтримки ліквідності та забезпечення дохідності та забезпечення дохідності тимчасово вільних коштів спілки;

діяльність кредитної спілки не втрачає сенсу при обслуговуванні нарівні собівартості послуг.

З неприбутковою природою кредитних спілок тісно пов’язано їх оподаткування. У багатьох країнах світу кредитні спілки мають статус фінансових кооперативів, а кооперативи мають пільги в оподаткуванні завдяки своєї неприбутковості. Кооператив отримує кошти від обслуговування членів, які є його власниками. А кошти, отримані від власників, вважати прибутком не можна. Щоб уникнути непорозумінь із цього приводу, конгрес Міжнародного кооперативного альянсу в1969 році в Гамбурзі порекомендував змінити термін „прибуток” на „економічні результати”, що більш притаманно кооперативній діяльності [24]. Оскільки кошти отримуються кооперативом від надання послуг своїм членом - власникам, то їх можна отримати як певний внесок членів на забезпечення діяльності кооперативу (оплати залучених коштів, компенсацію витрат, формування резервів та колективних фондів тощо). З огляду на це в кооперативі відсутні операції отримання та розподілу прибутку, а є тимчасове фінансування кооперативу членами, які скористалися його послугами, та подальший перерозподіл отриманих кооперативом коштів за взаємною згодою членів. Отже, в більшості країн світу кооперативи мають статус неприбуткових (non-profit) організацій, не обкладаються податком на прибуток та звільняються від багатьох державних і місцевих податків та зборів.

Найсуттєвіші відмінності кредитних спілок та комерційних банків наведено у табл. 3.1. В Україні кредитні спілки мають дуже широке поле діяльності. Адже кредитна спілка дає можливість громадянину за спрощеною процедурою отримати кошти, яких йому сьогодні не вистачає для конкретної цілі. І можна отримати навіть незначну суму. А сьогодні дуже мало банків, які видають кредити малими сумами.

Таблиця 3.1

Головні відмінності кредитних спілок та комерційних банків

Ознака

Кредитні спілки

Комерційні банки

Соціальні цілі

Взаємодопомога членів, економічний самозахист на ринку фінансових послуг

Немає

Економічні цілі

Скорочення витрат членів отримання фінансових послуг, створення членам умов для накопичення заощаджень і забезпечення їх від інфляції

Отримання прибутку власниками від надання фінансових послуг клієнтам

Статус

Неприбуткова організація

Підприємницька організація

Організаційна форма

Кооператив

Господарське товариство (акціонерне, з обмеженою відповідальністю тощо), приватна фірма

Управління

Демократичне. Кожен член має право одного голосу незалежно від частки в пайовому капіталі

Приватно - групове. Кількість голосів пропорційно частці в статутному капіталі

Власники

Усі члени незалежно від часу вступу. Кількість власників не є обмеженою. Відкриття членства з тенденцією до постійного зростання

Засновники та акціонери. Кількість фіксується на час заснування та обмежується певною величиною. Існує тенденція до скорочення.

Клієнти

Виключно члени-власники

Переважно особи, що не є власниками

Види послуг, що надаються

Усі види фінансових послуг, великий набір не фінансових послуг

Усі види фінансових послуг, окремі не фінансові послуги

Пріоритетні сектори

Сільськогосподарський, дрібний бізнес, домашні господарства

Велика промисловість, торгівля, менше - домашні господарства

Капітал

Початковий пайовий капітал є порівняно невеликим, але постійно зростаючим

Статутний капітал фіксується при створені та є порівняно великим

Тенденції розвитку

Пірамідальна (знизу вгору): місцеві кредитні спілки, регіональні кредитні спілки, національні асоціації кредитних спілок

Сіткова (згори вниз): банк - відділення - філії

Законодавче регулювання

Кооперативне чи спеціальне законодавство

Підприємницьке та банківське законодавство

Державна підтримка

Звільнення від податків, надання пільгових, державних кредитів

Як правило, лише за рахунок створення сприятливого законодавчого середовища

Державний нагляд

Окремою державною агенцією або окремим підрозділом Міністерства фінансів, або Центрального банку

Центральним банком

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...