Меню сайта

Умови і варіанти завдань для виконання індивідуальних завдань студентами

Номер завдання для виконання індивідуального завдання відповідає порядковому номеру студента за списком який наведено в наказі № _ від р., або порядковому номеру студента в журналі відповідної академічної групи навчання.

Для виконання практичної частини індивідуального завдання необхідно використати вхідну інформацію та скоригувати її на значення показників які містяться в кожному індивідуальному завданні.

Виконане індивідуальне завдання яке вміщує два теоретичних завдання і практичне завдання зі складання сукупності бюджетів (12 бюджетів), необхідно здати на кафедру фінансів підприємств за два тижні до початку екзаменаційної сесії, з оформленням у відповідності з вимогами.

Завдання 1.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Розкрити сутність фінансового планування і прогнозування.

1.2.

Бюджетування інвестицій сутність, порядок реалізації та взаємозв`язок з іншими бюджетами підприємства.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

10%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією В

5%

2.3.

Попередня оплата за матеріали В1 і В2 (30 кал. дні), за фактом -15%

20%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

3 000,0

Завдання 2.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність, особливості, значення методів та елементів фінансового планування і прогнозування.

1.2.

Порядок та процедура узгодження операційних бюджетів.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

5%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією В

1%

2.3.

Попередня оплата за матеріали А1 і А2 (30 кал. дні), за фактом - 25%

15%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

4 000,0

Завдання 3.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність технології бюджетування за центрами відповідальності.

1.2.

Система матеріального стимулювання та відповідальність при бюджетуванні.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

0%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією В

2%

2.3.

Попередня оплата за матеріали А1 і А2 (45 кал. дні), за фактом - 5%

25%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

5 000,0

Завдання 4.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Функції і принципи побудови системи бюджетування на підприємстві.

1.2.

Проблемні аспекти впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

5%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією А

3,5%

2.3.

Попередня оплата за матеріали В1 і В2 (30 кал. дні) за фактом - 10%

25%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією В

2 000,0

Завдання 5.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Основні завдання та загальні критерії оцінки системи бюджетування.

1.2.

Традиційне і процесно-орієнтоване бюджетування їх сутність, особливості побудови, переваги, недоліки.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

7,5%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією А

0%

2.3.

Попередня оплата за матеріали В1 і В2 (30 кал. дні), за фактом - 20%

15%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією В

3 000,0

Завдання 6.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність та значення бюджетування в системі фінансового менеджменту.

1.2.

Критерії оцінки результатів діяльності центрів бюджетування як первинна ланка системи внутрішнього моніторингу.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

0%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією А

5%

2.3.

Попередня оплата за матеріали В1 і В2 (45 кал. дні), за фактом - 30%

5%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією В

500,0

Завдання 7.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Фінансові бюджети їх характеристика.

1.2.

Класифікація відхилень та деталізація чи узагальнення висновків за відхиленнями.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна обсягу реалізації продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

10%

2.2.

Вартість одиниці матеріалу А1

20,0 грн.

2.3.

Попередня оплата за матеріали А1 і А2 (45 кал. дні), за фактом - 0%

30%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією А

2 500,0

Завдання 8.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Особливості бюджетування в промисловості, торгівлі та фінансових установах.

1.2.

Оцінка виконання основних операційних та фінансових бюджетів з використанням факторного аналізу відхилень.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна обсягу реалізації продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

5%

2.2.

Вартість одиниці матеріалу А2

12,0 грн.

2.3.

Попередня оплата за матеріали А1 і А2 (45 кал. дні), за фактом - 10%

20%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією А

500,0

Завдання 9.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Етапи впровадження бюджетування і послідовність його виконання.

1.2.

Дати характеристику контролінгу та бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємств.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна обсягу реалізації продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

2,5%

2.2.

Вартість одиниці матеріалу В2

15,0 грн.

2.3.

Відстрочка в оплаті за матеріали В1 і В2 (45 кал. дні), за фактом - 30%

5%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією А

4 500,0

Завдання 10.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність технології бюджетування за видами діяльності.

1.2.

Організація бюджетного контролю на підприємствах: вітчизняна і зарубіжна практика.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна обсягу реалізації продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

0%

2.2.

Вартість одиниці матеріалу В1

10,0 грн.

2.3.

Відстрочка в оплаті за матеріали В1 і В2 (15 кал. дні), за фактом - 45%

20%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією В

3 500,0

Завдання 11.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Характеристика системи моніторингу виконання узгодженої системи бюджетів, шляхи її вдосконалення.

1.2.

Сутність технології проектного бюджетування.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Кількість одиниць матеріалу - А1, для виробництва одиниці продукції А

4

2.2.

Остаточна виплата заробітної плати за місяць 10 числа наступного за звітним місяця

45%

2.3.

Відстрочка в оплаті за матеріали В1 і В2 (45 кал. дні), за фактом - 5%

30%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

3 000,0

Завдання 12.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Функції структурних підрозділів підприємств та їх реалізація при бюджетуванні.

1.2.

Збалансована система оцінювальних критеріїв ефективності (BSC, Balanced Scorecard) та доцільність її використання при бюджетуванні.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Кількість одиниць матеріалу - А1, для виробництва одиниці продукції А

2

2.2.

Остаточна виплата заробітної плати за місяць 10 числа наступного за звітним місяця

40%

2.3.

Відстрочка в оплаті за матеріали А1 і А2 (15 кал. дні), за фактом - 35%

10%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

1 500,0

Завдання 13.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Побудова прогнозного балансу підприємства на бюджетний період.

1.2.

Класифікація та розкриття сутності основних методів оцінки ризиків при бюджетуванні.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Кількість одиниць матеріалу - А2, для виробництва одиниці продукції А

2

2.2.

Попередня оплата (15 календарних дні), витрат на забезпечення виробничого процесу за продукцією А; за фактом - 35%

15%

2.3.

Сума витрат на доставку одиниці продукції А

3,0 грн.

2.4.

Сума витрати на НДПКР

4 000,0

Завдання 14.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність, значення та класифікація центрів відповідальності при бюджетуванні.

1.2.

Характеристика і порядок побудови бюджету фінансового результату.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Кількість одиниць матеріалу - В2, для виробництва одиниці продукції В

5

2.2.

Попередня оплата (45 календарних дні), витрат на забезпечення виробничого процесу за продукцією В; за фактом - 35%

15%

2.3.

Сума витрат на доставку одиниці продукції В

2,0 грн.

2.4.

Сума витрати на НДПКР

6 000,0

Завдання 15.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність механізму узгодження операційних й фінансових бюджетів.

1.2.

Методи та заходи з мінімізації впливу ризиків при бюджетуванні.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

10%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією В

1%

2.3.

Попередня оплата за матеріали А1 і А2 (45 кал. дні), за фактом - 5%

25%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією В

2 000,0

Завдання 16.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Структура консолідованого бюджету суб`єктів господарювання.

1.2.

Характеристика критеріїв визначення суттєвості відхилень та доцільності проведення коригуючих змін.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

5%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією В

5%

2.3.

Попередня оплата за матеріали В1 і В2 (30 кал. дні) за фактом - 15%

20%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

5 000,0

Завдання 17.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність галузевої специфіки в організації фінансової діяльності підприємств.

1.2.

Технологія побудови бюджету грошових коштів.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

0%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією А

3,5%

2.3.

Попередня оплата за матеріали А1 і А2 (30 кал. дні), за фактом - 25%

15%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

4 000,0

Завдання 18.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність, значення планування і оцінки діяльності підрозділів в системі внутрішнього контролю при бюджетуванні.

1.2.

Характеристика алгоритму формування преміювального фонду різних підрозділів суб`єктів господарювання.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

5%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією В

2%

2.3.

Попередня оплата за матеріали В1 і В2 (30 кал. дні) за фактом - 10%

25%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

3 000,0

Завдання 19.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність бюджетів допоміжних матеріалів, загальновиробничих витрат, комерційних й загальногосподарських витрат.

1.2.

Принципи побудови системи матеріального стимулювання на підприємстві при бюджету ванні.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

7,5%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією А

5%

2.3.

Попередня оплата за продукцією А (15 кал. дні), за фактом - 30%

30%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією А

500,0

Завдання 20.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність системи обліку відповідальності як інформаційного забезпечення системи матеріального заохочення.

1.2.

Технології бюджетування за рівнями управління підприємства.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

0%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією А

0%

2.3.

Попередня оплата за продукцією В (15 кал. дні), за фактом - 50%

10%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією А

2 500,0

Завдання 21.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Характеристика та класифікація ризиків (ділові, фінансові, сукупні) при бюджетуванні.

1.2.

Аналіз виконання узгоджених бюджетів, напрямки його поліпшення.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна обсягу реалізації продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

10%

2.2.

Вартість одиниці матеріалу А2

12,0 грн.

2.3.

Попередня оплата за продукцією В (15 кал. дні), за фактом - 60%

0%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

2 000,0

Завдання 22.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність методів і критеріїв розподілу постійних витрат та формування бюджету постійних витрат.

1.2.

Оцінка ймовірності виконання бюджету в цілому по підприємству.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна обсягу реалізації продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

5%

2.2.

Вартість одиниці матеріалу А1

20,0 грн.

2.3.

Відстрочка в платі за продукцією В (30 кал. дні), за фактом - 25%

25%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією В

3 000,0

Завдання 23.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність ризиків які впливають на точність виконання бюджету для підприємства.

1.2.

Система бюджетів на підприємстві, сутність та взаємозв`язок її складових.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Кількість одиниць матеріалу - В2, для виробництва одиниці продукції В

5

2.2.

Попередня оплата (45 календарних дні), витрат на забезпечення виробничого процесу за продукцією В; за фактом - 40%

10%

2.3.

Відстрочка в платі за продукцією А (45 кал. дні), за фактом - 30%

15%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

4 000,0

Завдання 24.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність поточного та стратегічного бюджетування.

1.2.

Технологія побудови бюджету інвестиційного фінансування (капітальних вкладень).

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

10%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією В

1%

2.3.

Відстрочка в платі за продукцією В (15 кал. дні), за фактом - 25%

45%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією В

3 000,0

Завдання 25.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Техніка побудови бюджетів продаж, виробничої програми, запасів готової продукції.

1.2.

Порівняльна характеристика різних точок зору щодо сутності та функцій бюджетування на підприємстві.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна обсягу реалізації продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

0%

2.2.

Вартість одиниці матеріалу В1

10,0 грн.

2.3.

Відстрочка в платі за продукцією А (45 кал. дні), за фактом - 30%

15%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

3 000,0

Завдання 26.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність взаємозв`язку фінансових бюджетів з операційними.

1.2.

Оцінка та критерії прийняття рішень по інвестиціям, в умовах невизначеності.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Кількість одиниць матеріалу - А1, для виробництва одиниці продукції А

4

2.2.

Остаточна виплата заробітної плати за місяць 10 числа наступного за звітним місяця

45%

2.3.

Відстрочка в платі за продукцією В (15 кал. дні), за фактом - 40%

30%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією В

3 500,0

Завдання 27.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Технологія побудови основних матеріалів, загально-виробничих витрат, комерційних й загальногосподарських витрат.

1.2.

Характеристика основних ризиків невиконання операційних бюджетів.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Кількість одиниць матеріалу - А1, для виробництва одиниці продукції А

2

2.2.

Остаточна виплата заробітної плати за місяць 10 числа наступного за звітним місяця

40%

2.3.

Сума витрат на доставку одиниці продукції А

3,0 грн.

2.4.

Сума витрати на НДПКР

4 000,0

Завдання 28.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Сутність та значення „ковзаючого” способу бюджетування.

1.2.

Характеристика і значення основних бюджетів в діяльності підприємства.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Кількість одиниць матеріалу - А2, для виробництва одиниці продукції А

2

2.2.

Попередня оплата (45 календарних дні), витрат з комерційної діяльності за продукцією А; за фактом - 5%

40%

2.3.

Відстрочка в оплаті за матеріали А1 і А2 (15 кал. дні), за фактом - 30%

10%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

1 500,0

Завдання 29.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Характеристика існуючих підходів до бюджетування

1.2.

Сутність та технологія побудови спеціальних і допоміжних бюджетів.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції В кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

7,5%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією А

5%

2.3.

Попередня оплата (45 календарних дні), витрат з комерційної діяльності за продукцією В; за фактом - 25%

50%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці виробничого персоналу за продукцією А

500,0

Завдання 30.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Порівняльна характеристика бюджетування і фінансового планування.

1.2.

Техніка узгодження системи бюджетів на підприємстві.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

5%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією В

5%

2.3.

Попередня оплата (45 календарних дні), витрат на забезпечення виробничого процесу за продукцією В; за фактом - 15%

35%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

4 000,0

Завдання 31.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Визначення та планування потреби в капіталі підприємства, як важливий етап системи бюджетування.

1.2.

Особливості бюджетування в фінансових установах.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

0%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією А

3,5%

2.3.

Попередня оплата (15 календарних дні), витрат на забезпечення виробничого процесу за продукцією В; за фактом - 20%

40%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

5 000,0

Завдання 32.

1.

Відповісти (письмово) на поставлені питання.

1.1.

Порівняльна характеристика різних точок зору щодо сутності та функцій бюджетування на підприємстві.

1.2.

Технології бюджетування за рівнями управління підприємства.

2.

Виконати індивідуальне завдання використовуючи наступні дані:

2.1.

Зміна ціни продукції А кожного наступного місяця в порівнянні з попереднім

10%

2.2.

Безнадійна дебіторська заборгованість за продукцією В

5%

2.3.

Попередня оплата (45 календарних дні), витрат на забезпечення виробничого процесу за продукцією А; за фактом - 40%

50%

2.4.

Постійні витрати на оплату праці (постачання і логістика)

10 000,0

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...