Меню сайта

Існуючи системи оплати праці

При виплаті разових премій круг вибраних для цього осіб наперед не визначають. Розмір премії кожному з них за певний період встановлюють наказом керівника. При цьому враховують особистий внесок співробітника у діяльність організації, результат роботи підрозділу, в якому він виконує обов'язки, результат діяльності організації. Премії виплачують на підставі наказу керівника організації.

У наказі обов'язково повинні бути вказані:

1) прізвище, ім'я і по батькові премійованих осіб, їх табельні номери, посади і структурний підрозділ, в якому вони працюють;

2) причина виплати премії (наприклад, у зв'язку з перевиконанням

плану по випуску продукції, за підсумками діяльності організації

за рік і т. д.);

3) підстава для нарахування премії (наприклад, службова записка

керівника структурного підрозділу);

4) сума премії.

Величина премії може бути визначена на підставі Положення про

преміювання, прийнятого в організації. У нім повинні бути передбачені

показники преміювання, його умови, розміри і шкала, круг премійованих

працівників, джерело преміювання. На підставі цього Положення у

працівника (при виконанні їм показників і умов преміювання) виникає

право вимагати премії, а у працедавця − обов'язок її видати. Виплати

разових заохочувальних премій проводять тільки за рішенням працедавця.

При цьому співробітник не може оспорювати дії керівника, що відмовив

йому у виплаті разової премії.

Часто виникає питання: чи може працедавець без пояснення причин

позбавити людину премії, якщо вона передбачена Положенням про

преміювання не як разова, а як виплачувана за певний період при виконанні

показників преміювання? В даному випадку дії керівника неправомірні.

Рішення про зниження розміру грошового заохочення або позбавленні його

зовсім повинно бути мотивованим, заснованим на об'єктивних показниках

трудової діяльності працівника.

При відрядній системі оплати праці оплачують те кількість продукції

(робіт, послуг), яку людина провела. Подібна система може бути

- простою

- відрядно-преміальною,

- відрядно-прогресивною,

- побічно-відрядною,

- акордною.

При простій відрядній платні заробітну плату нараховують виходячи зі встановлених в організації відрядних розцінок за одиницю продукції і кількості створеної працівником продукції (робіт, послуг). Зарплату розраховують як твір цих показників.

Для того, щоб визначити розмір відрядної розцінки, необхідно розділити розмір годинної (денною) ставки на розмір годинної (денною) норми вироблення, тобто на кількість продукції (робіт, послуг), яка людина повинна провести за одиницю робочого часу (наприклад, два вироби за одну годину). Норми вироблення визначає адміністрація організації.

При відрядно-преміальній оплаті праці премії можуть бути встановлені як в твердих сумах, так і у відсотках від заробітної плати за відрядними розцінками. Порядок преміювання аналогічний порядку при почасовий-преміальній системі. Зарплату розраховують так само, як і при простій відрядній системі. Суму премії додають до зарплати співробітника і виплачують разом з нею.

При відрядно-прогресивній системі оплати відрядні розцінки залежать від кількості проведеної продукції за той або інший період (наприклад, місяць). Чим більше працівник виготовив продукції, тим більше відрядна розцінка.

Побічно відрядну систему застосовують, як правило, для оплати праці на обслуговуючих і допоміжних виробництвах. В цьому випадку величина зарплати працівників залежить від суми, що одержується по відрядній системі співробітниками основного виробництва. Іншими словами, вона складає певний відсоток від загальної суми заробітку людей на обслуговуваному виробництві.

При прямій відрядній системі оплата праці визначається виконаною

роботою по встановленій розцінці за кожну одиницю; при відрядній

преміальній − додається премія (за виконання і перевиконання

встановлених технічно обґрунтованих норм і ін.); при відрядній

прогресивній системі − розцінки за одиницю виконаних робіт прогресивно

збільшуються у міру перевиконання норм; при відрядній непрямій системі

оплата праці допоміжних робочих визначається залежно від результату

роботи обслуговуваних ними основних робочих.

Відрядна непряма розцінка розраховується діленням денної тарифної ставки допоміжного робочого на змінну норму вироблення обслуговуваного їм основного робочого, а оплата − як твір непрямої відрядної розцінки на кількість одиниць продукції, виробленої основним робочим; при акордній системі оплата визначається об'ємом виконаних робіт відповідно до договору.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...