Меню сайта

Сутність грошово-кредитної політики, її інструменти в Україні та зарубіжних країнах

Грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи США(ФРС) визначає тенденції розвитку не тільки економіки США, але й усієї світової економічної системи, оскільки долар відіграє роль міжнародної одиниці розрахунків у світовій торгівлі, по суті, перетворившись із національної валюти в міжнародну. Метою і завданням функціонування ФРС США є зростання промислового виробництва при максимальному рівні зайнятості, стабільність цін і помірні довгострокові процентні ставки. Для контролю за загальною масою грошей в обігу і кредитів у національній економіці ФРС використовує такі інструменти: регулювання облікової ставки, або ставки процентів, які сплачують комерційні банки за позичені у резервних банків гроші; встановлення норми обов'язкового резервування; операції на відкритому ринку, тобто купівля-продаж державних цінних паперів.

Пріоритетною ціллю грошово-кредитної політики Канади

є контроль за інфляційними процесами, тобто підтримання стабільності канадського долара. Головним інструментом грошово-кредитної політики центрального банку Канади являється зміна орієнтира ставки овернайт - середньої ставки, яку він бажає бачити на ринку, де основні фінансові інститути й великі корпорації позичають одне одному кошти на дуже короткий строк. Зміни даного орієнтира впливають як на обмінний курс канадського долара, так і на інші процентні ставки, рівень яких визначається монетарними умовами функціонування канадської економіки. Іншою процентною ставкою Банку є ставка Bank Rate, що тісно пов’язана з орієнтиром ставки овернайт, за якою він видає одноденні позички фінансовим інститутам. Bank Rate - частина інтервалу, який має назву «операційна зона» для ставки овернайт. Ширина інтервалу становить 0,5%, а нижньою та верхньою межами є ставки, за якими центральний банк Канади надає позички на один день фінансовим установам. Ставка Bank Rate дорівнює верхній межі операційної зони, а овернайт знаходиться посередині [11, с. 117]. Грошово-кредитні умови визначаються двома показниками - відсотковою ставкою та валютним курсом. Таким чином, зниження процентних ставок призводить до збільшення витрат та зменшення заощаджень, тоді як знецінення долара може стимулювати експортні поставки та стримувати імпорт. І навпаки, підвищення процентних ставок призводе до стримування внутрішніх витрат, а підвищення ціни долара сприяє зменшенню експортних поставок та стимулює імпорт [12].

Грошово-кредитну політику в Японії

розробляє та проводить Банк Японії, його призначення: забезпечення цінової стабільності і стабільності фінансової системи, створення основ для стійкого економічного розвитку. Основними інструментами грошово-кредитної політики Банку Японії є: коригування облікової ставки; регулювання обсягів купівлі-продажу облігацій та векселів; проведення обов'язкового резервування; регулювання операцій; моніторинг банківської діяльності; внесення пропозицій в плани банків [13]. Отже, грошово-кредитна політика Японії є прикладом вкрай ефективної політики, інструменти якої можуть бути використані з метою забезпечення зростання національної економіки.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...