Меню сайта

Розрахунково-аналітична частина

Цвр = Цкон +/- Деф , г.од. / од. продукції,

де Цкон — ціна конкуруючого зразка товару

Деф - додатковий ефект (+) у сфері використання товару внаслідок поліпшення споживчих якостей його нового зразка або зниження (-) , якщо на ринок пропонується товар з гіршими споживчими якостями , ніж зразок-конкурент.

Цвр = 6466.8 + 2952.62 = 9419.42 г.од. / од. продукції

Для визначення величини Деф розробляємо кошторис витрат на експлуатацію приладів .

Витрати на річну оплату праці оператора складають:

Воп=Гт.с · Фр · (1+Ндп / 100) · (1+Ндз / 100) · (1+Нс.з / 100) , г.од.

де Гт.с - годинна тарифна ставка оператора, г.од. / годину

Фр - річний фонд часу використання приладу (див. розділ I)

Гнт.с. = 0.6 г.од. / годину Гбт.с. = 0.75 г.од. / годину

Фнр = 3760 Фнт.с. = 3640

Вноп = 0.6 * 3760 * ( 1+ 10/100) * (1+ 10/100) * (1+ 37.5/100) =

= 0.6*3760 * 1.1 * 1.1 * 1.375= = 3753.42 г.од.

Вбоп = 0.75 * 3640 * (1 + 10/100) (1+ 10/100) (1+ 37.5/100) =

= 0.75 * 3640 * 1.1 * 1.1* 1.375 = 4542.04 г.од.

Річні витрати на електроенергію для живлення приладу складають:

Вел = Пс / 1000 · Фр · Цел , г. одиниць

де Пс - потужність споживання приладу , Вт (табл 2)

Цел - ціна 1 кВт. год електроенергії (розділ VI)

Псн = 400 Вт Псб = 800 Вт

Цел = 0.2 кВт. Год

Внел = 400/1000 * 0.2 * 3760 = 0.08 * 3760 = 300.8 г. одиниць

Вбел = 800/1000 * 0.2 * 3640 = 0.16 * 3640 = 582.4 г. одиниць

Річні витрати на поточний ремонт, технічне обслуговування та експлуатаційні матеріали визначаються, виходячи з нормативу цих витрат на 1000 годин роботи приладу (норматив Нт.о , табл. 2).

Вт.о = Кбал · Нт.о · Фр / (100·1000) , г.од. ,

де Кбал - балансова вартість приладу у споживача , г.од.

Вт.он = 5927.9 * 3 * 3760 / (100 * 1000) = 668.67 г.од.

Втоб = 7113.48 * 8 * 3640 / (100 * 1000) = 2071.45 г.од.

Кбалн = Цнж · Кт г.од.

Кт = 1.1 г.од.

Кбалн = 5389 * 1.1 = 5927.9 г.од.

Кбалб = Цкон · Кт г.од. ,

де Кт - коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (1,1)

Кбалб = 6466.8 * 1.1 = 7113.48 г.од.

Річні витрати на амортизацію приладу визначаються

Вам = Кбал · Нам / 100 , г.од.

де Нам - річна норма амортизації приладу

Нам =

15%

Вамн = 5927,9 * 15/100 = 889.19 г.од.

Вамб = 7113,48 * 15/100 = 1067,02 г.од.

Таблиця 16.

Кошторис річних витрат на експлуатацію приладу

Елементи витрат

Позначення

Величини за варіантами, г.од./рік

База

проект

1. Оплата праці опе-ратора-прибориста (з урахуваннями)

2. Амортизація

3. Електроенергія

4. Поточний ремонт, технічне обслугову-вання та експлуата-ційні матеріали

5. Інші витрати

Воп

Вам

Вел

Вт.о

Він

4542.04

1067.02

582.4

2071.45

165.26

3753.42

889.19

300.8

668.67

112.24

Разом витрат

Век

8428.17

5724.32

Визначаємо додатковий ефект у сфері використання товару

Деф = Цкон · (Кін · Кд - 1) + Ве, г.од. / од. продукції

де Кін - інтегральний коефіцієнт зростання продуктивності

модернізованого приладу (визначений в розділі I) ;

Кд - коефіцієнт зростання строку служби ;

Век - зміна поточних експлуатаційних витрат споживача при використанні модернізованого варіанту приладу замість його базового зразка за строк його служби, г.одиниць

Деф = 6466.8 * (1.3416 * 1 - 1) + 743.56 = 2952.62 г.од. / од. продукції

Визначаємо коефіцієнт Кд :

Кд = (1 / Тсб + Ен) / (1 / Тсн + Ен) ,

де Тсб і Тсн - строки служби базового та нового зразків приладу (табл.2)

Ен - нормативний коефіцієнт окупності капіталовкладень (0,15)

Тсб = Тсн = 8 років

Ен = 0.15

Кд = (1/8 + 0.15)/(1/8 + 0.15) = 1

Визначаємо величину Век :

Век = (Векб - Векн) · (1/ Тсн + Ен) г.од.

де Векб і Векн - річні експлуатаційні витрати споживача при використанні базового і модернізованого варіантів приладу (табл. 16)

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...