Меню сайта

Загальна характеристика підприємства

4. У 2001 р. на ділянці відновлення і зміцнення сталевих валків в ЛПЦ- 1700, проводиться наплавлення сталевих робочих і опорних валків стану 1700, роликів моталок, що тягнуть. Це дозволило понизити витрату валків за рахунок відновлення їх наплавленням і тривалішого використання їх в експлуатації до виходу по кінцевому діаметру. Річний економічний ефект склав близько 2,0 млн. грн.

5. У ЛПЦ-1700 з 2000 року використовуються композитні валяння, що мають напрацювання на 40-50% вище в порівнянні із звичайними.

6. У 2003-2004 р.р. у ЛПЦ-1700 проведена заміна промрольганга і встановлені теплозберігаючи екрани. Встановлені теплозберігаючи екрани є одним із заходів технічного переозброєння, що дозволяє в перспективі здійснювати плющення по схемі "злиток-сляб" і плющення литих заготовок масою до 30 т. Застосування ТСУ забезпечує рівномірність температури по перетину гуркоту, що сприяє зменшенню зусилля плющення, підвищує якість продукції, покращує умови експлуатації устаткування, знижує

витрату електроенергії (економія електроенергії в чистових клітях 2-4% при

плющенні 8 - тонних слябів).

7. ЦХП постійно нарощує виробництво холоднокатаного прокату, при цьому постійно зростає виробництво смуг товщиною 0,4-0,5 мм за рахунок освоєння тоншого сортаменту в ЛПЦ-1700. До 2005 року частка таких смуг перевищує 45% від загального об'єму виробництва.

8. У 2004 р. в цеху холодного плющення завершено будівництво ділянки по розфасовці залізного купоросу, що дозволило організувати реалізацію залізного купоросу, як товарній продукції відповідно до вимог нормативної документації. Відвантаження: 2003р. - 2195 т.; 2004р. - 6384т.; 1 півріччя 2005р. - 3387т. Очікуваний економічний ефект 569 т. грн.

9. У грудні 2002р. почато освоєння інгібітору того, що труїть Rodine 58. Його використання протягом 30 місяців дозволило поліпшити якість поверхні смуг, зменшити витрату металу на 3 тис. т. За рахунок зменшення витрати сірчаної кислоти з 15,4 до 13 кг/т, скорочена витрата сповісти з 4,6 до 3,56 кг/т, зменшено утворення залізного купоросу з 18,7 до 12,9 кг/т, забезпечений екологічний ефект. Загальний економічний ефект більше 3,5 млн. грн.

10. З 2000р. освоєно виробництво штрипсів класу Х60-Х70 для магістральних трубопроводів, що дозволить більш повно задовольнити запити споживачів труб. У 2004 році введено в експлуатацію нова ділянка противофлокенової обробки в ЛПЦ-3000, що дає можливість збільшити виробництво високоміцних трубних і суднових марок стали. Відвантажене штрипсів: 2000р. - 20487т., 2001р. - 66964т., 2002р. - 74197т., 2003р. - 161827т., 2004р. -123139т.

11. У 2001 році на стані 3000 освоєне виробництво плит товщиною 50 мм (проектна максимальна товщина 25 мм) і створена відповідна ділянка.

12. У ЛПЦ-3000 з 2003р. розроблений і упроваджений спосіб виробництва листів товщиною 6-9 мм, що передбачає подовжнє різання литих заготовок. Цей спосіб дозволив виключити цілий переділ слябінгу з крізної технології виробництва тонких якісних листів на стані-3000.Сумарний економічний ефект понад 3 млн. грн. Екологічний ефект забезпечений за рахунок зменшення викидів в атмосферу: 3 - 47 т; NOХ - 1,5 т; SO2-0,13 т.

13. У 2004 році в трубоелектрозварювальному цеху проведена модернізація лінії ІШ 40, яка дозволила розширити сортамент продукції, що випускалася, за рахунок випуску профільних труб квадратного і прямокутного перетину розмірами: 25x10, 20x20 і 30x15 мм і ін. Відвантажено споживачам нової продукції в 2004 році - 562 т, за 9 місяців 2005 -212 т.

По сертифікації продукції:

За рахунок вдосконалення технології і устаткування на комбінаті розширений сортамент сертифікованої продукції.

Комбінат володар 32 сертифікатів на судові сталі нормальної і підвищеної міцності, котельну сталь, штрипси багатьох категорій, мостову сталь, конструкційну вуглецеву і низьколеговану сталь, в т.ч. високих міцностей, прокат для будівельних зварюваних конструкцій, що відповідає вимогам Німецьких будівельних Правил, а також труби електрозварювання.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...