Меню сайта

Бюджетне регулювання у країнах з розвинутою ринковою економікою: перспективи для України

Також Україні слід перебрати досвід у сфері планування бюджету та міжбюджетних відносин в США. Необхідно вдосконалити систему планування й прогнозувати доходи й видатки бюджету хоча б на декілька періодів наперед (на 3-5 років). У галузі міжбюджетних відносин необхідно зруйнувати практику дотаційності рецесивних регіонів та взяти курс на децентралізацію бюджетних відносин, коли створений в регіонах ВВП великою мірою буде залишатись на місцях, виключенням можуть бути трансферти, які будуть направлятись на зростання рівня добробуту громадян регіону. Однак це потрібно робити не одразу, а поступово змінюючи законодавчу базу для попередження „революційних” процесів в бюджетній системі України. В якості експерименту я б запропонував обрати один регіон, який поступається іншим регіонам в надходженнях до Держбюджету, та повністю звільнити його на певний період від зобов’язань перед Держбюджетом, разом з тим відмовити цьому регіону від надання міжбюджетних трансфертів. Для попередження зриву всього бюджетного процесу необхідно проводити експеримент в короткий термін та встановити в регіоні жорсткий державний контроль для попередження сепаратистських настроїв. На мою думку, даний захід покаже, наскільки насправді територія забезпечена власними фінансовими ресурсами.

Другою моделлю бюджетного регулювання є кооперативна. Модель характеризується: значною участю місцевої влади в розподілі національного доходу та макроекономічної стабілізації; дольовою участю різних рівнів влади у головних національних податках; активною політикою горизонтального бюджетного вирівнювання та затвердженням принципу територіальної справедливості.

Найбільшого розвитку модель набула у Німеччині. Конституція ФРН затверджує принцип рівноправності податкових надходжень в дохідну частину від усіх територій. Для реалізації принципу в ФРН створена складна багатоступінчата система перерозподілу податкових надходжень між бюджетами. Надходження від податку з доходів фізосіб розподіляється рівними долями між федеральним та регіональними бюджетами (по 42,5 %), а залишок (15 %) зараховується в доходи місцевих бюджетів. В ФРН ПДВ займає місце регуляторного податку. Така система пояснюється тим, що федерація слідкує за одноманітністю податків в різних землях.

Для німецької бюджетної системи характерна трьохступінчата система міжбюджетного вирівнювання: 1) здійснюється дохідне вирівнювання через надходження ПДВ у бюджети суб’єктів федерації; 2) здійснюється перерозподіл бюджетних ресурсів між бюджетами земель без втручання федерального уряду; 3) здійснюється пряме надання грантів деяким територіям. Німецька система бюджетного регулювання передбачає, що всередині кожного суб’єкта федерації існує власна методика перерозподілу ресурсів між бюджетами муніципальних утворень [див. 22 <http://www.raexpert.ru/researches/regions/fin_levelling/>].

Бюджетна система Франції багатогранна, однак вирізняється великим ступенем централізації. Державний бюджет Франції акумулює приблизно 80 % всіх доходів і видатків фінансової системи. Через бюджетну систему Франції перерозподіляється приблизно 50 % національного доходу. У Франції немає єдності бюджетної системи. Кожен бюджет формально відокремлений. У дійсності існує відома централізація: бюджети нижчих адміністративних одиниць затверджуються виконавчою владою вищого ґатунку. Утім, високий рівень централізації і залежності місцевих бюджетів від державного не заважає Франції входити у вісімку найрозвиненіших країн світу. Головною причиною такої ситуації є направленість податкової політики на споживче оподаткування.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...