Меню сайта

Вдосконалення управління кредитними ризиками

ВИСНОВКИ

В дипломній роботі виявлено тенденції та обґрунтовано перспективні напрямки розвитку кредитних спілок в Україні. Отримано такі висновки:

. Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.

. Світовий досвід свідчить, що на ринку мікрокредитування великим успіхом користуються кредитні спілки. Сьогодні згідно з статистикою в Україні зареєстровано понад 1100 кредитних спілок. Законодавча база для їх створення і функціонування представлена законом України „Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 р., де визначені організаційні, правові та економічні умови створення і діяльності кредитних союзів та їх об’єднань. Велика частина кредитних спілок сконцентрована в Києві, Київській, Донецькій, Харківській, Луганській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях і об’єднує понад 300 тис. фізичних осіб. Загальний об’єм активів кредитних спілок понад 250 млн.грн. Близько 93% активів розміщені в кредитах. Загальний об’єм капіталу кредитних спілок близько 100 млн.грн., з яких 12% - за рахунок резервного капіталу, 70% - пайового і 18% - додаткового.

. У червні 1994 року кредитні спілки із 17 областей України заснували Національну асоціацію кредитних спілок України (НАКСУ), що утворена для вирішення проблем пов’язаних з розвитком кредитного руху в Україні, для поліпшення соціально - економічного стану середніх верств населення, як координаційна та уніфікована структура, яка об’єднує кредитні спілки в життєздатний механізм. У 2001 році кількість членів кредитних спілок НАКСУ була близько 13 тис.чол., то вже зараз вона сягає понад 230 тис.чол. Тільки за період з 2001 року по 2007 рік загальна сума активів кредитних спілок - членів НАКСУ зросла на 145 млн.грн. Це означає, що вони розвиваються, що зростає ефективність їх роботи.

. Об’єктом дослідження в роботі обрана кредитна спілка „Фаворит-Миколаїв”, основною метою якого є інтенсифікація збуту товарів побутової техніки мережі магазинів „Фокстрот”. Ця спілка почала функціонувати в квітні 2004 р. Сьогодні в Миколаєві існує 29 представництв „Фавориту”, які об’єднують понад 8500 членів.

. За 3 місяці кількість членів кредитної спілки зросла на 1381 чоловік (56,7 %), відповідно зросла і сума кожного виду внесків, окрім короткострокових депозитних внесків, сума яких зменшилась на 49006 грн. (60,3 %). Зниження короткострокових депозитних внесків означає те, що члени спілки стали робити внески на більш довгий термін. Кредитні ресурси кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв” зросли за 3 місяці на 916996 грн. (105,8)%. Найбільшу частку в кредитних ресурсах кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв” мають залучені кошти - 72,7%.

. В роботі проведена рейтингова оцінка діяльності кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв”, яка показала, що фінансовий стан згідно з сумарним балом (93) дуже добрий. Основними перевагами кредитних спілок є наступне:

механізм утворення та реєстрації кредитної спілки простіший і дешевший;

статус неприбуткової організації дає пільги в оподаткуванні;

члени спілки мають змогу швидко отримати кредит.

Однак поряд з перевагами існують і недоліки, серед яких слід відмітити:

недостатньо опрацьована законодавча і нормативна база;

обмежений перелік послуг, що пропонує кредитна спілка;

практично відсутня рекламна діяльність.

. Для поліпшення діяльності кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв” пропонується:

розширити сферу її функціонування, тобто збільшити кількість послуг, які могли б надаватися цими фінансовими установами;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...