Меню сайта

Бюджетне регулювання у країнах з розвинутою ринковою економікою: перспективи для України

У системі бюджетного менеджменту для кожної країни можливий вибір між двома полярними моделями бюджетного регулювання: конкурентною та кооперативною. Конкурентна модель сприяє підвищенню ефективності та економічному зростанню. Кооперативна модель направлена на бюджетне вирівнювання регіональних диспропорцій, тобто на територіальну справедливість.

Розглянемо першу модель - конкурентну. Модель характеризується: високим ступенем децентралізації влади; високим ступенем фінансової незалежності і самостійності регіональної влади; слабкою участю центральних урядів в політиці вирівнювання горизонтальних диспропорцій. Важливим фактором функціонування цієї моделі є висока мобільність населення

Класичним прикладом використання цієї моделі є приклад США. В Америці розроблена система „бюджетного федералізму”, яка характеризується значним ступенем незалежності регіонів від центру та мінімізацією його перерозподільних функцій. В моделі бюджетного регулювання США фактично відсутній прямий перерозподіл бюджетних коштів між штатами, який такий звичний для України. Разом з тим, в США розроблений ефективний механізм фінансового вирівнювання міжрегіональних диспропорцій. Основними його компонентами є: бюджетне самофінансування штатів та фінансування федеральних цільових програм. Політика самофінансування увійшла в історію під назвою „нового федералізму”. Сутність політики полягає в тому, що в кожному штаті встановлені ті ж податки, які збираються й у федеральний бюджет, однак право на встановлення цих податків є виключною прерогативою самого штату. На відміну від України в США головну частку доходів дає подоходний податок. Найбільш суттєвим обмеженням податкових прав штатів є заборона на встановлення багатьох непрямих податків, таких як ПДВ. В системі бюджетування США такі податки розглядаються як перепони розвитку торгівлі між штатами, що заборонено Конституцією США.

Предметом для наслідування є система планування бюджету в США, адже проект бюджету тут планується на п’ять років, а бюджетні таблиці охоплюють семирічний період: минулий рік, теперішній та п’ять наступних [див. 10 <http://www.raexpert.ru/researches/regions/fin_levelling/>]. Таким чином, в США сформувалась досить ефективна система самофінансування бюджетних органів місцевої влади: 92,3 % доходів штатів складають власні доходи, 88,6 % з яких припадають на регіональні податкові надходження. Регіональні бюджети залежать від федерального уряду менш ніж на 12 %.

Як застосувати досвід США в бюджетному регулюванні України? Насамперед, на мій погляд, щоб розв’язати проблему дефіциту бюджету в Україні слід збільшити дохідну частину бюджету. Це можна зробити, використовуючи досвід США в податковій політиці шляхом акцентування уваги на прямому оподаткуванні замість непрямого. В Україні податки платять незалежно від рівня прибутку. Тобто і більш, і менш заможні громадяни й підприємці сплачують однакову кількість податкових платежів до бюджету. У США навпаки - акцентується увага на прибутковому оподаткуванні, яке є більш соціально справедливим. Однак у цьому контексті в жодному разі не слід збільшувати податкові ставки податку з доходів фізичних осіб та податку на прибуток підприємств. Навпаки, їх необхідно зменшити, тобто створити умови, коли сплачувати податки стане вигідно як для підприємців, так і для фізичних осіб. Утім, не слід забувати й про податковий контроль, адже постане велика спокуса перед платниками податків всеодно продовжувати ухилятись від їх сплати, тому необхідно вдосконалити законодавчу базу та посилити фіскальний нагляд.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...