Меню сайта

Оцінка фінансових ризиків при використанні залучених коштів.

З наведеної таблиці можна побачити наскільки підвищились витрати на виробництво продукції в результаті виготовлення нового виду продукції. Але ці витрати поки що мало себе виправдали і навіть принесли збитки підприємству в 3 та 4 кварталах 1997 року. Таку динаміку більш наглядно можна прослідкувати на діаграмі 2.

Діаграма 2.

З даної діаграми можна побачити питому вагу кожного показника від валового доходу. Отже ми бачимо, що з кожним квартало підвищувались затрати на виробництво готової продукції. Це обумовлено тим, що незважаючи на те, що підприємcтво отримало кредит, воно всі кредитні ресурси використало на закупівлю насіння горошку, а витрати, які були пов‘язані з митнецею та посівом підприємство взяло на себе. В третьому кварталі 1997 року затрати підприємства значно перевищували прибутки, а це говорить про те, що витрати по вирощуванню горошку були значно вищими ніж прибуток від іншої діяльності підприємства, а саме від виробництва та реалізації йогурту та сметани. Що стосується четвертого кварталу 1997 року, то значне підвищення збитків обумовлено тим, що кооператив не отримав прибутку від реалізації горошку і цей збиток значно перевищував прибуток від реалізації йогурту та сметани.

Із таблиць 3 та 7 ми можемо прослідкувати вплив фактора сезонних коливань на результат фінансово-господарської діяльності підприємства. В зв‘язку з несприятливими кліматичними умовами, які відбулися під час збору врожаю, врожайність горошку склала лише 984,2 кг з 1га, замість очікуваних 2500 кг з 1 га. В зв‘язку з цим різко знизився показник рентабельності реалізації в 3 кварталі 1997 року і склав –0,53. Це пояснюється тим, що обсяг реалізації горошку був незначний (15%). У 4 кварталі обсяг реалізації “Зеленого горошку” склав 60% готової продукції. Саме цим і пояснюється підвищення, хоч і не до бажаного рівня, рентабельності реалізації до –0,19. Решта 25% готової продукції кооперативом була реалізована у наступному 1998 році у 1 кварталі. За рахунок цього показник підвищився до 0,48.

Як видно з таблиці 8 з появою нового виду продукції вплив сезонного фактору дуже значний на результат фінансово-господарської діяльності кооператива “Контакт”. Проте цей фактор, як і попередній ніяк не вплинув на результати від реалізації решти видів продукції, яку виготовляє кооператив. Це можна прослідкувати в таблиці 8: обсяг виробництва йогуртів в асортименті та сметани повністю співпадає з обсягом реалізації готової продукції у тому ж кварталі.

Таблиця 8. Структура асортименту виготовленої продукції за 1997 рік.

Найменування продукції

обсяг

виробництва

     

обсяг

реалізації

мл

Ціна за 1 шт, грн

шт.

грн.

%

шт

грн.

%

Всього виготовлено продукції

358704,75

100

341028,75

100

1. Йогурти в асортименті

1.квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

125

125

125

125

0,5

0,5

0,5

0,5

60 000

60 000

60 000

60 000

30 000

30 000

30 000

30 000

8,36

8,36

8,36

8,36

60 000

60 000

60 000

60 000

30 000

30 000

30 000

30 000

8,8

8,8

8,8

8,8

2. Сметана

1.квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

200

200

200

200

0,7

0,7

0,7

0,7

60 000

60 000

60 000

60 000

42 000

42 000

42 000

42 000

11,7

11,7

11,7

11,7

60 000

60 000

60 000

60 000

42 000

42 000

42 000

42 000

12,3

12,3

12,3

12,3

3. Горошок

1.квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

500

500

0,75

0,75

0

0

94 273

0

0

0

70 704,75

0

0

0

19,7

0

0

0

141 141

56 568

0

0

10605,75

42 423

3,1

12,4

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості ТзОВ Імперія жирів
В умовах нестабільності економічного середовища та міжнародної фінансової кризи виникає потреба у досконалому аналізі фінансового стану суб’єктів господарювання, основним елементом якого є аналіз фінансової стійкості. Такий є аналіз діяльності підприємства є досить важливим для його ділов ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...