Меню сайта

Методи підвищення ефективності системи бюджетного регулювання в Україні

*Дані для обрахунку взято із Законів України про Державний бюджет за відповідні роки

Таблиця 1.3 Структура акцизного збору за 2003 - 2008 рр. в доходах Державного бюджету України (планові значення)*

Рік

Загальна сума доходів (прогнозне значення) на відповідний рік, тис. грн.

Загальна сума податкових надходжень (прогнозне значення) на відповідний рік, тис. грн.

Загальна сума надходжень від акцизного збору** (прогнозне значення) на відповідний рік, тис. грн.

Частка надходжень від акцизного збору у структурі загальних доходів бюджету на відповідний рік (прогнозне значення), %

Частка надходжень від акцизного збору у структурі податкових надходжень бюджету на відповідний рік (прогнозне значення), %

2003

53 272 580,8

34 397 413,1

4 884 704,0

9

14

2004

65 215 662,8

44 352 102,5

6 742 790,0

10

15

2005

106 124 985,5

74 879 090,5

8 395 341 ,0

8

11

2006

127 516 631,0

91 460 147,8

10 471 526,0

8

12

2007

157 287 046,0

115 357 403,7

10 328 975,0

7

9

2008

215 359 392,3

157 709 312,1

12 950 815,0

6

8

*Дані для обрахунку взято із Законів України про Державний бюджет за відповідні роки

**Акциз на українські й імпортні товари обраховано разом

Додаток 2

Таблиця 2.1 Структура неподаткових надходжень за 2003-2008 рр. в доходах Державного бюджету України (планові значення)*

Рік

Загальна сума доходів (прогнозне значення) на відповідний рік, тис. грн.

Загальна сума неподаткових надходжень (прогнозне значення) на відповідний рік, тис. грн.

Частка неподаткових надходжень у структурі загальних доходів бюджету на відповідний рік (прогнозне значення), %

2003

53 272 580,8

15 667 142,4

29

2004

65 215 662,8

18 238 745,9

28

2005

106 124 985,5

28 823 617,8

27

2006

127 516 631,0

32 148 186,7

25

2007

157 287 046,0

35 637 877,1

23

2008

215 359 392,3

43 961 286,4

20

*Дані для обрахунку взято із Законів України про Державний бюджет за відповідні роки

Додаток 3

Таблиця 3.1 Поточні видатки Державного бюджету України в структурі загальних видатків, млн. грн

Рік

Загальний обсяг видатків (план)

Загальний обсяг видатків (факт)

Обсяг поточних видатків (план)

Обсяг поточних видатків (факт)

Частка поточних видатків у загальних (план), %

Частка поточних видатків у загальних (факт), %

Відсоток виконання плану по загальних видатках, %

Відсоток виконання поточних видатків, %

2003

79 959

75 874

66 164

63 898

83

84

95

97

2004

81 650

79 471

65 512

64 418

80

81

97

98

2005

94 200

93 000

89 200

88 300

95

95

99

99

2006

140 199

137 108

122 910

121 649

88

89

98

99

2007

174 632

174 236

149 800

148 407

86

85

99

99

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...