Меню сайта

Використання інформаційних систем і технологій в обліку для вдосконалення діяльності ТОВ «Каскад»

- функції для роботи з комплексними числами;

- функції для перетворення чисел з однієї системи числення в іншу

- функції для перетворення величин з однієї системи мір і ваг в іншу.

Інформаційні функції - призначені для визначення типу даних, збережених в осередку. Інформаційні функції перевіряють виконання якоїсь умови і повертають у залежності від результату значення ІСТИНА або НЕПРАВДА. Так, якщо осередок містить парне значення, функція ЕЧЕТН повертає значення ІСТИНА. Якщо в діапазоні функцій мається порожній осередок, можна скористатися функцією СЧИТАТЬПУСТОТЫ, або ЕПУСТО.

Логічні функції - призначені для перевірки виконання умови або для перевірки декількох умов. Так, функція ЯКЩО дозволяє визначити, чи виконується зазначена умова, і повертає одне значення якщо умова щира, і інше - якщо воно ложно.

Статистичні функції дозволяють виконувати статистичний аналіз діапазонів даних. Наприклад, за допомогою статистичної функції можна провести пряму по групі значень, обчислити кут нахилу і крапку перетинання з віссю Y та інше.

За допомогою фінансових функцій здійснюються такі типові фінансові розрахунки, як обчислення суми платежу по позичці, обсяг періодичної виплати по вкладенню або позичці, вартість вкладення або позички по завершенні усіх відкладених платежів. Аргументами фінансових функцій часто є наступні величини:

- майбутнє значення - вартість вкладення або позички по завершенні усіх відкладених платежів.

- виплата - обсяг періодичної виплати по вкладенню або позичці.

- режим виплат - режим, у якому здійснюються виплати (наприкінці або на початку місяця).

- ставка - процентна ставка або норма знижки по вкладенню або позичці.

- поточне значення - початкова вартість вкладення або позички. Наприклад, початкова вартість позички дорівнює сумі позики.

- число періодів - загальна кількість платежів або періодів виплат.

Функції для роботи з базами даних - з їхньою допомогою, наприклад, можна визначити кількість записів у таблиці про продажі або витягти необхідні записи. Імена багатьох функцій роботи з базами даних часто починаються з букви " Д" . Ці функції, що іноді також називаються «Д-функциями», мають три аргументи - база даних, поле й умова.

Аргументом «база даних» є діапазон, що містить список. Цей діапазон повинний включати рядок з назвами полів.

Аргумент «поле» повинний містити ім'я стовпця, по якому варто обчислити підсумок.

Аргумент «умова» є адресою діапазону, що містить умови.

За допомогою функцій обробки тексту можна за допомогою формул робити дії над рядкам тексту, наприклад, змінити регістр або визначити довжину рядка. Можна також об'єднати кілька рядків в одну. Наприклад. щоб за допомогою функцій СЬОГОДНІ і ТЕКСТ створити повідомлення, що містить поточну дату і привести його до виду "дд-ммм-гг". потрібно ввести наступну формулу:

="Балансовий звіт від "&ТЕКСТ(СЬОГОДНІ(),"дд-мм-гг")

Функції роботи з датою і часом дозволяють аналізувати і працювати зі значеннями дати і часу у формулах.

Функції посилання й автоподстановки. Якщо необхідно здійснювати пошук у списках або таблицях або якщо необхідно знайти посилання до осередку, використовуються функції посилання й автоподстановки. Наприклад, для пошуку значення в таблиці - функція ВПР, а для пошуку положення значення в списку - функція ПОИСКПОЗ.

Якщо необхідно виконати складні обчислення, можна скористатися з можливості створення своїх власних функцій. Свої власні функції можуть бути створені за допомогою мови VBA.

Нижче приведені приклади найбільше часто використовуваних формул у Microsoft Excel.

Обчислення балансу

У Excel можна створити касову книгу для відстеження банківських операцій. Як частину листа можна створити формулу для обчислення балансу. У даному прикладі передбачається, що осередок F6 містить попередній баланс, осередок D7 містить проміжний підсумок прибуткової частини по першій операції, а осередок E7 містить суму отриманої готівки.

Для того щоб розрахувати поточний баланс для першої операції, введемо в осередок F7 наступну формулу:

=СУМ(F6,D7,-E7)

Об'єднання імені і прізвища

Список імен з одного стовпця можна об'єднати зі списком прізвищ з іншого стовпця за допомогою формули. У цих прикладах передбачається, що осередок D5 містить ім'я, а осередок E5 містить прізвище. Для того щоб відобразити повне ім'я у форматі «ім'я прізвище» (наприклад, «Петро Іванов»):

=D5&" "&E5

Для того щоб відобразити повне ім'я у форматі «прізвище, ім'я» (наприклад, «Іванов, Петро»):

=E5&", "&D5

Об'єднання дати з текстом

Для того щоб об'єднати, або зчепити, два значення з метою одержання одного безперервного текстового значення, використовується текстовий оператор & (амперсанд). Для того щоб приєднати число, дату або значення часу, що зберігається в осередку, до текстового рядка, використовується функція ТЕКСТ. Наприклад, якщо осередок F5 містить дату 05.06.96, можна за допомогою наступної формули відобразити текст «Дата звіту: 05.06.96»:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...