Меню сайта

Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів

· сукупність якісних та вартісних характеристик товару, яка забезпечує задоволення конкретної потреби і визначає його привабливість в очах споживача.

Таким чином, конкурентоспроможність більш широке поняття, ніж якість, воно включає:

· якість як обов’язковий компонент;

· економіку створення, збуту, сервісу товару; економічні можливості споживача.

Слід розрізняти якість та конкурентоспроможність твору. Якість – це просто сукупність тих властивостей товару, які роблять можливим виконання заданих функцій і тим самим задовольняють потребу. Порівнюючи якість двох виробів, ми просто порівнюємо ступінь корисності кожного з них. В той же час, конкурентоспроможність, на відміну від якості товару, визначається тільки тими властивостями, які становлять суттєвий інтерес для споживача і, безумовно, гарантують задоволення певних потреб.

У цілому показники конкурентоспроможності продовольчих товарів характеризують:

· функціональність товарної продукції під час товароруху і використання за призначенням (стандартизовані та регламентовані показники, харчова цінність, здатність товару зберігатися, зручність у використанні);

· економічність виробництва і товароруху (собівартість, ціна споживання);

· престижність споживання (експертна оцінка);

· патентно-правові характеристики .

Таким чином, характеризуючи конкурентоспроможність будь-якого товару, необхідно звернути увагу на наступне:

· конкурентоспроможність товару може бути визначена тільки у результаті його порівняння з іншим товаром, а отже є відносним показником;

· конкурентоспроможність за своєю суттю відображає відмінність продукції від товару-конкурента за ступенем задоволення конкретної суспільної потреби;

· для визначення конкурентоспроможності товару необхідно не просто порівняти його з іншими товарами за ступенем їх відповідності конкретній суспільній потребі, але й врахувати при цьому витрати на маркетинг і витрати споживача на придбання і використання товару для задоволення своїх потреб.

Крім того, слід мати на увазі, що робота щодо підвищення конкурентоспроможності товару ведеться постійно протягом усього “життєвого циклу” товару. Товар є сукупністю трьох складових:

· корисності;

· ціни;

· іміджу.

Ціна та якість є найважливішими ринковими характеристиками товару для споживача. Проте їх оптимальне співвідношення ще не гарантує ринковий успіх продукції. На оцінку товару покупцем виливають смаки, звички. Сукупність стійких уявлень (інколи суто емоційних, а не професійних) і створює імідж товару.

Імідж (англ. image – образ) – це сформоване і постійно підтримуване стійке уявлення покупців про престижність товару, послуги, торгової марки, фірми. В основу іміджу покладено якісні переваги одного виробу над іншими.

Таким чином, дослідження конкурентоспроможності товарів передбачає комплексне вивчення характеристик об’єкта. Результати такого дослідження доцільно відобразити у вигляді дерева властивостей.

Дерево властивостей – це графічне зображення багаторівневої (ієрархічної) структури, яка відтворює сукупність властивостей продукції. Дерево властивостей для харчових продуктів повинно відображати щонайменше функціональність, естетичність, екологічність та економічність об’єкта дослідження.

Функціональність – пристосованість об’єкта до функціонування (використання). Проявляється в різних періодах життєвого циклу об’єкта:

· під час товароруху (транспортування, зберігання, підготовки до реалізації, реалізації);

· під час використання за призначенням (споживання).

Екологічні властивості характеризують показники впливу об’єкта і людини на навколишнє середовище. Естетичні показники характеризують дизайн та зовнішній вигляд товару.

Економічність об’єкта характеризують такі показники, як: собівартість, ціна реалізації, оптові, дрібнооптові ціни і т. ін.

Розглянемо узагальнену структуру факторів конкурентоспроможності, які враховуються індивідуальним споживачем та характерні для країн із розвиненою ринковою економікою.

Розглянувши рис. 2, слід зважити, що під терміном “прицільна якість” у маркетингу розуміється такий рівень якісних параметрів, який максимально відповідає потребам і можливостям споживачів відповідного сегменту.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...