Меню сайта

Сутність грошово-кредитної політики, її інструменти в Україні та зарубіжних країнах

Грошово-кредитну політику в Німеччині

здійснює Бундесбанк. Головним завданням банку, є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Для цього він використовує традиційний набір інструментів грошово-кредитного регулювання. Коли, як і які з них застосовувати, банк вирішує самостійно. Федеральний банк здійснює опосередкований вплив на відсоткові ставки, тобто забезпечує комерційні банки кредитними ресурсами.

Найефективнішими методами впливу на комерційні банки являються ломбардні, дисконтні кредити та операції на відкритому ринку. З метою надання дисконтних кредитів центральний банк Німеччини здійснює рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів [11]. Федеральний банк здійснює грошово-кредитну політику за допомогою таких інструментів: облікова політика; регулювання норм обов’язкового резервування; регулювання обсягу грошової маси; операції на відкритому ринку. Для забезпечення платоспроможності банківської системи центральним банком використовується такий інструмент грошово-кредитної політики як мінімальні резерви. Відповідно до цього кредитні інститути повинні зберігати мінімальні резерви у розмірі визначеного відсотка. При збільшенні чи зменшенні розмірів обов’язкових мінімальних резервів, Федеральний банк збільшує або зменшує масу кредитних ресурсів на ринку грошей. Банк здійснює касове виконання державного бюджету, операції з іноземною валютою і золотом, кредитує уряд і міжнародні організації.

У більшості країн світу встановлюють різні розміри облікових процентних ставок, враховуючи особливості функціонування економічної системи та рівень її розвитку, тенденції на світових фінансових ринках тощо. Офіційні облікові ставки деяких розвинених країн світу наведено у табл. 1. Зміною процентної ставки центральний банк може впливати на ставки за кредитами комерційних банків, на рівень інфляції в країні і курс національної валюти. Зниження процентних ставок тягне за собою збільшення ділової активності і зростання інфляції, тоді як при підвищенні процентних ставок спостерігається зниження ділової активності, падіння інфляції та зміцнення національної валюти. Величиною процентної ставки національні банки регулюють внутрішній валютний курс і економіку в цілому. Величину зміни процентної ставки зазвичай вимірюють у базисних пунктах (1 б.п. = 0.01%).

Таблиця 1. Офіційні облікові ставки Центральних банків розвинених країн у 2013 році[14]

Країна

Центральний банк

Ключова процентна ставка

Поточна ставка

США

FED (Federal Reserve)

Federal Funds Rate

0.25%

Єврозона

ECB (European Central Bank)

Refinancing tender

0.75%

Японія

BOJ (Bank of Japan)

Overnight Call Rate Target

0.10%

Канада

BOC (Bank of Canada)

Overnight Rate Target

1.00%

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...