Меню сайта

Сутність грошово-кредитної політики, її інструменти в Україні та зарубіжних країнах

Грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи США(ФРС) визначає тенденції розвитку не тільки економіки США, але й усієї світової економічної системи, оскільки долар відіграє роль міжнародної одиниці розрахунків у світовій торгівлі, по суті, перетворившись із національної валюти в міжнародну. Метою і завданням функціонування ФРС США є зростання промислового виробництва при максимальному рівні зайнятості, стабільність цін і помірні довгострокові процентні ставки. Для контролю за загальною масою грошей в обігу і кредитів у національній економіці ФРС використовує такі інструменти: регулювання облікової ставки, або ставки процентів, які сплачують комерційні банки за позичені у резервних банків гроші; встановлення норми обов'язкового резервування; операції на відкритому ринку, тобто купівля-продаж державних цінних паперів.

Пріоритетною ціллю грошово-кредитної політики Канади

є контроль за інфляційними процесами, тобто підтримання стабільності канадського долара. Головним інструментом грошово-кредитної політики центрального банку Канади являється зміна орієнтира ставки овернайт - середньої ставки, яку він бажає бачити на ринку, де основні фінансові інститути й великі корпорації позичають одне одному кошти на дуже короткий строк. Зміни даного орієнтира впливають як на обмінний курс канадського долара, так і на інші процентні ставки, рівень яких визначається монетарними умовами функціонування канадської економіки. Іншою процентною ставкою Банку є ставка Bank Rate, що тісно пов’язана з орієнтиром ставки овернайт, за якою він видає одноденні позички фінансовим інститутам. Bank Rate - частина інтервалу, який має назву «операційна зона» для ставки овернайт. Ширина інтервалу становить 0,5%, а нижньою та верхньою межами є ставки, за якими центральний банк Канади надає позички на один день фінансовим установам. Ставка Bank Rate дорівнює верхній межі операційної зони, а овернайт знаходиться посередині [11, с. 117]. Грошово-кредитні умови визначаються двома показниками - відсотковою ставкою та валютним курсом. Таким чином, зниження процентних ставок призводить до збільшення витрат та зменшення заощаджень, тоді як знецінення долара може стимулювати експортні поставки та стримувати імпорт. І навпаки, підвищення процентних ставок призводе до стримування внутрішніх витрат, а підвищення ціни долара сприяє зменшенню експортних поставок та стимулює імпорт [12].

Грошово-кредитну політику в Японії

розробляє та проводить Банк Японії, його призначення: забезпечення цінової стабільності і стабільності фінансової системи, створення основ для стійкого економічного розвитку. Основними інструментами грошово-кредитної політики Банку Японії є: коригування облікової ставки; регулювання обсягів купівлі-продажу облігацій та векселів; проведення обов'язкового резервування; регулювання операцій; моніторинг банківської діяльності; внесення пропозицій в плани банків [13]. Отже, грошово-кредитна політика Японії є прикладом вкрай ефективної політики, інструменти якої можуть бути використані з метою забезпечення зростання національної економіки.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...